Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Znaczna poprawa zyskowności Lotosu w I kw. 2017 roku. Kurs wystrzelił

© zhu difeng - Fotolia.com

Grupa Lotos w I kw. 2017 roku zarobiła na czysto 410,9 mln zł wobec 106 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Skokowo wzrosły też przychody grupy, które wyniosły 5 447,3 mln zł na tle 3 935,9 mln zł w porównywalnym okresie.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Lotos:

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

Przychody ze sprzedaży

5 447 295

3 935 947

Zysk ze sprzedaży

962 281

542 424

Zysk operacyjny

576 502

137 770

Zysk brutto

625 301

185 047

Zysk netto

410 875

105 970

Źródło: Lotos S.A.

 

Przychody Grupy Lotos wzrosły rok do roku o 38%, do 5 447,3 mln zł. Jest to wynikiem znacznych wzrostów sprzedaży w segmencie produkcji i handlu, gdzie sprzedaż wzrosła do 5 180,6 mln zł z poziomu 3 731,8 mln zł rok wcześniej. Wpływ na to miały przede wszystkim wyższe notowania produktów naftowych oraz wyższego kursu dolara do złotówki. Zysk operacyjny grupy wyniósł w I kw. tego roku 576,5 mln zł wobec 137,8 mln zł rok wcześniej. W tym zakresie również mocno przyczynił się segment produkcji i handlu, który wygenerował 404,3 mln zł zysku operacyjnego. Wynik operacyjny powiększony o amortyzację według szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO) za I kw. 2017 roku, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 682,1 mln zł. W skonsolidowanym rachunku zysków i strat porównując I kw. 2017 roku do I kw. 2016 roku nie widać wzrostu kosztów. Wręcz przeciwnie – koszty sprzedaży spadły do 284,9 mln zł z 303,9 mln zł, a koszty ogólnego zarządu wzrosły o 2 mln zł, do 108,9 mln zł.

 

Widoczna poprawa wyników zaszła w segmencie wydobywczym. Przychody w I kw. 2017 roku wyniosły 368,6 mln zł i były symbolicznie wyższe niż w IV kw. 2016 roku (366,8 mln zł), ale wyraźnie lepsze od I kw. 2016 roku (294,4 mln zł). W ślad za wzrostem sprzedaży poszła też zyskowność. Zysk na poziomie EBITDA w minionym kwartale wyniósł 265,5 mln zł wobec 230,9 w IV kw. 2016 roku i 150,7 mln zł w I kw. 2016 roku. Spółka uzasadnia wzrost zyskowności tego segmentu głównie wzrostem notowań ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wyższym kursem dolara.

 

W segmencie produkcji i handlu przychody w I kw. 2017 roku wyniosły 5 180,6 mln zł na tle 3 731,8 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 548,2 mln zł na tle 241,2 mln zł rdr. Wyższy poziom sprzedaży to efekt wyższych notowań produktów naftowych na rynkach światowych oraz wyższego średniokwartalnego kursu USD/PLN. I kw. 2017 roku wypadł jednak gorzej na tle IV kw. 2017 roku. Efektem tego jest przede wszystkim prowadzony od 3 marca tego roku postój remontowy, poniesione koszty remontu oraz niższy o 23% wolumen sprzedaży. Realizacja najważniejszej inwestycji Lotosu – Projektu EFRA, wynosi obecnie 68,2%.

 

W skonsolidowanym bilansie Grupy Lotos na koniec marca 2017 roku widać 1 mld zł środków pieniężnych. Z kolei suma zobowiązań oprocentowanych wyniosła 5,9 mld zł. Suma zobowiązań spadła o około 0,3 mld zł do 10,4 mld zł na tle wzrostu kapitałów własnych do 9,2 mld zł wobec 8,6 mld zł rok wcześniej. W przepływach pieniężnych w I kw. 2017 roku widać spadek generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do 145,5 mln zł z porównywalnych 319,2 mln zł.

 

Grupa Lotos nie inwestowała w ostatnich kwartałach znacznych środków w uruchamianie nowych stacji benzynowych. Całkowita ich liczba na koniec marca bieżącego roku wyniosła 487 wobec 477 rok wcześniej. W strukturze stacji jest 300 własnych i 187 partnerskich.

 

Zaraportowane wyniki finansowe inwestorzy odebrali euforycznie. Kurs akcji Lotosu osiągnął nowe maksima i przekroczył poziom 60 zł. O godzinie 13:00 akcje zwyżkowały o 8%. Od października ubiegłego roku podrożały one o 120%. Na razie nie ma żadnych technicznych oznak słabnięcia trendu wzrostowego.

 

Lotos - Analiza techniczna
Źródło: Stooq

 

 

Źródło: Lotos S.A.