Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

SII w imieniu akcjonariuszy Hawe żąda zwołania NWZ

© Andrey Burmakin - Fotolia.pl

W imieniu reprezentowanej grupy 31 akcjonariuszy Hawe S.A. w restrukturyzacji, posiadających akcje stanowiące łącznie ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, skierowało do Zarządu Spółki żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mniejszościowi Hawe żądają zmian w radzie nadzorczej oraz zmian w statucie Spółki, które uniemożliwią wyzbywanie się jej majątku. Ponadto żądają przeprowadzenia rzetelnej, szczegółowej dyskusji na temat sytuacji Spółki. 

 

Spółka Hawe S.A. w restrukturyzacji do dnia dzisiejszego nie opublikowała raportu rocznego za rok 2015, nie zostało również przeprowadzone zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zarówno w ocenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych jak i akcjonariuszy żądających zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia sytuacja w jakiej obecnie znajduje się Spółka, skutkująca m.in. zawieszeniem obrotu jej akcjami, wymaga jego natychmiastowego zwołania. Ponadto należy zwrócić uwagę, że z dniem 1 lipca 2016 r. dobiegła końca kadencja obecnych członków rady nadzorczej, w związku z czym zachodzi pilna potrzeba powołania członków rady nadzorczej nowej kadencji. 

 

Mając powyższe na uwadze, skierowanie żądania zwołania walnego zgromadzenia Hawe S.A. w restrukturyzacji stało się konieczne i jest w pełni uzasadnione. Akcjonariusze oraz reprezentujące ich w niniejszej sprawie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oczekują, że Zarząd Hawe S.A. w restrukturyzacji, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, uczyni zadość otrzymanemu żądaniu i w terminie dwóch tygodni zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie obejmujące wskazane w żądaniu punkty porządku obrad.

 

Z pełną treścią raportu bieżącego Hawe S.A. w restrukturyzacji można zapoznać się m.in. na stronie internetowej infostrefa.com (przyciskając interaktywne łącze do treści ogłoszenia).

 

Zgłoszony przez akcjonariuszy porządek obrad walnego zgromadzenia obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji,
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. w restrukturyzacji,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu HAWE S.A. w restrukturyzacji do udzielenia informacji na tematy związane z sytuacją finansową i gospodarczą Spółki,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez Spółkę HAWE S.A. w restrukturyzacji kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia,
10. Zamknięcie obrad.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

SII w imieniu akcjonariuszy Hawe żąda zwołania NWZ