Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 19 czerwca do 14 lipca 2017 roku

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

Na przestrzeni ostatniego miesiąca kondycja polskiego rynku giełdowego nie uległa większym zmianom, choć inwestorzy zainteresowani mniejszymi spółkami na pewno zaliczą ten okres do mniej udanych względem tych, których interesują podmioty wchodzące w skład największych krajowych indeksów.


Kurs zamknięcia NCIndex w dniu 14 lipca 2017 roku ustabilizował się na poziomie 322,15 pkt i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni odnotował niewielki spadek o 0,45%. Stratę zanotował również sWIG80, którego notowania spadły o 0,65% do 15.939,67 pkt, natomiast mWIG40 oraz WIG20 zamknęły się na poziomie odpowiednio: 4.917,29 pkt oraz 2350,43 pkt, tym samym odnotowując wzrosty kolejno o 2,46% oraz 1,99%. Pozytywne nastroje nadal panują też wśród inwestorów za oceanem, ponieważ kolejny okres z rzędu indeks Dow Jones Industrial Average wykazał dodatnią dynamikę wzrostu, tym razem o 1,19%.

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 19 czerwca do 14 lipca 2017 r. osiągnęła poziom 103,12 mln zł, co świadczy o wyższej o 27,90% aktywności inwestorów względem poprzednich czterech tygodni, gdy obroty wyniosły 80,62 mln zł. Warto jednak zaznaczyć, iż względem poprzedniego okresu odbyła się o jedna więcej sesja giełdowa, co miało oczywiste odzwierciedlenie w wartości zawartych transakcji.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 czerwca 2016 r. – 14 lipca 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach: 

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 16 czerwca – 14 lipca 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca:

 

  • 123 spółki zwiększyły poziomy swoich notowań,
  • 91 spółek nie odnotowało zmiany kursu,
  • 188 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • Kleba Invest S.A. – na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ informacje o: emisji oraz przydziale obligacji serii A2 oraz A3 Spółki, podjęciu uchwały w przedmiocie przedterminowego wykupu obligacji serii S na żądanie Emitenta, także sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną;
  • Netwise S.A. - na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne istotne przekazywane do wiadomości publicznej informacje;
  • AerFinance S.A. - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja informacji o podjęciu przez ZWZ Emitenta uchwał w przedmiocie znacznej zmiany Statutu Spółki oraz informacja planach inwestycyjnych Emitenta, które zrealizowane mają zostać w oparciu o środki uzyskane z tytułu likwidacji spółki zależnej.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 16 czerwca – 14 lipca 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

KLEBAINV

81,18

NETWISE

69,41

AERFINANC

66,67

ATONHT

66,67

DCD

62,50

PHOTON

55,00

MEGASONIC

50,00

DORADCY24

46,67

LOGZACT

42,86

APIS

42,86

IAP

42,86

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: The Farm 51 Group S.A., Bloober Team S.A. oraz Bit Evil S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 19 czerwca – 14 lipca 2017 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

FARM51

16 021,27

BLOOBER

13 691,15

BITEVIL

11 209,48

KKHERBAL

5 138,09

RAJDY4X4

4 686,86

BIOERG

2 844,28

NESTMEDIC

2 746,91

PILAB

2 638,70

FLUID

2 550,41

UNIFIED

2 359,53

TERMO2PWR

2 222,78

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • K&K Herbal Poland S.A. – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne istotne przekazywane do wiadomości publicznej informacje;
  • Eurocent S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć publikacja informacji o ograniczeniu dostępności źródeł finansowania bieżącej działalności oraz informacji o złożeniu przez Emitenta wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, a także inne informacje przekazywane do wiadomości przez Spółkę w trakcie omawianego okresu;
  • Bioerg S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ informacja o nałożeniu na Emitenta kary upomnienia przez Zarząd GPW w Warszawie S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 16 czerwca – 14 lipca 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

KKHERBAL

-73,63

EUROCENT

-67,08

BIOERG

-51,85

BLUETAX

-50,00

PROPERTYF

-44,12

SPARKVC

-31,82

PRESENT24

-30,77

MERIT

-30,53

MBFGROUP

-30,23

MOTORICUS

-30,00

EMUZYKA

-30,00

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie