Chat with us, powered by LiveChat

Przegląd spółek z rynku dystrybucji produktów informatycznych – październik 2014

Skomentuj artykuł
© SSilver - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat rynku dystrybucji produktów informatycznych. Przyjrzeliśmy się bliżej spółkom AB, Action, ABC Data, Komputronik oraz Asbis.

 

Spis treści

  1. Profil działalności spółek
  2. Opis sektora/branży
  3. Analiza bilansów i wyników finansowych
  4. Analiza wskaźnikowa
  5. Podsumowanie

 

 

PRZEGLĄD SPÓŁEK Z RYNKU DYSTRYBUCJI IT

 

1. Profil działalności spółek

Grupa AB to największy, pod względem wielkości obrotów oraz liczby klientów, dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa AB jest strategicznym partnerem dystrybucyjnym dla większości światowych producentów nowych technologii, sprzedając ich produkty do ponad 16 000 tysięcy partnerów handlowych. W stałej ofercie firmy znajduje się ponad 70 000 produktów przeszło 700  marek z całego świata. W 2007 roku Grupa dokonała zakupu 100% akcji ATComputers Holding a.s. – grupy spółek działających w branży dystrybucji IT w Czechach i na Słowacji, największego producenta PC w Czechach i sieci komputerowych sklepów detalicznych. Przychody Grupy pochodzą głównie z działalności prowadzonej w Polsce (65% przychodów za rok obrotowy 2013/2014). Udział przychodów w ostatnim roku obrotowym z Czech i Słowacji wyniósł odpowiednio 31% i 4%.

 

Action działa w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Celem spółki jest stanie się wiodącym podmiotem na rynku dystrybucji. Action jest podmiotem dominującym w Grupie, do której wchodzą m.in.: Actina (producent komputerów i serwerów, dostarczane m.in. do Kancelarii Sejmu RP), Sferis (specjalistyczna sieć sprzedaży detalicznej oferująca urządzenia IT i RTV/AGD), czy Gram.pl (jeden z największych polskich serwisów społecznościowo-redakcyjnych o grach komputerowych i największy polski sklep internetowy z szerokim asortymentem gier, akcesoriów komputerowych i konsol). Od 2014 roku w skład spółki wchodzi również Action Europe GmbH, powstałe w skutek przejęcia Devil GmbH - czwartej pod względem rozpoznawalności marki wśród dystrybutorów IT w Niemczech.

 

Grupa Kapitałowa ABC Data należy do  liderów rynku dystrybucji sprzętu IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod koniec I półrocza 2014 roku spółka przejęła dystrybutora produktów Apple w Polsce – iSource.Oprócz dystrybucji Grupa oferuje również usługi związane z logistyką oraz wsparcie Partnerów w zakresie tworzenia i realizacji komplementarnych strategii marketingowych. Grupa działa bezpośrednio w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Niemczech oraz na Węgrzech. Przychody są generowane głównie na rynku polskim (55% przychodów w 2013 roku). Przychody z rynków zagranicznych, na których spółka prowadzi bezpośrednią działalność wyniosły 31% w 2013 roku. Więcej na temat spółki ABC Data w oddzielnym raporcie specjalnym.

 

Komputronik zajmuje się dystrybucją sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów elektronicznych, produktów AGD i RTV, jak również świadczeniem szeregu specjalistycznych usług. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych.  Serwis www.komputronik.pl jest najpopularniejszym sklepem internetowym z elektroniką w Polsce. Spółka prowadzi także dwa tradycyjne sklepy wielkopowierzchniowe, zlokalizowane w Warszawie i Poznaniu, pod nazwą Komputronik Megastore. Do obsługi klientów instytucjonalnych Grupa Komputronik wydzieliła osobną spółkę Komputronik Biznes, który jest również integratorem zaawansowanych systemów IT dla przedsiębiorstw. Komputronik w swojej ofercie posiada ok. 70 tys. produktów. W tym roku Grupa otworzyła spółkę zależną w Niemczech, a sklep internetowy na tym rynku miał rozpocząć działalność na przełomie sierpnia i października.

 

Grupa Asbis jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej w Europie Środkowo-Wschodniej (39% przychodów za 2013 rok), krajach byłego Związku Radzieckiego (38% przychodów), na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (12% przychodów). Głównymi rynkami, na których działa Grupa, są: Rosja (21% przychodów w 2013 roku), Słowacja (12%) i Ukraina (9%). Grupa jest dystrybutorem komponentów komputerowych oraz produktów gotowych marek klasy A, takich jak komputery, laptopy, serwery. Grupa nabywa większość oferowanych produktów od wiodących międzynarodowych producentów, takich jak Intel, AMD, Seagate, Apple, Samsung i Microsoft. Grupa posiada 33 magazyny w 26 krajach, w których prowadzi działalność operacyjną. Istotne przychody generują także marki własne, tj. Prestigio i Canyon (w 2013 roku udział w przychodach marek własnych wyniósł 24%, kiedy jeszcze przed rokiem było to 9%).

 

Spółki z zestawienia charakteryzują się różnym okresem roku obrotowego. W przypadku Action, ABC Data i Asbis pokrywa się on z rokiem kalendarzowym. Rok obrotowy Komputronika trwa od 1kwietnia do 31 marca następnego roku, a w przypadku AB od 1 lipca do 31 czerwca następnego roku. W zestawieniu dane zostały przekształcone do odpowiedniego okresu kalendarzowego.  Dodatkowo walutą rozliczeniową dla Asbisu jest dolar amerykański. Wartości są przekształcone na polską walutę po kursie średnim NBP na dany dzień w przypadku bilansu, oraz po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy danego okresu w przypadku RZiS czy sprawozdania z przepływów pieniężnych.

 

2. Opis sektora/branży

Działalność na rynku dystrybucji produktów informatycznych charakteryzują niskie marże. Rynek ten jest silnie konkurencyjny, zwłaszcza pod względem asortymentu i jakości produktów,  cen, czy zakresu usług dla klientów. Rosnąca konkurencja oraz nasycenie rynku stwarza silną presję na marże. Pojawienie się nowych technologii internetowych i handlu elektronicznego dodatkowo zachęciło rosnącą liczbę producentów do budowy własnych platform handlu internetowego, umożliwiających bezpośrednią sprzedaż, a przy tym ograniczając rolę dystrybutorów zewnętrznych. Wychodząc temu naprzeciw niektórzy dystrybutorzy sprzętu IT stworzyli własne portale internetowe oraz rozwijają sprzedaż produktów marek własnych, charakteryzujących się wyższą rentownością.

 

Rynek gotowych produktów i komponentów informatycznych charakteryzuje się szybkimi zmianami technologii i krótkimi cyklami życia produktów, co powoduje, że zapasy mogą szybko stać się przestarzałe, czego efektem mogą być odpisy wartości zapasów wpływające ujemnie na wynik finansowy. Ceny takich przestarzałych produktów mają tendencję do szybkiego spadku. Firmy obniżają ceny, aby pozbyć się zalegających zapasów. Wymusza to na dystrybutorach sprzętu IT odpowiednie zarządzanie zapasami oraz przewidywanie potrzeb klientów.

 

Wiele analiz i raportów wskazuje, że Polska stanowi najprężniejszy sektor IT w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z analiz przeprowadzonych na zlecenie firmy Kapsch BusinessCom wynika, że Polska jest trzecim największym rynkiem tego rejonu, zaraz po Austrii i Turcji. Badania wskazują, że przy zachowaniu obecnych trendów w najbliższych latach rynki Turcji i Polski będą największymi w regionie. Oszacowano, że średnie dynamiki wzrostu branży w Austrii wyniosą 2-3% rocznie, podczas gdy w Polsce wzrost szacuje się na 3,5-4% rocznie.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie