Chat with us, powered by LiveChat

Problemy spółek z GPW z raportami półrocznymi. SII dokonuje zmian na Liście ostrzeżeń

Skomentuj artykuł

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) po zakończeniu okresu publikacji raportów półrocznych przez spółki z podstawowego parkietu GPW dokonało kolejnych zmian na Liście ostrzeżeń SII. Zmiany dotyczą łącznie 18 podmiotów, z czego 17 to spółki obecne już na Liście SII. Do zestawienia dołączył zatem tylko 1 nowy podmiot.

 

Przeprowadzone  zmiany stanowią kolejne istotne przetasowanie na Liście, dokonane przez SII na przestrzeni kilku ostatnich tygodni. Poprzednie zmiany dotyczyły zaniedbań spółek, w szczególności notowanych na rynku Newconnect, w zakresie publikacji raportów kwartalnych. Tym razem 10 wpisów wynika z odmowy wydania przez biegłego rewidenta raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, 7 spółek w ogóle nie opublikowało raportu finansowego za I półrocze 2015 r., a z kolei 1 wpis to wynik braku publikacji raportu biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego.

 

W pierwszej grupie spółek znalazły się Advadis, B3System, Drewex, Europejski Fundusz Hipoteczny, e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa, Fota, Petrolinvest, PBG, PBO Anioła oraz Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne. Ostatnia z wymienionych spółek jest debiutantem na liście. Z kolei wśród podmiotów, które nie opublikowały raportu finansowego za I półrocze 2015 r. znalazły się Alterco, Cash Flow, Dolnośląskie Surowce Skalne, Mewa, MSX Resources oraz PC Guard. Budopol i Ideon nie opublikowały natomiast raportu biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego.

 

Po przeprowadzonych zmianach, obecnie na Liście ostrzeżeń SII znajduje się łącznie 60 podmiotów, z czego 22 to spółki z rynku regulowanego, a 38 wpisów dotyczy emitentów z rynku NewConnect. Rekordzistą pod względem spełnienia kryteriów kwalifikujących na listę jest obecnie spółka Cash Flow (spełnia 8 kryteriów), a tuż za nią plasuję się inna spółka z podstawowego parkietu, MSX Resources (spełnia 6 kryteriów).

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na trzynastu obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie: www.sii.org.pl/listaostrzezen

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie