Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Grupa Tauron opublikowała wyniki półroczne

© ghazii – fotolia.com

Grupa Tauron opublikowała raport okresowy za I półrocze 2017 roku. Zaskoczenia nie było. Wyniki okazały się zgodne z wcześniej ujawnionymi przez spółkę danymi szacunkowymi.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) I półrocze 2017 r. I półrocze 2016 r. Zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 8 755 366 8 841 026 -1%
Wynik EBITDA 2 093 980 1 663 175 25,9%
Wynik EBIT 1 237 194 143 414 762,7%
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 004 167 3 435 29133,4%

Źródło: Grupa Tauron.

 

Po pierwszym półroczu 2017 roku przychody ze sprzedaży Grupy Tauron wyniosły 8,76 mld zł w porównaniu do 8,84 mld zł wypracowanych rok wcześniej, co oznacza spadek o około 1%. Spadek ten wynikał przede wszystkim z niższych przychodów ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej (niższy wolumen sprzedaży i niższa cena PMOZE), a także z niższych przychodów ze sprzedaży hurtowej energii elektrycznej przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży detalicznej energii elektrycznej. Poza tym niższe były też przychody ze sprzedaży paliw w wyniku zmiany modelu dostaw węgla oraz przychody ze sprzedaży gazów cieplarnianych w wyniku reklasyfikacji przychodów z obrotu uprawnieniami do emisji. Z drugiej strony, część tych spadków została zrekompensowana poprzez wyższe przychody ze sprzedaży odnotowane w segmencie Wydobycie (sprzedaż wyższego wolumenu każdego sortymentu średnio o 45% oraz wyższa przeciętna cena sprzedawanych sortymentów o 6%) oraz w segmencie Dystrybucja (wzrost średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych, wzrost wolumenu dostarczanej energii, wzrost przychodów z opłat przyłączeniowych).

 

W tym samym okresie wynik EBITDA Grupy Tauron wyniósł 2,1 mld zł i był wyższy w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku o blisko 26%. Największy udział w wyniku EBITDA przypadł na segment Dystrybucja (57%), który wypracował 1,2 mld zł wobec 1,15 mld zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA segmentu Sprzedaż wyniósł 545 mln zł, podczas gdy w pierwszym półroczu 2016 roku było to niecałe 290 mln zł. W segmencie Wytwarzanie odnotowano natomiast 306 mln zł wyniku EBITDA wobec 354 mln zł wykazanych rok wcześniej.

 

Grupa Tauron – udział segmentów w wyniku EBITDA
Źródło: Grupa Tauron.

 

Wynik operacyjny Grupy Tauron po pierwszym półroczu 2017 roku wyniósł 1,24 mld zł wobec 143 mln zł odnotowanych rok wcześniej. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej przekroczył natomiast poziom 1 mld zł, podczas gdy po pierwszym półroczu 2016 roku wynosił on zaledwie około 3 mln zł. Trzeba przy tym jednak zaznaczyć, że tak znacząca poprawa wyniku operacyjnego i wyniku netto częściowo jest efektem przeprowadzonych odpisów, których wartość w pierwszym półroczu 2016 roku znacząco przekroczyła wartość odpisów z pierwszego półrocza 2017 roku. Jak podaje Tauron, bez uwzględnienia skutków odpisów aktualizujących marża EBIT oraz zysku netto wynosiłaby dla I półrocza 2017 roku odpowiednio 14,5% i 11,8%, a dla I półrocza 2016 roku odpowiednio 9,7% i 6,7%.

 

Na koniec czerwca 2017 roku wskaźnik dług netto/EBITDA Grupy Tauron przyjmował wartość 2,17x, podczas gdy na koniec grudnia 2016 roku wynosił on 2,32x.

 

W piątek, na pierwszej giełdowej sesji po publikacji półrocznych wyników przez Tauron, notowania akcji spółki od rana nieznacznie rosną. Około godziny 11 kurs tych walorów wynosił 3,7 zł w porównaniu do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego ustalonej na poziomie 3,68 zł.

 

Tauron – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Okazją do szerszego zapoznania się z wynikami finansowymi Grupy Tauron może być czat inwestorski z Markiem Wadowskim, Wiceprezesem Zarządu ds. Finansów. Czat odbędzie się w piątek (18 sierpnia) o godzinie 15:30 na stronie internetowej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

 

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

22.06.2018, Newsroom

6 spółek z NewConnect, których raporty roczne wzbudziły zastrzeżenia audytorów cz. 1

22.06.2018, Newsroom

6 spółek z NewConnect, których raporty roczne wzbudziły zastrzeżenia audytorów cz. 1

Opinia biegłego rewidenta na temat raportu rocznego spółki to jeden z dokumentów, na który warto zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zobacz więcej

Grupa Tauron opublikowała wyniki półroczne
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie