Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Action z prognozami na najbliższe lata i planem spłaty zadłużenia

© knee0 - Fotolia.pl

Dnia 30 września 2016 roku Action opublikował w raporcie okresowym wyniki za I półrocze 2016 roku Spółka znajduje się obecnie w postępowaniu sanacyjnym i dąży do uregulowania swoich zobowiązań.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł) 1H 2016 1H 2015
Przychody ze sprzedaży 1 895 160 2 559 877
Wynik brutto ze sprzedaży 126 544 139 092
Wynik operacyjny 3 834 22 730
Wynik brutto -830 18 930
Wynik netto przypadający akcjonariuszom spółki 208 16 271
Przepływy z działalności operacyjnej 43 580 -26 909

Źródło: Action S.A. 

 

Wyniki finansowe Action w I półroczu 2016 roku są istotnie niższe niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,9 mld zł (spadek o 26% rdr).  83%-towy spadek zanotował zysk operacyjny, który wyniósł 3,8 mln zł. Wynik brutto w I półroczu osiągnął ujemną wartość na poziomie 830 tys. zł, zaś zysk netto spadł z 16,3 mln w roku 2015 do poziomu 208 tys. zł w tym roku. Mając na uwadze rozpoczęcie procesu restrukturyzacji oraz wynikające stąd ograniczenia, zdaniem spółki w drugiej połowie roku możliwe jest pogłębienie negatywnej dynamiki przychodów i zysków.

Do najważniejszych przyczyn opisanych wyżej spadków na poziomie sprzedaży oraz zysku netto należy zaliczyć:

  • znaczny spadek popytu na urządzenia mobilne,
  • brak istotnych zmian technologicznych w zakresie oferowanych urządzeń,
  • niższy niż prognozowany popyt ze strony największych sieci detalicznych,
  • wejście na rynek nowych dystrybutorów w tym zwłaszcza Also oraz Ingram Micro,
  • znaczne ograniczenia wydatków inwestycyjnych w Polsce,
  • koncentracja rynku zarówno wśród głównych dostawców jak i odbiorców podmiotów Grupy.


Przy założeniu, że spółka może ostatecznie przegrać procesy administracyjne dotyczące dotychczas otrzymanych decyzji administracyjnych i będzie zmuszona uregulować domiarowe zobowiązania podatkowe w całości wraz z odsetkami szacowane przychody ze sprzedaży wynoszą 1,61 mld zł w 2017 roku, a w następnych latach 1,74 mld, 1,95 mld, i 2,12 mld i 2,28 mld zł w 2021 roku. Action zakłada marżę wynoszącą od 3,5% w 2017 roku do 4,3% w 2021 roku.

Głównym celem spółki w chwili obecnej jest wdrożenie procedur ochrony sądowej przed zaistnieniem niewypłacalności i spłacenie w okresie najbliższych 3 do 5 lat wszelkich zobowiązań wynikających z pożyczek i kredytów (196 mln zł), zobowiązań handlowych (387,4 mln zł) i zobowiązań wynikających z nałożonych kar w przypadku przegrania procesów sądowych (80 mln zł). Cel ten, to jest spłata wierzycieli, zostanie osiągnięty poprzez istotne obniżenie poziomu stanu magazynowego (wyprzedaż zapasów) i zwiększenie płynności w latach 2016 – 2021. Zarząd kładzie także nacisk na zwiększenie marży uzyskiwanej na sprzedaży oraz wolumenu sprzedaży. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne posłużą do sukcesywnej spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2020.

Pomimo strat netto prognozowanych na lata 2016 –2020 oraz niewielkiego zysku w 2021 roku, prognozowane przepływy pieniężne (wpływy  gotówki) umożliwią w pełni obsługę kosztów bieżących, finansowych oraz handlowych w tym najbardziej konserwatywnym scenariuszu. W efekcie czego na koniec roku 2020 oraz 2021 spółka zgromadzi w gotówce oraz na rachunkach bankowych (a już po spłacie wszystkich zobowiązań) odpowiednio 13 mln zł oraz 25 mln zł przy całkowitej jak wyżej wskazano spłacie całego starego zadłużenia objętego układem, a powstałego do końca lipca 2016 roku.

Action zwraca uwagę na wysokie ryzyko podatkowe w bieżącej działalności ze względu na złożoność prawa podatkowego, niespójność interpretacji podatkowych a także daleko posuniętego fiskalizmu Państwa. W spółce trwają obecnie wzmożone kontrole skarbowe i czynności  sprawdzające, głównie w obszarze prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku VAT. Aktualnie w Action trwa sześć postępowań kontrolnych w sprawie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług oraz w jednym przypadku podatku dochodowego. Trzy z postępowań związane są z wystąpieniem spółki o zwrot podatku od towarów i usług VAT w związku z nadwyżką podatku naliczonego nad należnym.

Pod koniec dzisiejszej sesji, to jest 30 września 2016 roku, kurs akcji Action zwyżkuje o około 5%. Od początku 2015 roku trwa duża przecena na walorach spółki i w ciągu tego okresu cena akcji spadła z ponad 45 zł do około 7 zł w chwili obecnej. Najbliższe wsparcie można wyznaczyć na poziomie 6,35 zł.

 

Action - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Action S.A.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

22.02.2018, Newsroom

Przychody Asbisu w styczniu większe o 73% rdr

Spółka osiągnęła w styczniu 2018 roku przychody na poziomie około 160 mln dolarów, czyli o 73% więcej niż przed rokiem.

Zobacz więcej

Action z prognozami na najbliższe lata i planem spłaty zadłużenia