Chat with us, powered by LiveChat

SII

Rafał Irzyński

Rafał Irzyński

Najnowsze wiadomości, których autorem jest Rafał Irzyński - strona 3

Volkswagen może przejąć kontrolę nad Groclinem

05.05.2017  
Rafał Irzyński

Volkswagen może przejąć kontrolę nad Groclinem

Volkswagen podpisał porozumienie z Groclinem i jego dwoma największymi akcjonariuszami porozumienie, na mocy którego będzie posiadał prawo pierwokupu akcji polskiej spółki.Zobacz więcej

Quercus obejmie akcje Bestu za 19 mln zł

04.05.2017  
Rafał Irzyński

Quercus obejmie akcje Bestu za 19 mln zł

Best wyemituje 690 652 nowych akcji po cenie emisyjnej 27,5 zł za łączną kwotę 18,99 mln zł. Emisja akcji serii G będzie ofertą prywatną skierowaną do FIZ QUERCUS Multistrategy.Zobacz więcej

Duży skok zysków w Famurze w 2016 roku. Akcje na szczytach

02.05.2017  
Rafał Irzyński

Duży skok zysków w Famurze w 2016 roku. Akcje na szczytach

Grupa Famur w 2016 roku przekroczyła okrągły poziom 1 mld zł przychodów ze sprzedaży. Poprawiająca się koniunktura w branży górniczej zaowocowała wzrostem zyskowności. Ubiegły rok spółka zakończyła zyskiem netto o wartości 93,8 mln zł wobec 51,5 mln zł w 2015 roku.Zobacz więcej

Quercus niemal cały zysk netto za 2016 rok przeznaczy na skup akcji własnych

27.04.2017  
Rafał Irzyński

Quercus niemal cały zysk netto za 2016 rok przeznaczy na skup akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. podjęło uchwalę dotyczącą przeznaczenia niemal w całości uzyskanego zysku netto w 2016 roku na skup akcji własnych. Cena za jedną akcję w skupie będzie o 45% wyższa od kursu akcji z dnia podjęcia uchwały.Zobacz więcej

Duży skok rentowności Budimeksu w I kw. 2017 roku

27.04.2017  
Rafał Irzyński

Duży skok rentowności Budimeksu w I kw. 2017 roku

Grupa Budimex zarobiła na czysto w I kw. 2017 roku 85,2 mln zł wobec 51,9 mln zł w porównywalnym okresie rok wcześniej. Wzrost rentowności widoczny był na każdym poziomie zysków.Zobacz więcej

Znaczna poprawa zyskowności Lotosu w I kw. 2017 roku. Kurs wystrzelił

26.04.2017  
Rafał Irzyński

Znaczna poprawa zyskowności Lotosu w I kw. 2017 roku. Kurs wystrzelił

Grupa Lotos w I kw. 2017 roku zarobiła na czysto 410,9 mln zł wobec 106 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Skokowo wzrosły też przychody grupy, które wyniosły 5 447,3 mln zł na tle 3 935,9 mln zł rok wcześniej.Zobacz więcej

Zysk netto Quercusa w I kw. 2017 roku wyższy o 27% rdr

19.04.2017  
Rafał Irzyński

Zysk netto Quercusa w I kw. 2017 roku wyższy o 27% rdr

Quercus TFI opublikował w dniu dzisiejszym raport finansowy za I kwartał 2017 roku. Fundusz zarobił na czysto 7,2 mln zł wobec 5,7 mln zł w porównywalnym kwartale roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wzrosły do poziomu 26,8 mln zł wobec 20,7 mln zł rok wcześniej.Zobacz więcej

Akcja PKN Orlen wyceniona na 125,5 zł, Lotosu na 74,5 zł

18.04.2017  
Rafał Irzyński

Akcja PKN Orlen wyceniona na 125,5 zł, Lotosu na 74,5 zł

W raporcie DM BOŚ z dnia 6 kwietnia zostały podwyższone wyceny dla akcji PKN Orlen i Lotosu. Nowa cena docelowa dla akcji Orlenu została podwyższona z 88,5 zł do 125,5 zł, a Lotosu z 41,8 zł do 74,5 zł.Zobacz więcej

Program motywacyjny w CCC zakłada minimum 550 mln zł EBITDA w 2017 roku

14.04.2017  
Rafał Irzyński

Program motywacyjny w CCC zakłada minimum 550 mln zł EBITDA w 2017 roku

Rada Nadzorcza CCC podjęła uchwałę o warunkowym zatwierdzeniu przedstawionego przez zarząd programu motywacyjnego na lata 2017-2019. Ma on objąć członków zarządu oraz szeroko rozumianą kadrę kierowniczą.Zobacz więcej

Nowy prezes PZU powołany w nocy

13.04.2017  
Rafał Irzyński

Nowy prezes PZU powołany w nocy

Rada Nadzorcza powołała w dniu 13 kwietnia 2017 roku Pawła Surówkę na stanowiska Prezesa Zarządu PZU S.A. Ciekawostką jest fakt, że komunikat bieżący spółki opublikowała tego samego dnia o godzinie 3:16.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie