Chat with us, powered by LiveChat

Budimex poprawił wyniki w 2015 roku

Skomentuj artykuł
© Ivan Kruk - Fotolia.pl

Budimex przekazał raportem bieżącym wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania za 2015 rok. Spółka poprawiła wyniki w porównaniu do 2014 roku. Poniżej w tabeli przedstawiamy opublikowane pozycje wynikowe.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

2015 r.

2014 r.

Przychody

5 133 994

4 949 939

Zysk brutto ze sprzedaży

492 174

432 680

Wynik operacyjny

292 218

247 318

Wynik brutto

296 801

242 619

Wynik netto podmiotu dominującego

235 846

191 973

Źródło: Budimex S.A.

 

Zgodnie z podanymi wynikami przychody Budimexu w 2015 roku wyniosły 5,13 mld zł, co daje przyrost o 3,7% rok do roku. Za największą część przychodów odpowiada segment budowlany, w którym przychody w 2015 roku wyniosły 4,94 mld zł. Spółce udało się zwiększyć marżę brutto na sprzedaży do 9,59% z 8,74% w 2014 roku. Wynik operacyjny wyniósł 292,2 mln zł (+18,2% rdr), wynik brutto 296,8 mln zł (+22,3% rdr), a zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 235,8 mln zł (+22,9% rdr).

 

Portfel zamówień Budimexu na koniec 2015 roku wyniósł 8,4 mld zł, a wartość podpisanych kontraktów w ciągu roku 7,1 mld zł. Pozycja gotówkowa netto na koniec roku wyniosła 2 295 mln zł. W segmencie deweloperskim, za który odpowiada Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., spółka przedsprzedała netto 1 918 mieszkań (bez uwzględniania rezerwacji) i sprzedała notarialnie 908 lokali.

                                                               

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok ma zostać przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14 marca 2016 roku.

 

W wywiadzie przeprowadzonym dla PAP-u, prezes Budimexu, Dariusz Blocher, powiedział, że nie wyklucza przeznaczenia całego zysku na dywidendę. Spółka na przestrzeni lat wypłacała solidną dywidendę, a w niektórych latach stopa dywidendy przekraczała 8%. Od listopada 2015 roku akcje Budimexu znajdują się w Portfelu SII. To właśnie ta spółka wygrała w jednej z comiesięcznych sond. Z argumentami, które skłoniły nas do wybrania spółki do sondy, można zapoznać się w tym miejscu.

 

Na wykresie spółki ważnym wsparciem jest poziom 180 zł, który na przestrzeni ostatniego roku wielokrotnie zatrzymywał spadki. Po gwałtownej przecenie w pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku, kurs akcji wszedł w konsolidację 180 zł – 200 zł. Zważywszy na silny trend wzrostowy na spółce i istotność wsparcia 180 zł, bardziej prawdopodobne wydaje się wybicie górą z konsolidacji. W takim scenariuszu kurs akcji może testować historyczne maksima na poziomie 219 zł.

 

Budimex - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Budimex S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie