Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Energa - wyniki finansowe 2q2014 vs. przyszła dywidenda

© rcfotostock - Fotolia.com

 Wyniki finansowe za drugi kwartał 2014 podała Energa. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej był niższy w porównaniu do 2q2013 i wyniósł 283,3 mln zł (wobec 349 mln zł w 2q2013). Wynik ten był również niższy od średniej wartości, której oczekiwali analitycy – konsensus zakładał wynik wyższy o 10,1 mln zł (o 5,1%). Przychody ze sprzedaży okazały się również niższe w 2q2014 – wobec konsensusu o 5,1%, a wobec 2q2013 o 11,1%. Z kolei powyżej konsensusu wypadł zysk na poziomie EBITDA (o 3,4%) oraz zysk operacyjny (o 3,5%).

 

2Q2014 (tys. zł)

wynik

konsensus

różnica

r/r

Przychody

2538

2674,9

-5,12%

-11,1%

EBITDA

638,1

617,2

3,39%

-3,0%

EBIT

422,6

408,3

3,50%

-9,7%

Zysk netto

283,3

293,4

-3,44

-19,8%

Źródło: Energa S.A., biznes.pap.pl

 

Zaraportowane wyniki są dość zbieżne z oczekiwaniami rynku. Po pierwszym półroczu tego roku Energa wykazuje sprzedaż w kwocie 5,29 mld zł, zysk EBITDA 1,28 mld zł, zysk operacyjny 858 mln zł i zysk netto 595 mln zł.

 

Na zysk EBITDA w 2q2014 największy udział miał oczywiście segment dystrybucji – 61%. Segment wytwarzania 29% i segment sprzedaży 10%. Spółka wyjaśnia, że wpływ na niższy wynik na poziomie EBITDA Grupy w porównaniu do analogicznego okresy roku poprzedniego miał gorszy wynik EBITDA segmentu dystrybucji (o 37 mln zł). Było to spowodowane wzrostem kosztów związanych z rezerwami aktuarialnymi oraz spadkiem przychodów z przyłączy.

Opinie analityków

Tak wyniki Energi komentują analitycy na łamach PAP-u.

 

Paweł Puchalski, DM BZ WBK:

 

„Raportowane wyniki są dobre, szczególnie, że jest w nich też "zaszyta" rezerwa aktuarialna na co najmniej 23 mln zł w segmencie dystrybucji.”

 

Flawiusz Pawluk, Unicredit CAIB:

 

„Wyniki Energi były neutralne, może lekko negatywne. Były wspierane one offem - rozwiązaniem rezerwy na CO2, na kwotę 36 mln zł. Gdyby nie to, spółka byłaby poniżej konsensusu na poziomie EBITDA. Choć z drugiej strony były stworzone rezerwy związane zapewne z odprawami emerytalnymi. Mimo wszystko widać, że oczyszczone wyniki operacyjne nie zachwycały.

 

„Podsumowując, wyniki operacyjne nie zachwycają, ale nie wydaje mi się, by to negatywnie wpłynęło na kurs, bo spółka ciągle będzie płaciła jedną z najwyższych dywidend w segmencie.

Wyniki finansowe 2q2014 vs. wysokość ewentualnej dywidendy za 2014 r.

Przypomnijmy, że odniesieniem do wielkości wypłaty dywidendy Energi jest zysk netto na poziomie jednostkowym, a nie na poziomie Grupy. Wynik netto jednostkowy w 2q2014 był ujemny i wyniósł -25,7 mln zł, a wartość ta była bardzo zbliżona do wyniku netto w 2q2013 (-24,3 mln zł). Po pierwszym półroczu tego roku zysk netto spółki dominującej wynosi 699,6 mln zł wobec 562 mln zł po pierwszym półroczu 2013 r. W pierwszym kwartale 2014 r. głównym źródłem wyniku były dywidendy od spółek zależnych, które później zazwyczaj są dystrybuowane poprzez dywidendę do akcjonariuszy Energi. Szerzej o wynikach pierwszego kwartału tego roku pisaliśmy tutaj.

 

W roku ubiegłym zysk netto jednostkowy w drugim półroczu wyniósł –63 mln zł, a cały 2013 r. zamknął się kwotą 499 mln zł. W przypadku gdyby w tym roku w ostatnich 6 miesiącach jednostkowy wynik byłby zbliżony do wyniku z tego samego okresu roku poprzedniego to Energa mogłaby osiągnąć wynik jednostkowy netto w 2014 r. w okolicy 636 mln zł. Jaki bedzie ostateczny rezultat przekonamy sie jednak dopiero po publikacji raportu rocznego. Idąc jednak dalej tropem roku poprzedniego – dywidenda za 2013 r. stanowiła 83% jednostkowego zysku netto. I znowu gdyby w przyszłym roku akcjonariusze zdecydowali się na taki sam podział zysku , dywidenda za 2014 r. mogłaby wynieść nawet 1,27 zł na akcję. Za 2013 rok dywidenda wyniosła 1 zł.

 

Źródło: Energa S.A., biznes.pap.pl

 

Więcej:

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

20.06.2018, Newsroom

Colian opuści indeks sWIG80. Winne ostatnie wezwanie

20.06.2018, Newsroom

Colian opuści indeks sWIG80. Winne ostatnie wezwanie

Producent słodyczy opuści również takie wskaźniki jak sWIG80TR, WIG, WIG-Poland oraz WIG-spożywczy.

Zobacz więcej

Energa - wyniki finansowe 2q2014 vs. przyszła dywidenda
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie