Chat with us, powered by LiveChat

Dobre wyniki GPW przekraczają konsensus rynkowy w górę

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens

Giełda Papierów Wartościowych opublikowała wyniki za III kw. 2015 roku. Poniżej prezentujemy wybrane pozycje wynikowe z ich odniesieniem do III kw. 2014 roku.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

III kw. 2015 r.

III kw. 2014 r.

Przychody ze sprzedaży

78 733

77 869

Wynik operacyjny

35 312

36 052

Wynik brutto

35 678

37 268

Wynik netto

30 113

29 966

Źródło: GPW S.A.

 

Wyniki GPW osiągnięte w III kw. tego roku nie różnią się istotnie od tego samego okresu rok wcześniej. I już ten fakt jest pozytywem patrząc na wartości oczekiwanych wyników względem konsensus PAP. Przychody wzrosły w ujęciu rok do roku z 77,9 mln zł do 78,7 mln zł. Nadal największy udział w przychodach ma rynek finansowy, który odpowiada za 65% sprzedaży. Pozostała część pochodzi z rynku towarowego. Wartość zysku operacyjnego wyniosła 35,3 mln zł wobec 36 mln zł rok wcześniej, a zysk netto 30,1 mln zł wobec 29,9 mln zł. Osiągnięte zyski w III kw. istotnie przekroczyły konsensus - zysk operacyjny był wyższy o 10% ( oczekiwano 32,1 mln zł), a zysk netto o 15% (oczekiwano 26,2 mln zł).

 

Z kolei po 9 miesiącach tego roku Grupa GPW osiągnęła 244 mln zł przychodów wobec 233,6 mln zł rok do roku. Odnotowany zysk z działalności operacyjnej był wyższy rok do roku o 12,4 mln zł i wyniósł 114,6 mln zł. Był to efekt wyższych przychodów z segmentu rynku towarowego (wzrost o 12,2 mln zł) oraz niższych kosztów operacyjnych (spadek o 1,8 mln zł). Przełożyło się to również na wyższy zysk netto, który wyniósł po trzech kwartałach 95,5 mln zł wobec 88 mln zł rok wcześniej. Dobrze radzi sobie Grupa TGE. Wygenerowała ona w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku zysk z działalności operacyjnej w kwocie 61,9 mln zł wobec 53,8 mln zł rok wcześniej. Wynik netto Grupy TGE w analogicznych okresach wyniósł odpowiednio 51,0 mln zł oraz 45,6 mln zł.

 

Patrząc na skonsolidowany bilans Grupy GPW widoczna jest nadal silna pozycja gotówkowa. Na koniec września saldo środków pieniężnych wynosiło 341,3 mln zł, przy łącznym zadłużeniu oprocentowanym o wartości 246,2 mln zł. To o tyle istotne, gdyż zarząd GPW deklarował rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę z zysku za 2015 rok dywidendę na poziomie 2,60 zł brutto na jedną akcję. Przy obecnym kursie akcji stopa dywidendy wyniosłaby 6%, czyli byłaby na wysokim poziomie patrząc na średnie wartości tego wskaźnika wśród dużych spółek z GPW.

 

W raporcie finansowym za III kwartał 2015 roku można też znaleźć ciekawe informacje statystyczne. Kapitalizacja spółek krajowych na rynku głównym jest najniższa w ostatnich latach i w III kw. wyniosła 556 mld zł wobec 605 mld zł w II kw., czy 618 mld zł w I kw. 2015 roku. Na stabilnym poziomie wokół 50 mld zł utrzymuje się wartość obrotów akcjami w transakcjach sesyjnych (rynek główny). Liczba spółek na koniec ostatniego kwartału notowanych na głównym parkiecie to 476, a na NewConnect 431. W bieżącym roku spadła liczba debiutów – na rynku głównym wyniosła 15, a na NewConnect 17. W poprzednim roku było to odpowiednio 28 i 22.

 

Inwestorzy pozytywnie przyjęli opublikowane dane finansowe. O godzinie 11:00 akcje rosły o ponad 2%. Technicznie pozwoliło to na wyjście górą z kanału spadkowego, który w trzy miesiące zepchnął kurs akcji o ponad 20%. Niepewność co do przyszłych wyników finansowych GPW wprowadziły zapowiedzi polityków PiS-u dotyczące ewentualnego wprowadzenia podatku od transakcji finansowych. Wydaje się, że to właśnie ten czynnik będzie wpływał mocno w najbliższym czasie na akcje GPW. 

 

GPW - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie