Chat with us, powered by LiveChat

Silny argument dla akcjonariuszy banków na GPW

Skomentuj artykuł
© ivan kmit - Fotolia.com

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków przewiduje możliwość wypłacenia przez nie dywidendy do 100% zysku netto za 2014 rok po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Banki ze znaczącym udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego (depozyty sektora

niefinansowego w bilansie banku przekraczają 5% zagregowanej sumy tych depozytów w

sektorze bankowym) muszą spełnić łącznie wszystkie poniższe kryteria:

 

 • bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego,
 • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) wyższy od 12% (9% + 3% bufor
 • ryzyka systemowego);
 • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 15,5% (12,5% + 3% bufor ryzyka
 • systemowego);
 • ocena BION końcowa wynosi 1 (ocena dobra) lub 2 (ocena zadowalająca);
 • ocena BION za poziom ryzyka kapitałowego nie gorsza niż 2 (ocena zadowalająca).

 

Jeśli bank ze znaczącym udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego posiada łączny współczynnik kapitałowy (TCR) w przedziale od 12,5% do 15,5%, będzie mógł wypłacić do 50% zysku netto za 2014 rok, o ile spełnia łącznie wszystkie pozostałe kryteria.

 

Pozostałe banki muszą spełnić następujące kryteria, aby wypłacić dywidendę w wysokości 100% zysku netto za 2014 rok:

 

 • bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego,
 • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) wyższy od 9%;
 • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 12,5%;
 • ocena BION końcowa wynosi 1 (ocena dobra) lub 2 (ocena zadowalająca);
 • ocena BION za poziom ryzyka kapitałowego nie gorsza niż 2 (ocena zadowalająca).

 

KNF zaleca bankom, które nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów, aby całość zysku netto osiągniętego w 2014 roku zaliczyły do kapitałów.

 

Analitycy w komentarzu dla PAP-u ocenili, jak przedstawione stanowisko KNF może wpłynąć na dywidendy poszczególnych banków. Kamil Stolarski, analityk BESI, zwrócił uwagę, że ING BSK w wyniku nieoptymalnej struktury kapitałowej będzie mógł wypłacić dywidendę tylko z 50% zysku netto, pomimo, że bank ten ma wyższe ratingi niż np. Pekao.

 

„Mają tylko wysokojakościowy kapitał, a nie mają długu podporządkowanego, przez co brakuje im 1,3 punktu procentowego do CAR na poziomie 15,5 proc.” – skomentował.

 

Analityk zauważył również, że 100% zysku będzie mógł wypłacić mBank, choć spodziewa się raczej 75% zysku, co dałoby stopę dywidendy na poziomie 4,5%. Z kolei Michał Konarski z DM mBanku zauważył, że wszystkie banki będą mogły podzielić się zyskiem za 2014 rok.

 

„Oczekujemy, iż jedynie Bank Pekao oraz Bank Handlowy wypłacą 100 proc. zysku netto, zaś pozostałe 60 proc. w przypadku ING BSK, 50 proc. w przypadku PKO BP, Banku Millennium oraz BZ WBK oraz 0 proc. w przypadku GNB oraz Alior Banku” – skomentował analityk mBanku w komentarzu porannym.

 

Przedstawione stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków nie wpłynęło na oczekiwania analityków DM PKO BP co do wypłaty dywidendy.

 

„Informacja nie wpływa na nasze oczekiwania wypłaty dywidendy przez banki przez nas analizowane, tj. 98 proc. dla Banku Handlowego, 95 proc. dla Pekao, 65 proc. dla mBanku i ING, 50 proc. dla BZ WBK i Millennium oraz 0 proc. dla Alior Banku” – skomentował analityk Artur Iwański w porannym raporcie.

 

Źródło: KNF, PAP

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie