Chat with us, powered by LiveChat

7 najpopularniejszych spółek zagranicznych wśród zarządzających OFE

Skomentuj artykuł

W ubiegłym roku otwarte fundusze emerytalne znacząco zwiększyły udział spółek zagranicznych w swoich portfelach inwestycyjnych. Sprawdziliśmy, gdzie dokładnie ulokowane zostały pieniądze przyszłych polskich emerytów.

 

Otwarte fundusze emerytalne opublikowały wykazy struktur aktywów dotyczące ubiegłego roku. Jak wynika z tych dokumentów, na koniec grudnia 2015 roku akcje spółek notowanych na zagranicznych rynkach regulowanych (w tym także obligacje zamienne na akcje tych spółek oraz notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji) zgromadzone na rachunkach OFE miały wartość 10,7 mld złotych, co stanowiło ok. 7,7 proc. całego portfela inwestycyjnego. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do stanu z końca grudnia 2014 roku. Wówczas akcje zagraniczne wykazywane były w kwocie 5,6 mld złotych, co odpowiadało 3,8 proc. wartości całego portfela inwestycyjnego.

 

Spośród wszystkich otwartych funduszy emerytalnych największym wartościowo i procentowo portfelem akcji spółek notowanych na rynkach zagranicznych pochwalić może się Nationale-Nederlanden OFE (odpowiednio 3,3 mld zł i 9,5 proc. na koniec 2015 roku). Najmniej zaangażowanym w tego typu instrumenty finansowe jest natomiast OFE Pocztylion, w przypadku którego akcje notowane na rynkach zagranicznych na koniec ubiegłego roku miały wartość 0,1 mld zł – około 3,9 proc. sumy wszystkich zarządzanych środków.

 

OFE

31.12.2015 r.

31.12.2014 r.

Wartość akcji zagranicznych (mln zł)*

Udział w całym portfelu inwestycyjnym

Wartość akcji zagranicznych  (mln zł)*

Udział w całym portfelu inwestycyjnym

Aegon OFE

434,9

7,6%

341,1

5,5%

Allianz Polska OFE

324,7

5,1%

73,6

1,1%

Aviva OFE Aviva BZ WBK

1.890,3

6,2%

1.031,8

3,1%

AXA OFE

528,7

5,8%

312,8

3,3%

Generali OFE

417,5

6,0%

328,9

4,4%

MetLife OFE

958,9

8,6%

1571,1

4,4%

Nationale-Nederlanden OFE

3.250,3

9,5%

116,3

1,0%

Nordea OFE

521,4

8,1%

266,1

3,9%

Pekao OFE

128,2

6,2%

53,9

2,4%

PKO BP Bankowy OFE

563,6

8,9%

344,2

5,2%

OFE Pocztylion

101,4

3,9%

43,3

1,6%

OFE PZU „Złota Jesień”

1.586,5

8,6%

1099,7

5,6%

Razem

10.706,4

7,7%

5.582,9

3,8%

*Akcje spółek notowanych na zagranicznym rynku regulowanym oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazów rocznych struktur aktywów OFE oraz danych KNF.

 

Polskie fundusze emerytalne, wychodząc poza krajowy parkiet, wybierają przede wszystkim emitentów z Niemiec i USA. Portfele są zazwyczaj jednak dosyć mocno zróżnicowane, a wśród łącznie około 270 spółek wybranych przez OFE, znajdziemy jeszcze m.in. spółki: włoskie, austriackie, francuskie, czeskie, brytyjskie, holenderskie, hiszpańskie, luksemburskie, tureckie, szwajcarskie, rumuńskie, norweskie czy szwedzkie.


Zauważyć można przy tym, że niektóre spółki zagraniczne cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony polskich funduszy emerytalnych. Ulubieńcami zarządzających są przede wszystkim: Erste Group Bank AG, Komerční banka a.s., Daimler AG, a także: Bayerische Motoren Werke AG, Deutsche Bank AG, Siemens AG i Zalando SE.

Erste Group Bank AG – 11 OFE

Erste Group Bank AG to zdecydowanie najpopularniejsza spółka spoza warszawskiego parkietu wśród OFE. Na koniec grudnia 2015 roku była ona w portfelach aż 11 otwartych funduszy emerytalnych. Z grona 12 działających w Polsce funduszy emerytalnych pod tym względem wyłamał się jedynie Aegon OFE.

 

Źródło: www.erstegroup.com.

 

Erste Group Bank AG to notowana na giełdzie w Wiedniu, Pradze i Bukareszcie spółka matka austriackiej grupy kapitałowej Erste Group Bank, obecnej w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i obsługującej około 16 milionów klientów. Erste Group Bank świadczy przede wszystkim usługi bankowości detalicznej, obejmujące pełen wachlarz produktów – od kredytów, przez depozyty i produkty inwestycyjne po rachunki bieżące i karty kredytowe. 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie