Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza spółki PiLab

Skomentuj artykuł
© cronislaw - Fotolia.com

PiLab debiutując na rynku NewConnect w 2012 r. działał jako mały software house. Dzisiaj z kapitalizacją przekraczającą 130 mln zł należy do segmentu NCLead. Mimo braku rentowności w ciągu ostatnich dwóch lat, spółka skutecznie przyciąga kolejnych inwestorów, dających wiarę w nowy projekt spółki - PiLab/BI.

Na przestrzeni ostatnich lat, model biznesowy spółki uległ znaczącej zmianie. PiLab początkowo działając jako firma informatyczna oferowała usługi programistyczno-wdrożeniowe, które były każdorazowo wykonywane i dopasowywane do oczekiwań klientów. Mimo wspólnego rdzenia technologicznego stosowanego przy pracach programistycznych, każde zlecenie spółki było inne, uzależnione od specyfiki zgłaszanego zapotrzebowania. Powyższe przekładało się na utrudnioną skalowalność sprzedaży produktów czy też usług. Dostrzegając jednak nowy potencjał dla opracowanego produktu dedykowanego rozwiązaniom archiwistycznym, podjęto decyzje o zakończeniu działalności w charakterze software house’u.

Obecnie PiLab działa jako firma, która specjalizuje się w rozwoju i sprzedaży specjalistycznego oprogramowania. Flagowym produktem spółki jest obecnie rozwijane oprogramowanie analityczne PiLab/BI. Spółka w ramach tego produktu dostarcza platformę Business Intelligence nowej generacji, która pozwala samodzielnie przeprowadzać zaawansowane analizy ogromnych zbiorów danych, bez konieczności udziału specjalistów IT i umiejętności programowania.

W wyniku analiz, klient pozyskuje cenną wiedzę na temat ukrytych relacji pomiędzy danymi, tworzonymi i gromadzonymi w trakcie swojej działalności. Obecny model biznesowy zakłada więc rozwój i sprzedaż oprogramowania, które z jednej strony charakteryzuje się znaczącą innowacją produktową, a z drugiej strony jednocześnie zapewnia skalowalność sprzedaży. Formalnym wydźwiękiem innowacyjności produktów są, jak do tej pory, cztery patenty pozyskane przez spółkę.

PiLab jest obecnie na etapie wdrażania pilotażowych projektów sprzedażowych o charakterze Proof of Concept (weryfikujących założenia produktu). Powyższe umożliwiło weryfikację przewag opracowanej platformy w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań oraz wyodrębnić branże, w których rozwiązanie będzie komercyjnie wdrażane.

Spółka prowadzi działania w zakresie rozwoju i sprzedaży produktu na polskim i amerykańskim rynku.

Wyniki finansowe

 

 

Wyniki finansowe PiLab S.A. za lata 2012-2014

oraz pierwsze półrocze 2014 i 2015 (dane w tys. zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 


W 2014 r. przychody spółki wyniosły 601,1 tys. zł, tym samym stanowi to spadek w stosunku do 2013 r. o 57,1%. Strata netto odnotowana w omawianym okresie wzrosła do -2.957,2 tys. zł, tj. o 1.707 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, gdy wynik netto wyniósł 1.250,1 tys. zł poniżej zera.

W pierwszym półroczu 2015 r. strata netto odnotowana przez PiLab wyniosła niemal tyle, co w całym 2014 r. Odnotowano jedynie 160,5 tys. zł przychodów ze sprzedaży. W porównaniu do pierwszego półrocza 2014 r., sprzedaż zmalała o 58,1%.

Jednak patrząc na wyniki PiLabu należy mieć na uwadze zmianę modelu biznesowego (porzucenie dotychczasowej działalności w charakterze software house’u) oraz kapitałochłonność związaną z opracowaniem nowego oprogramowania. W związku z powyższym, wysokie straty są efektem działań w obszarze rozwoju produktu oraz realizacji strategii spółki. Firma jest na etapie pilotażowych wdrożeń PiLab/BI, komercyjna sprzedaż oprogramowania na większą skalę dopiero się rozpocznie. Nie zmienia to faktu, że dla utrzymania działalności, spółka musi ponosić znaczące wydatki, które obecnie finansowane są głównie emisjami akcji.


Analiza SWOT

Premiera produktu PiLab/BI w Polsce odbyła się dopiero w maju br. W związku z powyższym, na tak wczesnym etapie trudno wskazać silne strony oferowanego rozwiązania, które może stanowić o sile spółki, dopóki jego użyteczność nie zostanie potwierdzona komercyjnym sukcesem i efektywną monetyzacją. W związku z powyższym, na obecnym etapie rozwoju projektu PiLab/BI, siła spółki tkwi w opatentowanej technologii analizy danych. Powyższe pozwala w pewnym stopniu zredukować ryzyko pojawienia się ewentualnej konkurencji, oferującej analogiczne rozwiązanie. O sile spółki świadczą również jej zasoby kadrowe (z drugiej strony stanowi to ryzyko uzależnienia od kluczowych pracowników), składające się z wykwalifikowanych specjalistów (polskich i amerykańskich).

Wśród słabych stron spółki wskazać należy niskie przepływy pieniężne, które w niewielkim stopniu pokrywają koszty działalności operacyjnej. W skali ponoszonych wydatków na rozwój PiLab/BI są one nieistotne. W związku z powyższym, spółka zmuszona jest finansować swoją działalność emisjami akcji, co skutkuje rozwodnieniem akcjonariatu i zmniejszeniem ewentualnych zysków przypadających na akcję. W opinii Zarządu PiLab, 6 mln zł z przeprowadzonej w drugim kwartale 2015 r. emisji akcji serii I oraz planowanej emisji akcji serii J, pozwolą Spółce funkcjonować przez około dwa lata. Na niekorzyść spółki przemawia również uzależnienie od jednego produktu i niezweryfikowany model biznesowy w zakresie komercjalizacji, który może skutkować niestabilnością generowanej gotówki.

Szansy spółki należy upatrywać w innowacyjnym charakterze produktu PiLab/BI. Jego komercjalizacji sprzyjają trendy rynkowe, związane z wzrastającym popytem zgłaszanym przez przedsiębiorców na zaawansowane narzędzia informatyczne służące do analizy dużych i zróżnicowanych zbiorów danych. Należy mieć również na uwadze, że PiLab/BI jest rozwijany przy współpracy z bezpośrednią grupą docelową użytkowników, co w konsekwencji przekłada się na dopasowanie produktu do oczekiwań klientów. Powyższe umożliwi skuteczniejsze plasowanie produktu na rynku, co w połączeniu ze skalowalnym modelem biznesowym powinno pozwolić spółce szybciej osiągnąć próg rentowności.

Jak wyżej wspomniano, środki pozyskane z emisji akcji wystarczą na dwa lata. Jeżeli w tym okresie spółka nie zacznie generować przepływów pieniężnych finansujących bieżące koszty utrzymania, istnieje ryzyko, że zakończy swoje funkcjonowanie. Choć oferowana platforma PiLab/BI posiada zróżnicowane funkcjonalności, to tak naprawdę jest jednym produktem, którego sukces komercjalizacyjny warunkuje dalsze funkcjonowanie spółki. Na obecnym etapie rozwoju flagowego produktu spółki PiLab, trudno również określić efektywność przyjętego modelu biznesowego, w szczególności w zakresie monetyzacji. W związku z powyższym, mimo wysoce innowacyjnego charakteru oferowanego produktu, istnieje ryzyko nieefektywnej sprzedaży i braku zwrotu zainwestowanych środków.

 

 

 

Opracowanie:

 

 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

 

Chcesz dostawać takie analizy? Zapisz się na Biuletyn rynku NewConnect!

 

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie