Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

PTI S.A. - Emitent milczy na temat opcji przedterminowego wykupu obligacji

© kevron2001 - fotolia.pl

Obligatariusze Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego mają prawo być zaniepokojeni sytuacją finansową Emitenta. Spółka nie wykupiła obligacji serii B, których termin zapadalności minął w czerwcu. Obligacje serii C, od których odsetki zostały wypłacone z opóźnieniem, mogą być natomiast przedmiotem żądania przedterminowego wykupu przez Emitenta, o czym PTI wciąż nie poinformowało.

 

Termin płatności odsetek od obligacji Emitenta serii C przypadał na 8 maja 2015 roku. W tym dniu na rachunki obligatariuszy PTI nie wpłynęły jednak żadne środki pieniężne, a Spółka nie przekazała do publicznej wiadomości komunikatu o fakcie niespełnienia świadczenia należnego obligatariuszom. W związku z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się do Zarządu Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego z prośbą o udzielenie wyjaśnień na temat takiego stanu rzeczy, w tym m.in. dotyczących powodu braku przekazania środków na wypłatę odsetek od obligacji serii C i terminu kiedy te środki zostaną wypłacone, a także przyczyn nieopublikowania raportu bieżącego informującego o niewypełnieniu w terminie zobowiązań wynikających z obligacji serii C i o skutkach niewypełnienia tego zobowiązania (możliwość żądania przedterminowego wykupu obligacji przez obligatariuszy). Na reakcję Zarządu PTI na pismo Stowarzyszenia nie trzeba było długo czekać - już następnego dnia opublikowany został raport bieżący, w którym poinformowano o niewypłaceniu inwestorom należnych odsetek. Co więcej, choć z blisko dwumiesięcznym opóźnieniem, to jednak zaległe odsetki od obligacji serii C zostały spłacone.

 

Emitent do tej pory nie wywiązał się jednak z innego obowiązku, który opisany został w memorandum informacyjnym dotyczącym oferty publicznej obligacji serii C.  Zgodnie z punktem 8.3. rzeczonego dokumentu Spółka PTI zobowiązana jest do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o prawie do skorzystania przez obligatariuszy z opcji wcześniejszego wykupu ich obligacji w przypadkach, kiedy takie prawo im przysługuje. Jednym z takich przypadków jest natomiast niewypełnienie w terminie, w całości lub w części, jakichkolwiek zobowiązań wynikających z obligacji serii C wyemitowanych przez Emitenta, co miało miejsce w związku z brakiem wypłaty odsetek obligatariuszom w dniu 8 maja 2015 roku. Zaznaczyć przy tym należy, że jest to bardzo istotne uprawnienie z punktu widzenia posiadaczy obligacji Spółki PTI, a brak wiedzy o możliwości skorzystania z takiego prawa stanowić może znacząco asymetrię informacyjną w stosunku do obligatariuszy, którzy taką wiedzę mają.

 

Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w piśmie skierowanym do Zarządu Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego zwróciło uwagę na potrzebę wyjaśnienia powodu, dlaczego do tej pory przedmiotowa informacja nie została podana do publicznej wiadomości i kiedy zostanie ona opublikowana. Ponadto SII zwróciło się do kierownictwa PTI z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Od ilu obligatariuszy i o jakiej wartości wpłynęły do Spółki PTI żądania przedterminowego wykupu obligacji. Czy Spółka spełni rzeczone żądania, a jeśli tak, to kiedy?
  2. Na jakim etapie są prowadzone przez Emitenta działania mające na celu pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania umożliwiających obsługę zadłużenia, w tym spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji?
  3. Czy Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania nieobligacyjne?
  4. Czy nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości Spółki? Czy Zarząd Spółki rozważa możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości? 

Zarząd odpowiada

Pismo Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych doczekało się odpowiedzi ze strony Zarządu Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego. Prezes PTI poinformował m.in., że Zarząd Spółki na bieżąco odpowiada na wszystkie przesłane przez obligatariuszy żądania wcześniejszego wykupu ich obligacji, a także że prowadzi cały czas intensywne działania celem pozyskania dodatkowych źródeł finansowania umożliwiających obsługę zadłużenia bieżącego.

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

19.07.2018, Newsroom

Wstępne wyniki Bogdanki za półrocze wskazują na zapowiadaną poprawę

19.07.2018, Newsroom

Wstępne wyniki Bogdanki za półrocze wskazują na zapowiadaną poprawę

Bogdanka podała wstępne szacunki wyników uzyskanych w pierwszej połowie 2018 roku. Wskazują one na wyhamowanie spadkowej tendencji z I kw. 2018 roku. Spółka dodała w komentarzu, że w II kw. br. nie wystapiły zdarzenia jednorazowe (w I kw. odnotowano trudności natury geologiczno-górniczej).

Zobacz więcej

PTI S.A. - Emitent milczy na temat opcji przedterminowego wykupu obligacji
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie