Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 12 września do 9 października 2016 r.

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

Biorąc pod uwagę jedynie okres poprzednich czterech tygodni ciężko byłoby o jakąkolwiek próbę oceny kondycji polskiej giełdy na długi, czy nawet średni okres. Kurs zamknięcia NCIndex w dniu 7 października 2016 r. osiągnął poziom 297,26 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca zyskał na wartości 3,20%. Spadły natomiast notowania NCIndex 30, którego kurs w omawianym okresie zniżkował o 1,61%, ostatecznie stabilizując się na poziomie 904,64 pkt. Podobnie zachowywały się główne indeksy dużego parkietu warszawskiej giełdy. Kurs sWIG80 w omawianym okresie wzrósł o 1,22% i na zamknięciu kształtował się na poziomie 14.374,40 pkt, nieznacznie silniej wzrósł mWIG40, który zwiększył wartość o 1,33% do 4.015,69 pkt. Sytuacja na dużym parkiecie kształtowała się analogicznie jak na mniejszym, ponieważ ujemną dynamikę odnotował indeks największych spółek na rynku. Spadek miał jednak zdecydowanie mniejszy zakres, bowiem kurs notowań indeksu WIG20 omawiany okres zamknął wynikiem 1.751,72 pkt i tym samym stracił na wartości zaledwie 0,12%. 

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 12 września do 7 października 2016  r. osiągnęła poziom 92,44 mln zł, co świadczy o niższej o 14,67% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 108,33 mln zł.

 

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w tys. zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 lipca 2015 r. – 7 października 2016 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 9 września – 7 października 2016 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 156 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 66 spółek pozostały bez zmian, natomiast 183 spółki zanotowały spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • Polscy Inwestorzy S.A. – na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja informacji o zmianach stanu posiadania istotnych akcjonariuszy Emitenta;
  • Netwise S.A. – na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne informacje przekazywane przez Emitenta do wiadomości publicznej w omawianym okresie;
  • EastSideCapital S.A. – na wzrost ceny mogły mieć wpływ: informacja o cofnięciu pozwu o stwierdzenie nieważności jednej z uchwał podjętych przez ZWZA Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 r. (RBI EBI 23/2016) oraz przekazane do wiadomości publicznej informacje udzielone jednemu z akcjonariuszy poza Walnym Zgromadzeniem (RB EBI 24/2016).

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 9 września – 7 października 2016 r.

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

POLINW

264,14

NETWISE

189,55

EASTSIDE

143,31

RUNICOM

140,74

BPC

133,33

MOBIMEDIA

123,21

ROTOPINO

114,63

OPENNET

108,33

TELEMEDPL

104,24

INFOSCAN

101,52

SILVACG

100,00

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: DAMF Inwestycje S.A., iFun4all S.A. oraz Cloud Technologies S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 9 września – 7 października 2016 r.

Nazwa spółki

Obrót (w tys. zł)

DAMFINW

10 719,41

IFUN4ALL

8 608,74

CLOUD

7 546,04

BLOOBER

5 377,89

VIVID

3 649,34

MBFGROUP

3 114,14

QUBICGMS

3 103,89

FARM51

2 853,25

EFENERGII

2 486,38

PLATIGE

2 401,84

PILAB

1 975,66

 

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

 

  • EZO S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja informacji o: wystosowaniu żądania przedterminowego wykupu obligacji serii D, E, F, G Emitenta i obligacji serii A spółki zależnej Recykling i Energia S.A., złożeniu przez wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta oraz wobec spółki zależnej Recykling i Energia S.A., informacje o nałożeniu na Emitenta sankcji administracyjnych przez Giełdę Papierów Wartościowych, a także inne informacje publikowane przez Emitenta w formie raportów bieżących;
  • Invico S.A. w restrukturyzacji – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne informacje przekazywane przez Emitenta do wiadomości publicznej w omawianym okresie;
  • BIOERG  S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja: treści uchwał podjętych przez NWZA Emitenta w dniu 20 września 2016 r., informacji o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, informacja o zmianach stanu posiadania istotnych akcjonariuszy Emitenta oraz informacja o nałożeniu przez Giełdę Papierów Wartościowych na Emitenta obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 9 września – 7 października 2016 r.

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

EZO

-56,25

INVICO

-53,49

BIOERG

-52,78

VISION

-50,00

KLASZTORNE

-50,00

MARSOFT

-45,95

BINARY

-40,00

TROPHYRES

-40,00

HEFAL

-40,00

NAVIMORIN

-38,89

EKOKOGEN

-37,50

 


Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie