Chat with us, powered by LiveChat

Zmiany na liście ostrzeżeń SII

Skomentuj artykuł

Ostatnia aktualizacja Listy ostrzeżeń tworzonej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przyniosła kolejne zmiany. W przypadku czterech spółek zwiększyła się liczba naruszonych kryteriów kwalifikujących emitenta do wpisania na listę. W drugiej połowie marca do zestawienia dołączyła również jedna spółka notowana na GPW, a jeden emitent z NewConnect zostanie z niej wykreślony.

 

Spółki w przypadku których wzrosła liczba naruszonych kryteriów Listy ostrzeżeń są notowane na NewConnect. Przewinienia dotyczą publikacji raportów za czwarty kwartał 2017 roku. Zgodnie z Regulaminem ASO, spółki notowane na alternatywnym rynku obrotu prowadzonym przez GPW mają 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego na publikację raportu kwartalnego i/lub skonsolidowanego raportu kwartalnego. Do dnia dzisiejszego czterech emitentów notowanych na Newconnect nie dopełniło tego obowiązku.

 

W związku z powyższym wśród spółek, w przypadku których w dniu 16 marca wpisane zostały na Liście ostrzeżeń SII kolejne naruszenia znalazły się:

 

  1. BGE S.A. w restrukturyzacji

  2. Invico S.A. w upadłości

  3. Provecta IT S.A.

  4. Vedia S.A.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Do spółek notowanych na GPW znajdujących się na Liście ostrzeżeń SII 19 marca dołączyła Indata S.A. Zarząd informatycznej firmy wniosek o ogłoszenie upadłości złożył 16 marca 2018 roku.

Wykreślenie z Listy ostrzeżeń

Zgodnie z uchwałą z dnia 16 marca 2018 roku, zarząd GPW wykluczył z obrotu na NewConnect spółkę EZO S.A. Powodem decyzji jest upływ 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 marca 2018 roku.

 

W związku z powyższą decyzją zarządu giełdy, spółka EZO S.A. z dniem 23 marca 2018 roku zostanie usunięta z listy ostrzeżeń SII.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie