Chat with us, powered by LiveChat

GPW systematycznie poprawia wyniki, 2015 rok zamyka z zyskiem 123,7 mln zł

Skomentuj artykuł

GPW może zaliczyć 2015 rok do udanych pod względem wyników finansowych. Pomimo słabości giełdy (WIG20 spadł w 2015 roku o 19,7%, a od szczytu w maju 26,4%), spółka poprawiła wyniki i obniżyła koszty. Poniżej prezentujemy wybrane pozycje wynikowe.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

2015 r.

2014 r.

Przychody

327 890

317 561

Wynik operacyjny

152 644

135 356

Wynik EBITDA

179 481

163 725

Wynik brutto

151 654

139 105

Wynik netto

123 719

112 286

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

W 2015 roku GPW osiągnęła 327,9 mln zł przychodów, z czego niezmiennie większa część generowana jest w segmencie rynku finansowego. Udział ten z roku na rok maleje na rzecz rynku towarowego. W 2015 roku 61% przychodów pochodziło z rynku finansowego, a 38% z rynku towarowego (jeszcze w 2013 roku było to 27%). W segmencie rynku towarowego notowana jest większa dynamika przyrostu przychodów, a w segmencie rynku finansowego przychody notują niewielki ubytek rok do roku. W 2015 roku przychody zwiększyły się o 3,3% rok do roku.

 

Wynik operacyjny Giełdy wyniósł 152,6 mln zł, o 12,8% rdr, na skutek głównie niższych kosztów działalności operacyjnej, o 10,3 mln zł. Zysk netto wzrósł do 123,7 mln zł, a więc o 10,2% rdr. W raporcie zaznaczono, że jest to efektem wyższego wyniku na działalności operacyjnej, a także wyższego o 35,9 mln zł salda finansowego. Dywidendy od spółek zależnych i stowarzyszonych wyniosły w 2015 roku 43,1 mln zł wobec 14,8 mln zł rok wcześniej.

 

Równie dobrze prezentują się wyniki za IV kw. 2015 roku, które okazały się wyższe od konsensusu publikowanego przez PAP. Przychody w ostatnim kwartale roku wyniosły 83,8 mln zł wobec konsensusu 81,2 mln zł, wynik operacyjny 38,1 mln zł wobec 32,9 mln zł, a zysk netto 28,2 mln zł wobec 26 mln zł.

 

Strategia spółki do 2020 roku zakłada średnioroczny wzrost przychodów o 7%, podwojenie wyniku EBITDA, spadek wskaźnika kosztów do przychodów poniżej 0,5 (0,53 w 2015 roku i 0,59 w 2014 roku), a także utrzymanie wskaźnika wypłaty dywidendy na poziomie przekraczającym 60% wypracowanych zysków netto.

 

Rekomendowana przez zarząd dywidenda z zysku za 2015 rok to 2,60 zł, co przy obecnej cenie akcji daje stopę dywidendy na poziomie około 6,9%.

Ciekawostki z parkietu                                   

Raport finansowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zawiera także wiele ciekawych danych statystycznych. Pod względem liczby notowanych spółek (na Rynku Głównym i NewConnect) Polska znalazła się w czołówce z wynikiem 905. Na rodzimej giełdzie jest notowanych więcej spółek niż na przykład w Niemczech czy we Francji. Polska giełda znalazła się również w czołówce pod względem liczby IPO w 2015 roku (33 oferty publiczne), jednak pod względem wartości IPO znaleźliśmy się na 10 pozycji (łączna wartość wyniosła 440 mln euro).

 

Z innych danych warto wspomnieć o kapitalizacji spółek krajowych na Głównym Rynku, która w ciągu roku spadła z 591 mld zł do 517 mld zł (-12,5%). Na kolejnych stronach raportu znalazło się zestawienie branżowe zmian kapitalizacji. Nie jest niespodzianką, że najbardziej spadła kapitalizacja banków – niemal 55 mld zł. Na drugim miejscu znalazła się energetyka – 22 mld zł, a następnie ubezpieczenia – 12,6 mld zł, i przemysł surowcowy – 11,9 mld zł. Z kolei najbardziej rósł przemysł paliwowy – 14 mld zł, i przemysł chemiczny – 8,4 mld zł. Pomimo dwucyfrowego spadku kapitalizacji spółek giełdowych, wartość obrotów akcjami w transakcjach sesyjnych wyniosła 203 mld zł i spadła o zaledwie 1% rdr.

 

Warto wspomnieć jeszcze o rynku Catalyst i kontraktów terminowych. Na tym pierwszym, wartość notowanych emisji nie skarbowych obligacji wzrosła z 64,1 mld zł do 69,6 mld zł. Wolumen obrotów kontraktami terminowymi spadł z 9 mln sztuk do 7,8 mln sztuk w 2015 roku. Wśród kontraktów, za ponad połowę obrotu (54,2%) odpowiadają kontrakty na WIG20. Następnie są to kontrakty na waluty (26,4%), kontrakty na akcje (12,6%) i opcje (5,3%).

Rzut oka na wykres

Po publikacji wyników kurs akcji GPW zyskiwał do 2,5%, jednak o godzinie 10:30 było to już 1,5%. Z szerszej perspektywy można zauważyć, że spadki zapoczątkowane w sierpniu 2015 roku zatrzymały się w pobliżu ważnego wsparcia 32,80 zł. Po odbiciu kurs akcji przebił ostatnie lokalne szczyty, a także wybił ponad formację podwójnego dna z września-października 2015 roku. Z punktu widzenia analizy technicznej jest to pozytywnym sygnałem.

 

GPW - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Spółka bierze udział w programie 10 na 10 - komunikuj się skutecznie

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie