Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

PGNiG odnotowało w II kw. 2016 roku 120 mln zł straty netto

© terex - Fotolia.pl

W raporcie bieżącym z dnia 26 lipca 2016 roku PGNiG podało wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za II kw. bieżącego roku. Bez uwzględniania odpisów aktualizujących spółka osiągnęła 560 mln zł zysku, jednak biorąc pod uwagę odpisy zanotowała 120 mln zł straty. Szacowana EBITDA w I półrocza 2016 roku wynosi 3,13 mld zł.

 

Jak pokazuje poniższa tabela wszystkie znaczące wyniki PGNiG za II kw. 2016 są niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szczególnie istotne jest zanotowanie przez spółkę straty na kwartalnym wyniku netto po raz pierwszy od czterech lat. Według szacunków skonsolidowane przychody są o 19,4% niższe niż przed rokiem, zaś skosolidowana EBITDA spadła o 55,7%.

 

Wybrane pozycje (mld zł) II kw. 2016 (szacowane) II kw. 2015 Zmiana
Skonsolidowane przychody: 6,37 7,9 -19,4%
Skonsolidowany wynik EBITDA, w tym: 0,74 1,67 -55,7%
Poszukiwanie i wydobycie -0,12 0,66 -118,2%
Obrót i Magazynowanie 0,11 0,21 -47,6%
Dystrybucja 0,67 0,7 -3%
Wytwarzanie 0,09 0,1 -10%
Skonsolidowany wynik EBIT 0,07 0,95 -92,6%
Skonsolidowany wynik netto -0,12 0,62 -119,4%

Źródło: PGNiG S.A.

 

Istotny wpływ na wysokość wyników miały odpisy aktualizujące. Po przeprowadzonych testach na utratę wartości w całej Grupie PGNiG, ujemny wpływ odpisów aktualizujących wynosi ok. 0,68 mld zł i uwzględnia między innymi zawiązane w II kw, 2016 roku odpisy aktualizujące dotyczące:

  • środków trwałych w budowie dotyczących poszukiwania i oceny zasobów mineralnych – ok. 0,11 mld zł (segment Poszukiwanie i Wydobycie),
  • środków trwałych związanych z wydobyciem węglowodorów – ok. 0,60 mld zł (segment Poszukiwanie i Wydobycie), 
  • środków trwałych związanych z pozostałą działalnością PGNiG SA (segment Obrót i Magazynowanie) – 0,01 mld zł,

a także rozwiązane w II kw. 2016 roku odpisy aktualizujące dotyczące zapasu gazu wysokometanowego – ok. 0,05 mld zł (segment Obrót i Magazynowanie).

 

Ponadto spisane w koszty wydatki dotyczące odwiertów negatywnych i sejsmiki wyniosły 0,04 mld zł (segment Poszukiwanie i Wydobycie) , zaś ujemny wynik realizacji i wyceny instrumentów zabezpieczających wyniósł ok. 0,27 mld zł (segment Obrót i Magazynowanie – 0,22 mld zł, w tym dotyczący kosztów gazu 0,20 mld zł).

 

Jednocześnie zarząd PGNiG poinformował, że szacowany skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA w I półroczu 2016 roku wynosi ok. 3,13 mld zł przy szacowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 17,35 mld zł. Raport za I połowę 2016 roku zostanie opublikowany przez spółkę 12 sierpnia bieżącego roku.

 

Przypominamy także, że PGNiG zwiększyło współpracę z PKN Orlen w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów na nowych obszarach w Polsce o czym pisaliśmy w tym miejscu.

 

Wykres akcji PGNiG pokazuje, że kurs znajduje się w trendzie wzrostowym. Istotnym sygnałem zmiany trendu na spadkowy będzie wybicie dołem z kanału wzrostowego, który zarysował się na wykresie i następnie przekroczenie linii trendu. Obecnie kurs przekroczył wysokość poprzedniego istotnego szczytu, co może wskazywać kontynuację trendu wzrostowego, a potwierdzeniem tego może być wybicie ceny górą z kanału.

 

PGNiG - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: PGNiG SA

Zobacz również:

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

07.03.2018, Aktualności

SII poleca: Turniej Prawa Rynków Kapitałowych

15 marca 2018 roku w sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie odbędzie się II edycja Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych organizowanego przez Koło Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

23.03.2018, Newsroom

Getback z listem intencyjnym przed decyzją w sprawie emisji akcji

23.03.2018, Newsroom

Getback z listem intencyjnym przed decyzją w sprawie emisji akcji

Zarząd Getback zwrócił się do akcjonariuszy z wnioskiem o podwyższenie kapitału spółki w dwóch transzach.

Zobacz więcej

PGNiG odnotowało w II kw. 2016 roku 120 mln zł straty netto
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie