Chat with us, powered by LiveChat

Pfleiderer Group, dawne Grajewo, zawiązało rezerwy na kwotę 7,3 mln euro

Skomentuj artykuł
© zhu difeng - Fotolia.pl

Pfleiderer Group poinformował raportem bieżącym w dniu 12 października 2016 roku o zawiązaniu przez niektóre z jego niemieckich spółek zależnych rezerw w łącznej wysokości 7,3 mln euro. Wynikają one z trwającego procesu łączenia Segmentu Wschodniego z Zachodnim.

 

Rezerwa została zawiązana w związku z planowanym zawarciem umów w przedmiocie wzajemnego poszanowania interesów oraz planu socjalnego, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu wewnętrznej reorganizacji grupy kapitałowej Pfleiderer Group. W szczególności, proces reorganizacji będzie wymagać przeniesienia do Polski części stanowisk pracy oraz redukcji zatrudnienia w Niemczech. Rezerwa została zawiązana w celu zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wywiązania się z umów oraz planu socjalnego, w tym:

  • 4,3 mln euro na wypłaty odpraw pracowniczych,
  • 1,5 mln euro na wypłaty związane z wcześniejszym przejściem na emeryturę pracowników w wieku przedemerytalnym,
  • 1,5 mln zł na zawiązanie i prowadzenie spółki celowej niezbędnej do przeprowadzenia redukcji zatrudnienia.

 

Zawiązane rezerwy, które obniżą wyniki finansowe spółki, nie są zaskoczeniem dla rynku. Pfleiderer już wcześniej informował, że spodziewa się zdarzeń jednorazowych w II półroczu 2016 roku w wysokości około 8 mln zł. Przedstawiciele spółki dodali, że w 2017 roku nie spodziewają się już tak zwanych „one-offów”, a jeśli się takie pojawią to na wartość 1 – 2 mln euro. Szerzej temat Pfleiderera poruszyliśmy w specjalnym raporcie analitycznym, opublikowanym w dniu 19 września 2016 roku – Pfleiderer Grajewo reorganizuje strukturę i koncentruje się na bardziej rentownych produktach.

 

„Strategia Pfleiderer Grajewo zakłada koncentrację na produktach o wyższej wartości dodanej, które charakteryzują się wysoką rentownością i są bardziej odporne na wahania koniunktury. Są to płyty MFC oraz HPL/CPL. Jak pokazuje poniższa grafika, Spółka oczekuje wzrostu w tych segmentach na swoich głównych rynkach, z czego wyższe dynamiki są oczekiwane na rynku polskim, jednak jest on nominalnie znacznie mniejszy niż rynek DACH. Ta tendencja była widoczna w wynikach za I półrocze 2016 roku, w którym spółka odnotowała zwiększone wolumeny sprzedaży produktów o wyższej wartości dodanej. W segmencie produktów podstawowych Pfleiderer Grajewo również zakłada wzrost, większy na rynku polskim, za wyjątkiem spadku w segmencie płyt MDF/HDF na rynku DACH” – pisaliśmy w raporcie.

 

Spółka zorganizowała również Dzień Inwestora, którego celem jest przybliżenie Inwestorom Indywidualnym działalności Spółki na europejskich rynkach oraz specyfiki sektora przemysłu drzewnego. W trakcie konferencji Inwestorzy będą mieli możliwość bezpośredniego spotkania z Zarządem Pfleiderer Group oraz ekspertami rynku kapitałowego. Spotkanie będzie miało miejsce 19 października o godzinie 15:00 w Centrum Inwestora na GPW w Warszawie.  Więcej informacji w tym miejscu.

 

Kurs akcji Pfleiderera wybił się górą z blisko 3-letniej konsolidacji. Trwająca obecnie korekta sprowadziła kurs akcji blisko wsparcia 33 zł – wcześniejszego oporu w kanale bocznym, klasyczna wymienność oporu we wsparcie. Odbicie od tego poziomu stwarza okazję do ataku na ostatnie maksima na poziomie ponad 38 zł i kontynuację trendu wzrostowego zgodnie z klasyczna analizą techniczną.

 

Pfleiderer Group - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Pfleiderer Group S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie