Chat with us, powered by LiveChat

Budimex wynikami za II kw. potwierdza dobrą kondycję

Skomentuj artykuł
© celeste clochard - fotolia.pl

Budimex w komunikacie bieżącym przed sesją podał wybrane dane finansowe za I półrocze 2015 roku. Inwestorzy dobrze przyjmują opublikowane dane i kurs akcji rośnie o godz. 10 o blisko 3%.

Przychody ze sprzedaży całej grupy kapitałowej wyniosły 2,27 mld zł w pierwszych sześciu miesiącach tego roku w porównaniu do 2,15 mld zł rok wcześniej. Wyższa okazała się zyskowność. Wynik operacyjny w zakończonym półroczu miał wartość 128,8 mln zł wobec 109,9 mln zł w okresie porównawczym. Odpowiednio zysk brutto wyniósł 134,6 mln zł wobec 110,2 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 106,6 mln zł wobec 86,9 mln zł.

 

Portfel zamówień grupy Budimex wzrósł na koniec czerwca 2015 roku i miał wartość 6,99 mld zł. Wartość netto kontraktów zawartych w pierwszym półroczu wyniosła 2,88 mld zł w stosunku do 1,41 mld zł w pierwszym półroczu 2014 roku. Coraz większy udział w wyniku grupy ma segment deweloperski. W I półroczu 2015 roku Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. przedsprzedał netto 1 079 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji), a notarialnie sprzedał 402 lokale. Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe dwóch głównych segmentów grupy oraz dane skonsolidowane (w tabeli nie uwzględniono danych pozostałej działalności oraz wyłączeń).

 

Wybrane dane finansowe segmentów za I półrocze 2015 r. (tys. zł)

Segment budowlany

Segment deweloperski

Dane skonsolidowane

Przychody ze sprzedaży

2 167 328

139 158

2 268 240

Zysk operacyjny

98 916

30 741

128 776

Zysk brutto

103 284

33 061

134 599

Zysk netto

81 265

26 729

107 065

Źródło: Budimex S.A.

 

Udział segmentu deweloperskiego w wyniku netto grupy w I półroczu 2015 roku wyniósł blisko 25%. Wielkość zanotowanej przedsprzedaży pozwala zaliczać segment spółki do grona liderów w całej polskiej branży deweloperskiej. W komunikacie spółka wskazuje też, że: 

 

„pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec pierwszego półrocza 2015 roku wynosiła 1,48 mld zł. Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 913 mln zł.”

 

Kurs akcji budowlanej grupy jest w stabilnym trendzie rosnącym. Obecna fala wzrostów trwa od września 2012 roku, a korekty w niej są niewielkie. Ostatnie dni przyniosły wybicie lokalnego maksimum na poziomie 180 zł. Aktualne poziomy są rekordowymi, historycznymi wartościami jednej akcji Budimexu. Linia trendu wyznaczająca wsparcie przebiega obecnie w okolicy 162 zł i pokrywa się z lokalnym dołkiem.

 

Budimex - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Budimex S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie