Chat with us, powered by LiveChat

Duży skok rentowności Budimeksu w I kw. 2017 roku

Skomentuj artykuł
© TTstudio - Fotolia.com

Grupa Budimex zarobiła na czysto w I kw. 2017 roku 85,2 mln zł wobec 51,9 mln zł w porównywalnym okresie rok wcześniej. Wzrost rentowności widoczny był na każdym poziomie zysków.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Budimex.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

Przychody ze sprzedaży

1 052 740

987 654

Zysk ze sprzedaży

163 010

114 989

Zysk operacyjny

110 350

62 895

Zysk brutto

106 863

66 141

Zysk netto

85 253

51 917

Źródło: Budimex S.A.


Przychody ze sprzedaży Grupy Budimex w prezentowanym kwartale nie wykazały tak dużej dynamiki jak zyskowność i wyniosły 1 052,7 mln zł na tle 987,6 mln zł rok wcześniej. Jest to wzrost o 6,6%, czyli wynik lepszy od wzrostu wartości produkcji budowlano-montażowej w Polsce wynoszącej 3,9% (w cenach stałych). Sam segmentu budowlany Grupy Budimex zanotował wzrost o 4,7%. Wzrost rentowności widać już od poziomu zysku ze sprzedaży, który osiągnął w I kw. 2017 roku 163,0 mln zł wobec 114,9 mln zł rok wcześniej. Idąc w ślad za kolejnymi poziomami zysków widać podobną dynamikę wzrostową. Zysk operacyjny wyniósł 110,3 mln zł i był wyższy o 75% rdr, zysk brutto wyniósł 106,9 mln zł, co przełożyło się na wzrost o 61%, a zysk netto osiągnął wartość 85,2 mln zł i był wyższy o 64%. Spółka poinformowała, że tak duży wzrost rentowności to przede wszystkim rozliczenie kończących się kontraktów infrastrukturalnych, które były zawierane 2-3 lata temu. Do dobrych zysków grupy dołożył się też Mostostal Kraków i działalność na rynku niemieckim.

 

Wartość portfela zamówień Budimeksu na koniec I kw. 2017 roku wyniosła 9,3 mld zł. Do tego spółka oczekuje podpisania kontraktów na około 1,5 mld zł, które pochodzą z wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargach złożonych przez spółki z grupy.

 

„Od kilku miesięcy obserwujemy ożywienie na rynku przetargów infrastrukturalnych. Spodziewamy się, że kolejne kwartały przyniosą przyspieszenie dynamiki sprzedaży w części budowlanej grupy, głównie ze względu na zakończenie prac projektowych i wejście w fazę budowlaną niektórych kontraktów realizowanych w systemie „projektuj i buduj" – powiedział prezes Budimeksu Dariusz Blocher.

 

Na koniec marca 2017 roku Budimex posiadał 2 mld zł w środkach pieniężnych przy 103 mln zł sumy kredytów i pożyczek. To bardzo silna pozycja gotówkowa, dzięki której grupa może realizować kolejne, duże kontrakty, a co najważniejsze jest bardzo wiarygodnym pod względem finansowym wykonawcą.

 

Spółka liczy na pozyskanie kolejnych przetargów infrastrukturalnych. Do tej kwestii odniósł się prezes spółki w następujący sposób:

 

"Skala odbicia jest jednak mniejsza od oczekiwań rynku. Jednocześnie widoczna jest bardzo silna konkurencja i duża presja cenowa – w pierwszym kwartale 2017 roku nie udało nam się wygrać przetargów GDDKiA. Aktualnie przygotowujemy się do składania kolejnych ofert m.in. na budowę odcinków tras S61, S19, S7. W dalszym ciągu koncentrujemy się również na pozyskiwaniu kolejnych kontraktów kolejowych. Do tej pory udało nam się wygrać kontrakty o wartości 1,1 miliarda złotych" – oznajmił Dariusz Blocher.

 

Wśród czynników ryzyka w kolejnych kwartałach spółka wskazała na wzmożoną konkurencję w ofertowaniu do GDDKiA, presję cenową czy długie procedury przetargowe. Obserwuje też wzrost cen materiałów i kosztów podwykonawców. Prezes spółki zapowiedział, że czynniki te wzmagają szczególną dbałość o koszty na realizowanych kontraktach i odpowiedzialne podejście przy kalkulacji nowych ofert.

 

Kurs akcji Budimeksu jest na historycznych szczytach. Intraday-owo wynosi on 278 zł. Trend wzrostowy jest niezagrożony i nie ma na razie żadnych oznak to jego zakończenia. Główna linia trendu przebiega obecnie w okolicy 220 zł i wyznacza ważne wsparcie dla kursu.

 

Budimex - Analiza techniczna
Źródło: Stooq

 

 

Źródło: Budimex S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie