Chat with us, powered by LiveChat

SII

dywidenda

Bieżące wiadomości na temat: dywidenda - strona 10

Przegląd spółek z branży odzieżowej po III kwartale 2014 roku

16.12.2014  
Adrian Mackiewicz

Przegląd spółek z branży odzieżowej po III kwartale 2014 roku

Czym charakteryzuje się branża odzieżowa? Jaka jest historia wybranych spółek, ile z nich znajdowało się na granicy bankructwa? Czym wyróżniają się spółki na tle pozostałych? Jak kształtują się osiągane przez spółki marże brutto na sprzedaży? Ile spółek wypłaca dywidendę i w jakiej wysokości?Zobacz więcej

KNF umożliwiło PZU wypłatę do 100% zysku netto za 2014 rok

08.12.2014  
Rafał Irzyński

KNF umożliwiło PZU wypłatę do 100% zysku netto za 2014 rok

KNF praktycznie nie zmienił polityki dywidendowej dla ubezpieczycieli wobec 2013 roku. PZU ma zatem możliwość do wypłaty 100% jednostkowego zysku netto za 2014 rok.Zobacz więcej

Silny argument dla akcjonariuszy banków na GPW

04.12.2014  
Adrian Mackiewicz

Silny argument dla akcjonariuszy banków na GPW

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na wypłatę całego zysku przez banki po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Które banki będą mogły wypłacić 100% zysku?Zobacz więcej

Buy-back, czyli skup akcji własnych - alternatywa dla dywidendy

19.11.2014  
Maciej Olszowy, Prometeia Capital

Buy-back, czyli skup akcji własnych - alternatywa dla dywidendy

Zapraszamy na trzecią część artykułu o spółkach dywidendowych. W ostatniej części cyklu poruszona zostanie alternatywa dla dywidendy, czyli skup akcji własnych.Zobacz więcej

TVN podaje prognozę na najbliższe lata. Będzie duży skup akcji i dywidenda

19.11.2014  
Rafał Irzyński

TVN podaje prognozę na najbliższe lata. Będzie duży skup akcji i dywidenda

W prognozie TVN zakłada wzrost skorygowanego zysku EBITDA w 2015 i 2016 roku. Zamierza też dalej redukować zadłużenie.Zobacz więcej

Przegląd spółek z rynku dystrybucji produktów informatycznych – październik 2014

10.11.2014  
Adrian Mackiewicz

Przegląd spółek z rynku dystrybucji produktów informatycznych – październik 2014

Jakie perspektywy widnieją przed rynkiem dystrybucji IT? Co niesie za sobą Internet Reczy? Jak kształtowały się rentowności spółek po I półroczu 2014 roku? Na jakim poziomie była marża brutto? Które spółki wypłacają największe dywidendy?Zobacz więcej

Inwestorzy indywidualni i oszczędzanie na emeryturę na rynku kapitałowym w nowej strategii GPW

03.11.2014  
Michał Masłowski

Inwestorzy indywidualni i oszczędzanie na emeryturę na rynku kapitałowym w nowej strategii GPW

Zarząd Giełdy ogłosił nową strategię. Jest w niej ważne miejsce dla inwestorów indywidualnych. Ważny akcent został także położony na promocję giełdy jako miejsca gdzie można oszczędzać na emeryturę.Zobacz więcej

Echa Rynku #155 - Inwestowanie długoterminowe w Polsce to nie Yeti

31.10.2014

Echa Rynku #155 - Inwestowanie długoterminowe w Polsce to nie Yeti

Sekrety oszczędzania długoterminowego i poszukiwania dobrych spółek dywidendowych.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie