Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

© Minerva Studio - Fotolia.com

Nadejście wiosny popsuło nieco nastroje inwestorów, co odbiło się na wynikach notowań zarówno na głównym, jak i małym parkiecie warszawskiej giełdy. NCIndex na zamknięciu w dniu 21 kwietnia 2017 r. osiągnął poziom 333,88 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni stracił na wartości 0,32%. W dniu 31 marca 2017 r. odnotowano niemal trzyletnie maksimum tego indeksu na poziomie 340,03 pkt. Spadki dotknęły również indeksy rynku regulowanego. Kurs sWIG80 w omawianym okresie spadł o 0,74% i na zamknięciu kształtował się na poziomie 16.250,49 pkt, jeszcze większy spadek zanotował mWIG40, którego wartość zmniejszyła się o 1,84% do poziomu 4.707,81 pkt. Jedynie indeks największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie odnotował wzrost do 2.264,07 pkt, co oznacza zwiększenie jego wartości o 1,31%.


Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 25 marca do 21 kwietnia 2017 r. osiągnęła poziom 106,75 mln zł, co świadczy o niższej o 25,60% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 143,49 mln zł. Warto jednak podkreślić, iż wpływ na powyższe wartości miała mniejsza liczba dni sesyjnych, jakie odbyły się w trakcie omawianego okresu.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 stycznia 2016 r. – 21 kwietnia 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 27 marca – 21 kwietnia 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 156 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 55 spółek pozostały bez zmian, natomiast 192 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Mobile Partner S.A. – na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne istotne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu;
  • Carlson Gaudi Investments S.A. na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne istotne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu;
  • GLG Pharma S.A. - na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ: publikacja zawiadomienia o zwiększeniu dotychczasowego posiadanego udziału w głosach przez Apollo Capital LLC oraz publikacja raportu o podpisaniu istotnej umowy z Instytutem Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 27 marca – 21 kwietnia 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

MBPARTNER

500,00

MOBINI

305,80

GLGPHARMA

133,61

SUMMALING

109,34

BLUETAX

100,00

KKHERBAL

81,48

FHDOM

67,32

GRAPHIC

66,67

2INTELLECT

61,76

IFM

57,14

B2BPARTNER

54,55

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: M-Trans S.A., The Farm 51 Group S.A. oraz T-Bull S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 27 marca – 21 kwietnia 2017 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

MTRANS

17 642,70

FARM51

7 353,64

TBULL

5 142,09

BLOOBER

4 332,85

MGAMES

3 744,28

PRIME

3 419,12

BRAS

3 136,53

TOWERINV

2 950,30

BIOMAXIMA

2 273,58

PRESENT24

2 246,98

ONICO

2 229,74

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • M4B S.A. – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu;
  • Loyd S.A. – na spadek ceny akcji mogły mieć wpływ raporty o: braku wykupu obligacji serii D i rozpoczęciu przygotowania wniosku o upadłość, rezygnacji członków Zarządu oraz powołaniu nowego Prezesa Zarządu, transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, niedojściu do skutku emisji obligacji serii LYD0320, rozwiązania umowy z autoryzowanym doradcą, zmianie stanu posiadania istotnych akcjonariuszy Emitenta oraz o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy nabycia udziałów w spółce Promosupport Sp. z o.o.
  • Ekokogeneracja S.A. – na spadek ceny akcji mogły mieć wpływ raporty o: odrzuceniu przez zgromadzenie wierzycieli propozycji układowych w związku z przyspieszonym postępowaniem układowym Emitenta, rezygnacji członka Rady Nadzorczej oraz decyzji sądu dotyczącej odmowy zatwierdzenia układu w spółce WGE Development S.A., dla której Emitent jest poręczycielem obligacji.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 27 marca – 21 kwietnia 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

M4B

-84,55

LOYD

-73,91

EKOKOGEN

-73,53

SILVACG

-66,67

NANOTEL

-63,16

ADMIRAL

-50,00

VCP

-48,28

BOA

-37,18

MERLINGRP

-36,73

SILESIA

-35,48

HEFAL

-33,33

 

Opracowanie:

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 25 marca do 23 kwietnia 2017 roku