Chat with us, powered by LiveChat

Sytuacja techniczna indeksu WIG-Spożywczy oraz spółek wchodzących w jego skład

Skomentuj artykuł
© Alexandr Mitiuc - Fotolia.com

Jedną z głównych przyczyn deflacji w Polsce obok cen ropy są spadające ceny żywności. Pomimo, że NBP w swoich badaniach zapowiada powrót inflacji w 2016, to perspektywa branży spożywczej nie wygląda zbyt kolorowo. Składa się na to mocny wzrost długu w całym sektorze (176 mln zł, prawie 25% wyższe r/r), strach przed przerzuceniem potencjalnych kosztów płynących z podatku handlowego przez sieci sklepów właśnie na producentów oraz obawami przed niewystarczającymi wzrostami cen produktów. 

 

Wedle powiedzenia istnieją dwie szkoły - falenicka i otwocka, tak samo jest na rynkach finansowych, gdzie od lat ścierają się dwa podejścia - fundamentalne i techniczne. W tym artykule oprócz kilku słów wstępu na temat fundamentów sektora spożywczego zajmiemy się stricte sytuacją techniczną. Sprawdzimy, czy oba podejścia prowadzą do tego samego wniosku w dłuższym terminie oraz poszukamy okazji inwestycyjnych w krótszym interwale na spółkach z indeksu WIG-Spożywczy.

 

Z początkiem warto jeszcze napomknąć, iż w indeksie WIG-Spożywczy największy udział ma spółka Kernel, gdyż jest to ponad 50%, drugą największą spółką w portfelu jest Wawel - prawie 16,5%, a następna Astarta z 7%. Nie trzeba wymieniać wszystkich spółek, aby dostrzec, że wielki wpływ na notowania indeksu ma spółka Kernel i praktycznie w oparciu o nią, no i może Wawel moglibyśmy próbować przewidzieć jego ruchy. Dlatego też naszą analizę techniczną rozpoczniemy właśnie od jednej z największych spółek branży rolniczej na Ukrainie.

 

1. Kernel

 

Akcje spółki Kernel znajdują się w trendzie wzrostowym od połowy października ubiegłego roku. Z technicznego punktu widzenia nie ma najmniejszych powodów do obaw, gdyż prawdopodobnie obecnie rysowana jest fala 3 wyższego rzędu, która zgodnie z założeniami jest falą dynamiczną i długą w cenie. Podczas piątkowej sesji opublikowaliśmy wykres Kernel w projekcie ATrakcyjne Spółki, klikając tutaj można odnaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat sytuacji technicznej spółki.

 

 

 

2. Wawel 

 

Akcje jednej z najstarszych fabryk cukierniczych w Polsce znajdują się w ewidentnym trendzie wzrostowym. Długoterminowa fala 4 zatrzymała się przy geometrii 50% mierzonej od początku fali 3. Następnie na wykresie ponownie pojawiły się wzrosty. Obecnie najistotniejszą rzeczą jest wybicie się ponad opór, który stanowi szczyt fali 3, czyli poziom 1411 punktów, a nastepnie 1450 punktów. W ujęciu długoterminowym ta spółka również wydaje się wyglądać korzystnie.

 

 

 

3. Astarta 

 

Akcje spółki Astarta znajdują się od 2011 roku w trendzie spadkowym. Patrząc na długoterminowy układ falowy ciężko jednoznacznie określić w tej chwili kierunek na najbliższe miesiące, czy lata. Istnieje jednak większe prawdopodobieństwo, iż obecnie spadki przyjmą formę pięciu fal. Przemawia za tym zachowanie wolumenu, który podczas wzrostów znacznie malał, oraz fakt, iż cena zatrzymała się przy klastrze geometrycznym (projekcja oraz zniesienie). 

 

 

 

4. Colian 

 

Akcje grupy kapitałowej Colian, produkującej m.in słodycze pod markami Jutrzenka, Goplana i Grześki, znajdują się od końcówki 2008 roku w trendzie wzrostowym. W obecnej sytuacji kluczowe wydaje się wybicie szczytu fali 1 (czerwonej) i wybicie poziomu 5 zł. Martwią małe wolumeny na tym walorze od mniej więcej połowy 2014 roku, lecz miejmy nadzieję, iż większe obroty pojawią się przy kolejnej próbie wybicia historycznego oporu. Walor ten bacznie obserwujemy i informujemy o potencjalnych sygnałach w projekcie ATrakcyjne Spółki, w czerwcu publikowaliśmy sygnał, dzięki któremu można było zyskać ponad 15%. Z przyczyn kilku niejasności będziemy w dalszym ciągu śledzić ten walor i na bieżąco informować o wyciągniętych wnioskach.

 

 

 

5. WIG SPOŻYWCZY

 

Na sam koniec spójrzmy na wykres indeksu. W ujęciu długoterminowym prawdopodobnie narysowane zostały już 3 fale. Obecnie formowana jest fala 4. Z czysto technicznego punktu widzenia powinniśmy spodziewać się poziomów przynajmniej zbliżonych do fali 3 (okolice 5000 pkt.), jednak może nastąpić jeszcze pogłębienie fali 4, tak że przyjmie ona postać korekty prostej ABC. Pierwszym poziomem, który powinien zostać wybity w przeciągu następnych kilku miesięcy jest poziom 4000 pkt..

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie