Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

PTI nie wypłaciło odsetek od obligacji. Spółka odpowiada na pismo SII

© Gajus - Fotolia.com

Inwestorzy nie otrzymali odsetek od obligacji PTI, choć termin płatności minął już kilka dni temu. Emitent początkowo nie opublikował żadnych wyjaśnień dotyczących nieprzekazania należnych środków. Uczynił to dopiero po tym, jak Stowarzyszenie skierowało do Spółki pismo. Dodatkowo kontrowersje budzić mogą okoliczności przeprowadzonego niedawno skupu obligacji własnych. Spółka przesłała w dniu 19 maja do Stowarzyszenia pismo z wyjaśnieniami zarówno dotyczącymi braku wypłaty odsetek, jak i skupu obligacji.

 

Termin płatności odsetek od obligacji Emitenta serii C przypadał na 8 maja 2015 roku. W tym dniu na rachunki obligatariuszy PTI nie wpłynęły jednak żadne środki pieniężne. Jak się okazało, nie mogły one wpłynąć, bo Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne w ogóle nie przekazało do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych środków na wypłatę świadczenia (potwierdza to komunikat KDPW).

 

Spółka PTI nie tylko jednak nie przekazała środków na wypłatę odsetek należnych posiadaczom obligacji serii C, ale także nie poinformowała o tym fakcie inwestorów. Tymczasem rzeczona informacja o braku wypłaty odsetek od obligacji niewątpliwie mogła być informacją poufną, która w takim przypadku powinna zostać przekazana do publicznej wiadomości na podstawie Ustawy o ofercie publicznej. Jak bardzo była to istotna i cenotwórcza informacja, może świadczyć fakt, że konsekwencją braku wypłaty odsetek przez Emitenta jest obecnie istniejąca możliwość żądania przez obligatariuszy natychmiastowego wykupu ich obligacji. Potwierdza to też znaczący spadek kursu notowań obligacji PTI w alternatywnym systemie obrotu od 11 do 13 maja 2015 roku, jak również spadek notowań akcji.  Ponadto informacja o niewypełnieniu w terminie zobowiązań wynikających z obligacji serii C wyemitowanych przez Emitenta powinna także zostać przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego na podstawie pkt. 8.3. memorandum informacyjnego odnoszącego się do tych papierów wartościowych.

 

W kontekście nieprzekazania przez Spółkę PTI środków na wypłatę odsetek od obligacji serii C duże kontrowersje budzić mogą także okoliczności przeprowadzonego w ostatnich dniach przez Emitenta skupu obligacji własnych. Otóż 6 maja 2015 roku, a więc tuż przed dniem, w którym miały zostać wypłacone odsetki od obligacji serii C, Spółka PTI nabyła poza rynkiem giełdowym stosunkowo duże pakiety obligacji własnych serii C i D, od nieznanych podmiotów (arbitralnie wybranych przez Zarząd Emitenta) oraz po cenach znacząco wyższych od bieżących notowań rynkowych tych instrumentów finansowych.

 

Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w dniu 13 maja zwróciło się do Zarządu Spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących powodu braku przekazania środków na wypłatę odsetek od obligacji serii C i terminu kiedy te środki zostaną wypłacone, a także przyczyn nieopublikowania raportu bieżącego informującego o niewypełnieniu w terminie zobowiązań wynikających z obligacji serii C i o skutkach niewypełnienia tego zobowiązania (możliwość żądania przedterminowego wykupu obligacji przez obligatariuszy). Ponadto w celu wyjaśnienia kontrowersji związanych z przeprowadzonym skupem obligacji własnych, zdaniem SII, zasadne jest udzielenie przez Zarząd Emitenta odpowiedzi m.in. na poniższe pytania:

 

  • Dlaczego Zarząd Spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne zdecydował o nabyciu obligacji serii C i D poza rynkiem giełdowym po cenach, które były istotnie wyższe od bieżących notowań tych instrumentów finansowych na rynku Catalyst? Dlaczego nie podjęto decyzji o skupie obligacji własnych na rynku giełdowym?
  • Od jakich podmiotów Spółka Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne dokonała nabycia obligacji serii C i D? Czy podmioty te są powiązane osobowo lub kapitałowo z osobami wchodzącymi w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta?
  • Czy zakup obligacji własnych miał wpływ na brak terminowej zapłaty odsetek posiadaczom obligacji serii C? Czy po zakupie obligacji własnych Spółka Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne miało i ma środki na wypłatę należnych świadczeń wszystkim posiadaczom obligacji?

PTI publikuje raport bieżący

Spółka Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne 14 maja 2015 roku przekazała do publicznej wiadomości raport bieżący, w którym poinformowała o przyczynach braku wypłaty odsetek od obligacji serii C. Zaistniała sytuacja miała być wynikiem "przesunięcia czasowego planowanych przepływów pieniężnych w Spółce". 

 

Zarząd PTI nie podał jednak, dlaczego informacja o braku możliwości terminowego spełnienia świadczenia należnego obligatariuszom opublikowana została tak późno. Wciąż bez odpowiedzi pozostają także okoliczności dokonanego skupu obligacji własnych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych liczy zatem na szersze wyjaśnienia ze strony Zarządu Emitenta.

 

PTI przesyła pismo z wyjaśnieniami

 

W odpowiedzi na pismo skierowane przez SII Spółka przekazała wyjaśnienia. Dotyczą one zarówno braku wypłaty odsetek, jak również skupu obligacji.

 

Więcej:

Zobacz również:

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

23.05.2018, Aktualności

Akcje Mex Polska pod lupą Domu Analiz SII

Dom Analiz SII opublikował rekomendację inwestycyjną dla Grupy Mex Polska – zarządzającej lokalami gastronomicznymi „The Mexican”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „PanKejk”.

Zobacz więcej

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

25.05.2018, Ze spółek

Mintos – globalny gracz oferujący inwestycje w pożyczki z wysoką stopą zwrotu z inwestycji

Mintos to klasyczny fintech, który działa jako internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu. Oferujemy inwestorom detalicznym możliwość inwestowania, w sposób łatwy i przejrzysty, w pożyczki udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe z całego świata. Misją firmy jest ułatwienie swobodnego i skutecznego przepływu kapitału.

Zobacz więcej

PTI nie wypłaciło odsetek od obligacji. Spółka odpowiada na pismo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie