Chat with us, powered by LiveChat

Oferta publiczna Inno-Gene S.A. - piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© frenta - fotolia.pl

Inno-Gene działa na rynku biotechnologii, specjalizując się w segmencie badań genetycznych. Spółka jest jednym z liderów diagnostyki genetycznej w Polsce. W nowej strategii skupi się na badaniach wykonywanych przy użyciu najnowocześniejszej technologii NGS – Next Generation Sequencing.

 

Spółka podaje, że globalny rynek diagnostyki genetycznej w 2012 roku był wart 17,3 mld USD, a do 2018 roku jego wartość ma wzrosnąć do 36,5 mld USD. Jednym z głównych czynników wzrostu ma być rozpowszechnienie technologii NGS, która w jednym badaniu daje kilkadziesiąt, a nawet kilkaset odczytów. Z kolei polski rynek oszacowano na 80 mln zł, przy czym do 2018 roku ma on wzrosnąć do 200 mln zł.

 

Do 2018 roku spółka szacuje, ze jej udział rynku wzrośnie z 6% do 12% w 2018 roku. Spodziewana marża, liczona z zysku ze sprzedaży, ma wzrosnąć z 3% do aż 37% za sprawą wzrostu sprzedaży NGS w strukturze przychodów z 5% do 70% w 2018 roku. W oczach zarządu technologia ta cechuje się dużym potencjałem wzrostu i wysoką marżowością, w przeciwieństwie do obecnie dominującej w przychodach diagnostyki mikrobiologicznej DNA I.

 

Ponadto spółka posiada cztery labolatoria w Warszawie i Poznaniu i posiada bogatą ofertę (ponad 100 własnych testów, w tym Panel 170 Plus, około 300 testów innych producentów, wyłączność na dystrybucję w Polsce nieinwazyjnych testów prenatalnych IONA, 3 patenty na własne rozwiązania i 15 procedowanych wniosków). W latach 2007-2015 spółka pozyskała 33 mln zł z funduszy unijnych, a do 2020 roku zamierza podwoić tę kwotę. Obecnie spółka jest notowana na NewConnect i planuje przenosiny na GPW w I połowie 2016 roku.

Wyniki finansowe

Wybrane pozycje wynikowe [tys. zł]

I połowa 2015 roku

I połowa 2014 roku

Przychody ze sprzedaży

1 982,3

1 751,2

Wynik ze sprzedaży

-778

-232,4

Wynik operacyjny

-218,6

-216

Wynik EBITDA

217,2

13,9

Wynik brutto

-260,6

-329,5

Wynik netto

-144,5

-128,4

Źródło: raport okresowy Inno-Gene za II kwartał 2015 roku 

 

W I połowie 2015 roku Inno-Gene wypracowało 1 982 tys. zł przychodów, o 13,2% więcej niż przed rokiem. Strata na sprzedaży pogłębiła się do 778 tys. zł, podczas gdy rok temu wyniosła 232,4 tys. zł. Strata na działalności operacyjnej była podobna co rok temu, natomiast znacznej poprawie uległ wynik EBITDA. Na tej pozycji spółka odnotowała 217,2 tys. zł zysku, podczas gdy w I połowie 2014 roku było to 13,9 tys. zł. Strata netto wyniosła 144,5 tys. zł. Grafika poniżej przedstawia roczne wyniki spółki, począwszy od 2010 roku.

 

Inno-Gene - wyniki roczne
Źródło: Inno-Gene S.A.

Akcjonariat przed i po ofercie, struktura i harmonogram oferty publicznej

W ofercie publicznej spółka zaoferuje do 1,3 mln akcji nowej emisji. Maksymalna cena akcji została ustalona na 8,10 zł, co oznacza, że wartość oferty wyniesie około 10,5 mln zł. Wyemitowane akcje będą stanowiły około 25% obecnie notowanej liczby akcji. Dla inwestorów indywidualnych jest przeznaczone około 25% oferowanych akcji, czyli około 325 tys. akcji. Zapisy będą trwały do 8 października 2015 roku. Pozyskane środki z emisji spółka chce przeznaczyć na realizację nowej strategii na lata 2015-2018.

 

Na dzień publikacji memorandum (29.09.2015) największym akcjonariuszem Inno-Gene był jej prezes, Jacek Wojciechowicz, który posiadał 48,41% udziału w kapitale zakładowym. Zawarł on umowę, która daje mu możliwość zakupu od jednego ze znaczących inwestorów detalicznych 200 tys. akcji spółki po cenie 8 zł za walor w ciągu sześciu miesięcy. Decyzja ta została podyktowana tym, że prezes spółki nie chce obniżyć znacząco swojego udziału w akcjonariacie, ale potrzebuje więcej czasu na zorganizowanie finansowania. W memorandum wśród akcjonariuszy zostali wymienieni jeszcze Michał Kabusza – 0,97% udziału w kapitale zakładowym, MOONROCK Enterprise S.A.– 14,5%, fundusz TFI PZU – 6,6%, Michał Obszański – 5,17%. Pozostali akcjonariusze posiadają łącznie 24,34% udziałów w kapitale zakładowym.

 

Przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów indywidualnych

Od 1 do 8 października 2015 roku, po cenie maksymalnej 8,10 zł

Przyjmowanie deklaracji w procesie budowy księgi popytu

Od 8 do 9 października 2015 roku

Publikacja ceny emisyjnej

9 października 2015 roku

Przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów instytucjonalnych

Od 12 do 14 października 2015 roku

Zamknięcie oferty i przydział akcji

Do 19 października 2015 roku

Źródło: Inno-Gene S.A.

 

Z pełnym memorandum można zapoznać się tutaj. W poniedziałek, 5 października 2015 roku, o godzinie 12:00 odbędzie się czat inwestorski z Jackiem Wojciechowiczem, Prezesem Zarządu Inno-Gene S.A., dotyczący oferty publicznej i strategii spólki na lata 2015-2018. Pytania można zadawać już teraz w tym miejscu.

 

Źródło: Inno-Gene S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie