Chat with us, powered by LiveChat

Czystka trwa. Odchodzą prezesi kolejnych, największych spółek Skarbu Państwa

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens - Fotolia.pl

Tylko w dniu wczorajszym (tj. 08.12.2015) rynek dowiedział się o odejściu prezesów PZU i Tauronu. W ostatnich dniach swoje stanowiska stracili m.in. Energi, Enei czy GPW.

 

Andrzej Klesyk zrezygnował z funkcji prezesa PZU z dniem 9 grudnia 2015 roku. Jak podała spółka w komunikacie przyczyną rezygnacji dotychczasowego prezesa z zajmowanego stanowiska jest prośba największego akcjonariusza PZU S.A. – Skarbu Państwa. Klesyk był prezesem PZU od grudnia 2007 roku. Tymczasowe pełnienie obowiązków prezesa zarządu PZU do czasu powołania nowej osoby będzie pełnił Dariusz Krzewina, który od wielu lat pełni wysokie stanowiska w grupie. W wydanym oświadczeniu Andrzej Klesyk podsumował swoje 8 lat pełnienia obowiązków prezesa PZU:

 

„Z satysfakcją i dumą mogę stwierdzić, że przekazuję spółkę w doskonałym stanie. PZU jest dziś zupełnie inną firmą niż wówczas, kiedy obejmowałem funkcję prezesa w 2007 roku i rozpoczynałem zmiany mające uczynić ją zdolną do efektywnego konkurowania na polskim rynku. Moim celem, który udało się osiągnąć, było uczynienie z PZU firmy silnej, zyskownej, zdolnej do ekspansji międzynarodowej, przyjmującej rolę strażnika polskiego rynku ubezpieczeń. Za mojej prezesury w spółce zakończył się konflikt akcjonariuszy, a PZU zadebiutował na giełdzie. Kondycja finansowa Grupy pozwoliła na regularne wypłacanie dywidendy, a PZU należy do grona polskich spółek giełdowych o najwyższej kapitalizacji. Pozytywne zmiany przyniosły także efekt w postaci podniesienia ratingu spółki do poziomu A, najwyższego w Polsce. Każdy inwestor, który kupił akcje PZU w ofercie pierwotnej na koniec ubiegłego roku podwoił wartość swojej inwestycji, wliczając wypłacone dywidendy.”

 

Wraz z Andrzejem Klesykiem z PZU odszedł Witold Jaworski, który pełnił funkcję członka zarządu PZU S.A. oraz prezesa spółki zależnej PZU Życie. Jako przyczynę rezygnacji wskazał względy osobiste.

 

W Tauronie pełniący od niedawna funkcję prezesa zarządu Jerzy Kurella został odwołany przez radę nadzorczą. Wraz z nim swoje stanowiska straciło 3 innych członków zarządu – Henryk Borczyk, Michał Gramatyka oraz Piotr Kołodziej. Jednocześnie rada nadzorcza powołała cztery nowe osoby, w tym Remigiusza Nowakowskiego na stanowisko prezesa zarządu. Wcześniej był on m.in. członkiem zarządu i wiceprezesem Tauronu w latach 2006-2008.

 

W poniedziałek 7 grudnia br. rada nadzorcza Energi odwołała ze stanowiska prezesa Andrzeja Tersę i wiceprezes ds. korporacyjnych Jolantę Szydłowską. Obowiązki do czasu wyboru nowego prezesa zostały powierzone Romanowi Pionkowskiemu, który od wielu lat związany jest ze spółką. Tego samego dnia zmiany na szczytach władzy nastąpiły również w Enei. Rada nadzorcza spółki odwołała Krzysztofa Zamasza ze stanowiska prezesa spółki. W jego miejsce delegowała do czasowego wykonywania obowiązków prezesa Wiesława Piosika. Swoje stanowisko utracił też Paweł Orlof, który był członkiem zarządu ds. korporacyjnych. Przypomnijmy też, że w ubiegłym tygodniu rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 grudnia 2015 roku złożył prezes Giełdy Papierów Wartościowych Paweł Tamborski.

 

Media spekulują o kolejnych zmianach w innych, największych spółkach Skarbu Państwa. Wśród spółek, w których nie doszło jeszcze do odwołania prezesów, są m.in. PKN Orlen czy KGHM. 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie