Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Czat inwestorski: Omówienie wyników półrocznych Grupy Tauron

 

Czat inwestorski

Temat czata:

Omówienie wyników półrocznych

Grupy Tauron PE S.A.

20 sierpnia 
godzina 14:30

TAURON PE

 

Na pytania inwestorów odpowiadał:

 

K. ZawadzkiKrzysztof Zawadzki, Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Z wykształcenia ekonomista - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest absolwentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył m.in. podyplomowe studia w zakresie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, standardów europejskich w rachunkowości i finansach oraz podatków. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

W branży energetycznej pracuje nieprzerwanie od początku 1996 r. Karierę rozpoczął w Elektrowni Łagisza SA w Będzinie w pionie ekonomiczno-finansowym, a następnie kontynuował jako zastępca głównego księgowego w Południowym Koncernie Energetycznym SA. Przez dwa lata, do sierpnia 2009 roku, zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków - głównego księgowego w Tauron Polska Energia SA. Równolegle w różnych okresach sprawował funkcje w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

 

Funkcję wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia SA pełni od 21 sierpnia 2009 r. kierując pracą departamentów: controllingu, zarządzania finansami, rachunkowości i podatków.

 


Zapis czatu inwestorskiego 


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim, który odbędzie się w dniu 20 sierpnia o godzinie 14:30. Na pytania internautów odpowiadać będzie Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. Zachęcamy do zadawania pytań off-line już dziś.

 

Moderator: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym wynikom Grupy TAURON za pierwsze półrocze 2015 r. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

arekM: Jaki jest maksymalny, dopuszczalny przez spółkę poziom długu netto do EBITDA?

 

Krzysztof Zawadzki: Aktualny dopuszczalny poziom zadłużenia netto do EBITDA wynosi 3,0x. Obecnie prowadzimy rozmowy mające na celu zwiększenie tego wskaźnika, w nowym finansowaniu, do 3,5x. Działania zarządu zmierzają do utrzymania wskaźnika na poziomie poniżej 3,0x.

 

cin: Na co składają się rezerwy w segmencie wydobycia na około 90 mln zł?

 

Krzysztof Zawadzki: Odpisy w segmencie Wydobycie dotyczą odpisu na stwierdzony niedobór zapasów w wysokości ok. 150 tys. ton węgla (kwota 39 mln zł) oraz korekty rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu drążenia wyrobisk i zbrojenia ścian (kwota 46,7 mln zł).

 

brad: W bilansie są wykazane aktywa do sprzedaży na 1,3 mld zł, co to są za aktywa?

 

Krzysztof Zawadzki: Dotyczy to aktywów wiatrowych, które są planowane do wniesienia do spółki celowej.

 

pakman: Jakie będą oczekiwane oszczędności w nowym programie poprawy efektywności?

 

Krzysztof Zawadzki: Nowy program poprawy efektywności, który planowany jest na lata 2016-2018, zakłada uzyskanie oszczędności nie mniejszych niż wysokość oszczędności uzyskana w programie przypadającym na lata 2013-2015.

 

Andrzej: Jaki jest realny termin zakończenia budowy bloku w stalowej woli?

 

Krzysztof Zawadzki: Przewidywany termin uruchomienia bloku w Stalowej Woli przypada w I poł. 2016 r.

 

Michał Krakowiak: Jakie instrumenty finansowe wykorzystywane są do zabezpieczenia długu?

 

Krzysztof Zawadzki: Wykorzystujemy instrumenty finansowe zabezpieczające zmienną stopę procentową – tzw. Swap procentowy. W mniejszej części stosujemy kontrakty forward na waluty.

 

mark: Czy import energii z Ukrainy nie wpłynie negatywnie na Tauron?

 

Krzysztof Zawadzki: Obniżenie zysku netto jest efektem jednorazowych korekt w segmencie Wydobycie. Dodatkowo na wynik wpływała ujemna wycena instrumentów pochodnych. Ponadto w wynikach tego roku nie uwzględniamy aktywów EC Nowa oraz Elektrowni Blachownia wniesionych do spółki celowej w 2014 r.

 

ola nowak: Kiedy będą podane informacje dotyczące nowego programu poprawy efektywności?

 

Krzysztof Zawadzki: Planujemy ogłosić nowy program poprawy efektywności we wrześniu.

 

pakman: Jak na wyniki TPE mogły wpłynąć upały, które miały miejsce w ostatnich dniach?

 

Krzysztof Zawadzki: Ostatnie upały nie wpłynęły w istotny sposób na poprawę wyników finansowych Grupy. Natomiast odnotowaliśmy przypadki zatrzymania pracy bloków wynikające z wysokiej temperatury wody chłodzącej. Efekt finansowy jest neutralny dla Grupy.

 

pakman: Jakie są ogólne założenia CAPEX na 2015 r. i kolejne lata? Czy program inwestycyjny może zostać ograniczony?

 

Krzysztof Zawadzki: Planowane wydatki inwestycyjne na 2015 r. wynoszą około 4,5 mld zł. W pierwszym półroczu zainwestowaliśmy już 1,77 mld zł. W kolejnych dwóch latach planowany wzrost wydatków rok do roku wynosi 100 mln zł, a od 2018 r. istotnie spada. W sytuacji zagrożenia wskaźników finansowych, w tym dług netto do EBITDA, spółka będzie rozważała ograniczenie wydatków inwestycyjnych.

 

arekM: Gdzie jest jeszcze miejsce do kolejnych oszczędności w całej grupie?

 

Krzysztof Zawadzki: Nowy program poprawy efektywności będzie obejmować wszystkie segmenty działalności Grupy. W zależności od wielkości danego segmentu poziom oszczędności będzie różny.

 

pakman: Dlaczego inwestycje koncentrują się głównie na Dystrybucji i Wytwarzaniu? Czy tak będzie w przyszłości?

 

Krzysztof Zawadzki: Są to dwa największe segmenty w Grupie. Konieczność odtworzenia aktywów trwałych jest w nich największa.

 

pakman: Czy w kontekście obecnej sytuacji rynkowej (niskie ceny energii) planowane jest utrzymanie polityki dywidendy?

 

Krzysztof Zawadzki: Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową. Nie planujemy zmian w polityce dywidendowej.

 

bartekb125@op.pl: Kiedy będzie możliwa wypłata dywidendy na poziomie 50%-75% zysku netto?

 

Krzysztof Zawadzki: Po zakończeniu realizacji głównych inwestycji w Grupie i uzyskania wyższych przepływów gotówkowych.

 

saldokredyt: Jakie są obecnie największe, realizowane projekty inwestycyjne?

 

Krzysztof Zawadzki: Obecnie naszym flagowym projektem jest budowa nowego bloku w Elektrowni Jaworzno III. Istotnym elementem CAPEX są też inwestycje w segmencie Dystrybucji – budowa nowych przyłączy i modernizacja sieci dystrybucyjnej.

 

tom: Jak prezentuje się zadłużenie Tauronu? Wskaźnik długu netto do EBITDA powiększył się?

 

Krzysztof Zawadzki: Na koniec II kw. wskaźnik dług netto do EBITDA wyniósł 1,93x co oznacza wzrost o 0,25x rok do roku.

 

tfund: Na kiedy i na jaką kwotę planujecie emisję nowych obligacji?

 

Krzysztof Zawadzki: Planujemy podpisać program emisji obligacji w październiku 2015 r. Wielkość emisji w ramach programu będzie uzależniona od potrzeb finansowych Grupy – jest to elastyczny instrument umożliwiający emisję i spłatę obligacji w okresie obowiązywania programu.

 

ewa74: Ile wynosi średni koszt wyprodukowania jednostki energii elektrycznej w grupie Tauron?

 

Krzysztof Zawadzki: Średni, jednostkowy koszt zmienny wytwarzania w I półroczu 2015 r. wyniósł ok. 120 zł za MWh.

 

marino: Jak ocenia Pan wyniki za I półrocze? Są słabsze rok do roku

 

Krzysztof Zawadzki: Biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe i zdarzenia jednorazowe wyniki są dobre. Świadczy też o tym dzisiejsza reakcja inwestorów, akcje rosną o prawie 4 proc.

 

jasiek: Czy spółka chce przejąć kopalnie Brzeszcze?

 

Krzysztof Zawadzki: W styczniu wykazaliśmy wstępne zainteresowanie nabyciem części aktywów kopalni. W raporcie bieżącym z 4 sierpnia (raport nr 19/2015) zostały określone warunki brzegowe transakcji nabycia części aktywów kopalni Brzeszcze, które nadal pozostają aktualne.

 

jasiek: Jakie korzyści da spółce przejęcie kopalni Brzeszcze?

 

Krzysztof Zawadzki: Przejęcie aktywów kopalni Brzeszcze działających w oparciu o rachunek ekonomiczny (rentowna działalność) zabezpieczy dostawy paliwa do Grupy. Na dziś znaczna część wolumenu wykorzystywanego węgla jest kupowana poza Grupą TAURON. Optymalny poziom zabezpieczenia węgla z własnych źródeł wynosi 70 proc. Potencjalne korzyści mogą wynikać z możliwości wykorzystania węgla z kopalni Brzeszcze do wzbogacania węgla z kopalni Janina, który ma niższe parametry jakościowe.

 

greg: Co wpłynęło na tak dobre wyniki programu poprawy efektywności?

 

Krzysztof Zawadzki: Lepsze od planowanych wyniki programu poprawy efektywności zawdzięczamy większej ilości inicjatyw zaproponowanych przez zarządy spółek z Grupy, a także większej liczbie osób, które skorzystały z programów dobrowolnych odejść.

 

ola nowak: Czy Grupa Tauron planuje zwiększać produkcję z odnawialnych źródeł energii?

 

Krzysztof Zawadzki: Tak, strategia Grupy przewiduje wzrost mocy odnawialnych. W perspektywie do 2023 r. chcemy osiągnąć poziom 800 MW w OZE.

 

Moderator: Szanowni Państwo, czas naszego czata dobiegł końca. Dziękujemy za pytania i serdecznie zapraszamy na kolejny czat po wynikach za III kw. 2015 r.

 

 

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Czat inwestorski: Omówienie wyników półrocznych Grupy Tauron