Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski: Oferta publiczna akcji Inno-Gene i strategia na lata 2015-2018

© hywards - Fotolia.com

 

Czat inwestorski

Temat czatu:

Oferta publiczna akcji i strategia

na lata 2015-2018

5 października 
godzina 12:00

Inno-Gene

 

Na pytania inwestorów odpowiadał:

Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu Inno-Gene S.A.Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu, współzałożyciel i największy akcjonariusz Inno-Gene S.A.
Specjalista z branży biotechnologicznej, współzałożyciel Inno-Gene.
Posiada wykształcenie wyższe biotechnologiczne i informatyczne (absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), podyplomowe z zakresu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych (Uniwersytet Łódzki) oraz z zakresu zarządzania (MBA, Wielkopolska Szkoła Biznesu z Poznaniu).
W latach 2001-2014 prowadził prace naukowe w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, a następnie w latach 2004-2006 był pracownikiem Instytutu Badań DNA w Warszawie.
W 2006 roku postanowił realizować pomysły we własnej firmie. Pierwszym krokiem było założenie Centrum Badań DNA (CBDNA). W 2010 roku – po pozyskaniu inwestora – powstała spółka Inno-Gene S.A., która przejęła 100 proc. udziałów w CBDNA i w 2011 roku debiutowała na rynku NewConnect. Wojciechowicz kontroluje obecnie 48 proc. akcji Inno-Gene i jest odpowiedzialny za realizację prac badawczo-rozwojowych spółki.

 

Opis spółki:

Grupa Kapitałowa Inno-Gene skupia spółki z sektora life science, stosujące unikalne, innowacyjne technologie i prowadzące własne prace badawczo-rozwojowe. Posiada cztery laboratoria w Warszawie i Poznaniu.
Kluczowym aktywem Grupy jest Centrum Badań DNA sp. z o.o. (CBDNA), która jest liderem diagnostyki genetycznej w Polsce, oferując ponad 100 własnych i ok. 300 produkowanych przez inne podmioty testów, znajdujących zastosowanie m.in. w ginekologii oraz onkologii.
Do najważniejszych oferowanych produktów należą Panel 170 Plus (unikalny w skali światowej test umożliwiający diagnozowanie podatności oraz rozwoju we wczesnym stadium ponad 20 rodzajów nowotworów, badając sto kilkadziesiąt genów) oraz opracowany przez uznaną brytyjską firmę Premaitha test IONA (pierwszy spełniający standardy badań medycznych nieinwazyjny test prenatalny), na którego dystrybucję w Polsce Inno-Gene posiada wyłączność.
Laboratoria Inno-Gene wykorzystują najnowsze technologie – firma jest m.in. liderem polskiego rynku badań wykonywanych technologią NGS (Next Generation Sequencing), najnowocześniejszą techniką biologii molekularnej, oferującą zdecydowanie wyższą czułość i dokładność analiz w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
Spółka Inno-Gene S.A. od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect. We wrześniu 2015 r. Spółka została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead grupującego największe i najpłynniejsze spółki, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczeniowe na główny parkiet Giełdy. Inno-Gene planuje przenieść notowania na rynek regulowany w pierwszej połowie 2016 r.
Więcej informacji: www.inno-gene.eu

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Jacek Wojciechowicz: Dzień dobry wszystkim. Milo mi Państwa powitać na naszym czacie. Mam nadzieje odpowiedzieć w ciągu najbliższej godziny na wszystkie Państwa pytania. Zaczynajmy! :-)

 

WPROWADZENIE

 

PJ: Jakie osiągnięcia ma spółka dotychczas?

 

Jacek Wojciechowicz: Jesteśmy liderem w technologii NGS. Posiadamy unikalne panele badań typu Panel 170 plus oraz ponad 60 podobnych kompleksowych testów genetycznych, m.in. dobór terapii celowanej dla pacjentów onkologicznych. Zakończyliśmy sukcesem transfer technologii IONA test (badania NIPT) i pracujemy nad własnym tego typu testem. Zrealizowaliśmy kilkanaście projektów unijnych, w ramach których powstały unikalne testy genetyczne.

 

star: Gdzie widzi Pan spółkę za 5 lat?

 

Jacek Wojciechowicz: Chcemy być liderem w branży badań genetycznych, nie tylko medycznych, ale też weterynaryjnych i dla przemysłu rolno-spożywczego. Nie tylko w Polsce, ale też w Europie Centralnej.

 

kris: Czy to jest pewne, że w ciągu 6 miesięcy od debiutu kupi Pan 200 tys. akcji zgodnie z zawartą umową?

 

Jacek Wojciechowicz: Tak, taki mam zamiar.

 

pppp: Pytanie o historię. Jakie były powody rozstania 2 współzałożyciela z firmą?

 

Jacek Wojciechowicz: Pan Michał sprzedał znaczną cześć posiadanych akcji, ale pozostał związany z Grupą Kapitałową. Kupił od Inno-Gene udziały w spółce NLS (New Lab Systems) – spółka zajmująca się dystrybucją odczynników, z których usług nadal korzystamy. Jesteśmy nadal przyjaciółmi.

 

zawodowiec: Ile spółek wchodzi w skład grupy? Która z nich jest najważniejsza?

 

Jacek Wojciechowicz: Dzisiaj w grupie mamy 7 spółek. Najważniejsze jest Centrum Badań DNA - spółka od której wszystko się zaczęło w 2006 roku.

 

Krzysztof: Jaki jest obecnie skład akcjonariatu? Kto ma większość?

 

Jacek Wojciechowicz: Ja mam 48% akcji. Fundusz Moonrock - około 15%. PZU TFI - około 6% http://www.bankier.pl/gielda/notowania/new-connect/INNOGENE/akcjonariat

 

Grzesiek321: Dzień dobry, jaka jest obecnie kapitalizacja Państwa Spółki?

 

Jacek Wojciechowicz: Stan na dzień dzisiejszy to 48,3 mln PLN.

 

OFERTA PUBLICZNA

 

Pauletto: Dlaczego spółka zdecydowała się na emisję akcji na NC, a dopiero później przejście na GPW?

 

Jacek Wojciechowicz: Mamy potrzeby inwestycyjne w tej chwili, niektóre projekty nie mogą czekać. Wejście na GPW wymaga przejścia na międzynarodowe standardy rachunkowości, co potrwa kilka miesięcy.

 

Karol: Czy przy debiucie na GPW można spodziewać się kolejnej emisji akcji?

 

Jacek Wojciechowicz: Nie przewidujemy takiego scenariusza.

 

Rafał: Czy środki pozyskane z emisji (przy założeniu ceny maksymalnej) pozwolą w całości na finansowanie celów emisji, czy dodatkowo spółka będzie się wspierać kapitałami własnymi/kredytami?

 

Jacek Wojciechowicz: Środki z emisji mają wystarczyć na realizację przedstawionej strategii.

 

marekB: Czy dalsze potrzeby inwestycyjne (po kilkunastu miesiącach) zostaną pokryte z generowanych środków czy będzie potrzeba zaciągnięcia długu/emisji akcji?

 

Jacek Wojciechowicz: Obecna emisja wystarczy na realizację celów opisanych w strategii na najbliższe lata. Tak jak do tej pory, będziemy aktywnie pozyskiwać środki unijne - można powiedzieć,  że wszystkie planowane prace rozwojowe planujemy finansować z tego źródła.

 

Potencjalny inwestor: Czy cena akcji na poziomie 8,10zł (lub mniejsza) nie niesie za sobą ryzyka znacznego osłabienia obecnego kursu akcji na NC?

 

Jacek Wojciechowicz: Zdecydowaliśmy się dać inwestorom dyskonto :)

 

stefan.czach@wp.pl: Witam ! Czy można tylko dokonać zapisu na 100 akcji i czy przewidywana jest redukcja przed ich przydziałem ?

 

Jacek Wojciechowicz: Tak można zapisać się na 100 akcji, stopa redukcji będzie zależała od ilości zapisów i teraz trudno to przewidzieć.

 

WYNIKI I PERSPEKTYWY

 

Rafał: Na jakiej podstawie oszacowany był spodziewany wzrost rynku w Polsce z 80 mln zł do 200 mln zł?

 

Jacek Wojciechowicz: Stan na dzisiaj to nasze szacunki oparte o to, co widzimy na rynku - obserwacja konkurencji, przetargi, sprzedaż podwykonawców. Przyszłość - widzimy bardzo duże zainteresowanie koncernów farmaceutycznych terapiami celowanymi, które powinno przełożyć się na skokowy wzrost sprzedaży w najbliższych latach.

 

kki: A z czego będzie wynikał tak duży wzrost polskiego rynku diagnostyki DNA?

 

Jacek Wojciechowicz: Przede wszystkim jest to wzrost świadomości społeczeństwa i moda na niektóre rodzaje badana (np. genodieta, predyspozycje do sportu), bogacenie się społeczeństwa i wzrost świadomości lekarzy.

 

BartekW: Obecnie spółka posiada 6% rynku, planowany jest wzrost udziału do 12%. Czy taki udział powoduje już, ze spółka będzie liderem? Jeśli nie, to na ile szacowany jest udział liderów?

 

Jacek Wojciechowicz: Biorąc pod uwagę ze mamy w tej chwili najszersza ofertę na polskim rynku, sądzimy że uda nam się zdetronizować obecnego lidera. Dodatkowo trzeba pamiętać, że polski rynek jest bardzo rozproszony i powinien zadziałać efekt skali w miarę naszego rozwoju.

 

PJ: Jaki jest plan na zwiększanie tempa przychodów?

 

Jacek Wojciechowicz: Współpraca z koncernami farmaceutycznymi jako podwykonawca w obszarze testów genetycznych; sprzedaż zagraniczna; nowe kanały dotarcia do klienta - kanał apteczny, kanał Wealth Management, kanał paramedyczny (SPA, fitness).

 

Rafał: Czy tak duży przyrost przychodów jest do utrzymania w kolejnych latach?

 

Jacek Wojciechowicz: Dobre pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć - jak mawiał Mark Twain "prognozowanie to trudna sztuka, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości" - m.in. dlatego nie publikujemy prognoz. Dodam tylko, że jeden kontrakt z koncernem farmaceutycznym to potencjalne przychody 1,5 mln zł rocznie.

 

Redmond: Gdzie szukać szansy na sukces i wzrost wartości spółki, dzięki któremu wzrośnie wycena akcji? W jakim horyzoncie czasowym spółka spodziewa się realnego wzrostu wartości?

 

Jacek Wojciechowicz: Największym driverem będzie zmiana technologii wykonywanych badan i przejście na technologie NGS. W ciągu najbliższych 3 lat planujemy 70% udział tych przychodów w całości przychodów grupy.

 

Redmond: Jakie będą 3 kluczowe drivery wzrostu spółki w najbliższych 3 latach? Jako inwestorzy chcemy wiedzieć czy i dlaczego spółka urośnie.

 

Jacek Wojciechowicz: NGS, NGS, NGS - przełomowa technologia, która tak naprawdę spowodowała prawdziwą rewolucję w badaniach genetycznyc. W jej przypadku ogromne znaczenie ma skala biznesu - badania wykonywane są w tzw. "runach", gdzie bada się jednocześnie kilkanaście, kilkadziesiąt próbek - wkład odczynnikowy jest taki sam, niezależnie czy puszczamy w „runie” 1 próbkę czy np. 48. W tym obszarze jest bardzo dużo do zrobienia w temacie poprawienia marżowości. Wraz z rozwojem biznesu powinno być coraz łatwiej zarządzać logistyką wykonywanych testów.

 

Inwestor: Skąd przewidywania, że skokowo ma wzrosnąć marża ze sprzedaży?

 

Jacek Wojciechowicz: jw.

 

małgorzata: Które testy są obecnie największym driverem wzrostu? Jak będzie się to zmieniać?

 

Jacek Wojciechowicz: NIPT (nieinwazyjne testy prenatalne); testy predyspozycji genetycznych; wsparcie terapii celowanych, platforma BCT - wprowadzamy w najbliższych 2 tygodniach badanie, które w temacie nowotworów piersi będzie dawało 90% informacji w porównaniu z pełnymi panelami, które kosztują kilka tysięcy złotych, a będzie kosztowało ok. 800 zł. Liczymy, że zdobędziemy duży udział w rynku szacowanym na 20-30 tys. badań rocznie.

 

Ryba: Witam, chciałabym zapytać jaka jest obecna marża na sprzedaży?

 

Jacek Wojciechowicz: Marża brutto na sprzedaży wynosi kilka procent. Liczymy, że wzrośnie ona do ok. 40% w najbliższych 3 latach.

 

inwestormm: Kiedy będą widoczne na marżach efekty realizacji wprowadzenia nowej strategii?

 

Jacek Wojciechowicz: Jeśli chodzi o wprowadzane obecnie produkty, testy, to efekt powinien być widoczny w wynikach za pierwszą połowę przyszłego roku.

 

Inwestor: Z czego wynikał skokowy wzrost zysku netto w 2014 roku? W związku z tym jakich wyników oczekuje Pan po 2015 roku?

 

Jacek Wojciechowicz: W 2014 wpływ na wynik netto miały 2 wydarzenia jednorazowe - sprzedaż spółki zależnej, i odpisanie przeterminowanych zobowiązań - oba zatwierdził audytor, Spółka nie publikuje prognoz.

 

Banasz: Skokowy wzrost wyników to bardziej 2016 rok czy 2017 rok?

 

Jacek Wojciechowicz: Cały czas pracujemy nad nowymi projektami, kontraktami, tak aby zrealizować założenia zapisane w strategii - w przypadku podpisania kontraktu z którymś z dużych koncernów farmaceutycznych, będziemy mieli do czynienia ze skokowym wzrostem - trudno to zaplanować, a może się wydarzyć w każdej chwili.

 

saldokredyt: Po I półroczu 2015 roku spółka odnotowała większą stratę niż przed rokiem, z kolei wzrósł wynik EBITDA. Czy może Pan wytłumaczyć co wpłynęło na takie wyniki? Czy 2015 rok zakończy się na plusie?

 

Jacek Wojciechowicz: Bieżące wyniki są obciążone m.in. kosztami powołanego w pierwszym kwartale zespołu sprzedaży, na EBITDA ma wpływ amortyzacja projektów, które są finansowane z dotacji. Celem zarządu jest utrzymanie zyskowności na wszystkich poziomach.

 

MG: Kiedy spółka zakłada wypłatę pierwszej dywidendy?

 

Jacek Wojciechowicz: Przy tak dynamicznie rozwijającym się rynku i spółce, w najbliższych latach planujemy przeznaczać kapitały na inwestycje, a nie na dywidendę, dlatego pierwsze dywidendy pojawią się pewnie nie wcześniej niż za 5 lat.

 

Grzesiek321: Jak wygląda obecnie Państwa wysokość i struktura zadłużenia? Chciałbym także zapytać, ile wynoszą aktualne potrzeby kapitałowe Spółki? Czy środki z emisji okażą się wystarczające na realizację Państwa planów rozwojowych?

 

Jacek Wojciechowicz: Spółka nie korzysta z kredytów; bieżące, nagłe potrzeby uzupełniane są pożyczkami od głównego akcjonariusza - poziom nie przekracza 400-500 tys. zł. Potrzeby kapitałowe to 7,5-10 mln zł - wystarczy to na realizacje wszystkich projektów, które maja być realizowane w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

 

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH

 

Ryba: Jaki jest nowy budżet na badania i rozwój w UE?

 

Jacek Wojciechowicz: Innowacje są kluczowym obszarem dotacji w nowym budżecie UE. Tylko Program Inteligentny Rozwój to 36mld. Pieniędzy na innowacje w genetyce na pewno nie zabraknie na rozwój.

 

Karolina_G: Jakie perspektywy widzi Pan na pozyskanie kolejnych środków z funduszy unijnych?

 

Jacek Wojciechowicz: W tej kwestii jesteśmy bardzo sprawni :) Nie tylko w pozyskiwaniu, ale również w prowadzeniu i rozliczaniu projektów. Na pewno jesteśmy jednym z liderów w projektach EU.

 

marekB: Ile spółka chce realnie pozyskać środków z nowej perspektywy unijnej i jakie są dodatkowe opcje zwiększenia tej kwoty?

 

Jacek Wojciechowicz: Biotechnologia to bardzo dynamicznie rozwijający się segment. Chcemy pozyskać przynajmniej drugie tyle środków dla spółek z grupy, również na obszar WGS.

 

marekB: Czyli z nowej perspektywy UE celujecie Państwo w minimum 66 mln zł? Skąd środki na wkład własny i jaka będzie jego szacowana wysokość? Do jakiej kwoty może potencjalnie wzrosnąć dofinansowanie/o jaką kwotę maksymalnie łącznie możecie się ubiegać?

 

Jacek Wojciechowicz: Chcemy pozyskać podobny poziom wsparcia, czyli 33 mln zł. Przede wszystkim koncentrujemy się na wsparciu sprzedaży krajowej i zagranicznej.

 

marekB: Jaki był wkład własny Inno-Gene w stosunku do środków pozyskanych z UE?

 

Jacek Wojciechowicz: Pozyskaliśmy około 33 mln zł. Wkład własny do projektów był około 69%.

 

Ryba: Co pokrywają dotacje z UE w Spółce? Czy CAPEX na sprzęt czy ludzi?

 

Jacek Wojciechowicz: Dotacje pokrywają zarówno inwestycje w sprzęt jak i ludzi oraz współprace z partnerami zewnętrznymi (np. kliniki, szpitale).

 

KWESTIE OPERACYJNE

 

Anna: Na czym polega sekwencjonowanie i czym różni się od starej technologii?

 

Jacek Wojciechowicz: Sekwencjonowanie NGS to nowa technologia. NGS daje bardziej wiarygodne wyniki - odczyt każdej sekwencji jest liczony w setkach razy, a stara technologia pozwalała na odczyt sekwencji DNA jednokrotnie.

 

remik: Czy technologia NGS może całkowicie wyprzeć badania typu DNA I?

 

Jacek Wojciechowicz: Docelowo pewnie TAK, technologia NGS jest coraz tańsza i środowisko naukowe już ją akceptuje.

 

MateuszN: Czym różni się technologia NGS od WGS?

 

Jacek Wojciechowicz: WGS to Whole Genome Sequencing - czyli sekwencjonowanie całogenomowe. To również technologia NGS, ale WGS będzie tym co zdominuje genetykę w ciągu najbliższych lat.

 

l3nny: Ile spółek w Polsce wykorzystuje technologię NGS?

 

Jacek Wojciechowicz: W Polsce ta technologią posługują się spółki z naszej grupy kapitałowej, Genomed i Invicta (tylko w obszarze badan prenatalnych).

 

kki: Jak Państwa zdaniem technologia NGS przyjmie się na rynku polskim? Znajdzie się tutaj rynek na takie badania?

 

Jacek Wojciechowicz: NGS jest powoli standardem w bardziej rozwiniętych krajach Europy zachodniej. Świat naukowy i medyczny już  się z technologia oswoił. NGS to nieunikniony trend światowy.

 

Mija: Jak lekarze odnoszą się do technologii NGS?

 

Jacek Wojciechowicz: Z coraz większa aprobatą. Wszystkie kongresy medyczne mówią o użyteczności NGS w diagnostyce. Właśnie odbywa się kongres onkologiczny w Zakopanem, gdzie prezentujemy własne badania. Tam NGS też jest dominującym tematem.

 

obserwator: Spółka posiada wyłączność na technologię WGS i IONA. Do kiedy ma obowiązywać ta wyłączność?

 

Jacek Wojciechowicz: Wyłączność na IONA mamy przez rok z opcja przedłużenia jej i rozszerzenia o inne kraje. WGS- chcemy być jednym tego typu centrum w tej części Europy, wyłączność jest do na kilka lat.

 

Banasz: Co nowego w ofercie firmy pojawi się w przyszłym roku? Jest jakiś harmonogram, kiedy kolejne usługi zwłaszcza te nowe wysokomarżowe?

 

Jacek Wojciechowicz: Będziemy kontynuować wdrożenia nowych testów. Na pewno będą to NIPT - nieinwazyjne badania prenatalne. To najbardziej dynamiczna grupa testów na świecie. Na pewno też testy związane z terapią celowaną opracowane dla BigFarma (oni posiadają leki celowane i potrzebują testów genetycznych).

 

l3nny: Jak ocenia Pan dotychczas skuteczność powołania zespołu sprzedażowego? Czy ma on być rozwijany w przyszłości?

 

Jacek Wojciechowicz: W tej chwili posiadamy 6ciu przedstawicieli. Jest to liczba wystarczająca aby dotrzeć do kluczowych ośrodków . W przyszłości chcemy rozwinąć sprzedaż zagraniczna bo już mamy wywołanych kilkanaście rozmów z partnerami.

 

Gutek: Gdzie obecnie jest realizowana sprzedaż spółki? Jak zorganizowana jest sprzedaż? Jakie są kanały dystrybucji?

 

Jacek Wojciechowicz: Głównym kanałem dotarcia są prywatne kliniki, przychodnie, laboratoria czy gabinety docieramy do nich przez 5 osobowy zespól przedstawicieli medycznych dodatkowo sprzedajemy przez sklep internetowy, własne laboratoria kolejne kanały które chcemy rozwijać to spa, fitnessy, dietetycy.

 

Kolargol: Witam, a mnie ciekawi jak wyglądać ma docelowo sprzedaż tych testów - planujecie otwierać nowe placówki czy raczej przez Internet?

 

Jacek Wojciechowicz: W tym roku powołaliśmy zespól sprzedażowy (6 osób) . Powołaliśmy osoby odpowiedzialne za sprzedaż zagraniczna. Będziemy niedługo testować kanał sprzedaży przez apteki i do klientów bankowości Welth Menagement.

 

pppp: Jakich macie Państwo konkurentów w Kraju a jakich w Europie?

 

Jacek Wojciechowicz: W kraju przede wszystkim spółka Genome S.A. notowana na NewConnect. W Europie jest większa konkurencja i wiele laboratoriów ale nie mają tak szerokiej oferty jak nasza. Skupiają się do oferowania jednej grupy testów (terapia celowana, NIPT itp.).

 

marekB: Jak wygląda obecnie sprzedaż w Polsce vs. zagranicą?

 

Jacek Wojciechowicz: Aktualnie przeważa sprzedaż krajowa - 95%. Klienci zagraniczni trafiają do nas sami. Wkrótce będziemy to systematyzować, aby jedna-dwie osoby zajęły się sprzedażą zagraniczną. Obecnie mamy dział sprzedaży w kraju - 6 osób.

 

marekB: Jaki jest docelowy model sprzedaży w Polsce vs. zagranicą?

 

Jacek Wojciechowicz: Chcemy być centrum R&D i usług. Próbki maja do nas trafiać zarówno z kraju jak i kontrahentów zagranicznych (większość badan oparta jest o wymaz z jamy ustnej) i nie ma tu ryzyka transportu materiału.

 

marekB: Jakie są Państwa główne przewagi konkurencyjne względem Polskich i zagranicznych konkurentów?

 

Jacek Wojciechowicz: W Polsce nie ma podobnych firm oferujących tak szeroki zakres badań (predyspozycje, terapia celowana, infekcje). Stosujemy technologię światową, taką jak w USA, UE. Naszą przewagą jest opracowanie około 100 unikalnych testów, głownie NGS i lepsze parametry kosztów w stosunku do firm zagranicznych.

 

pppp: Który z produktów firmy (planowanych bądź teraźniejszych) jest najbardziej skalowalny?

 

Jacek Wojciechowicz: Najlepszym przykładem tego typu testów jest badanie NIPT - nieinwazyjne badanie prenatalne, które zostało opracowane 2 lata temu a dzisiaj ich sprzedaż szacowana jest na 750 mln USD.

 

eneG-onni: Co, Pana zdaniem, może być największym zagrożeniem dla rozwoju spółki i jakie działania zakładacie na tą ewentualność?

 

Jacek Wojciechowicz: 1. zagrożeniem mogą być wyzwania kadrowe - wprowadzamy specjalne programy motywacyjne dla kluczowych pracowników; 2. wejście gracza z zagranicy - na dzisiaj polski rynek jest za mały dla nich, dlatego chcemy jak najszybciej zwiększyć udział.

 

POZOSTAŁE

 

Ewa74: Na jakim etapie są prace nad własnym nieinwazyjnym testem prenatalnym?

 

Jacek Wojciechowicz: Projekt kończy się z końcem tego roku, następnie będzie etap wdrożenia. Produkt finalny chcemy mieć w pierwszym kwartale 2016 roku .Wówczas przełączymy sprzedaż z IONA test na nasz własny, który będzie bardziej marżowy.

 

marekB: Możecie powiedzieć z którym z dystrybutorów planujecie współpracę w zakresie self-testów?

 

Jacek Wojciechowicz: z jednym z giełdowych :)

 

Banasz: Panie Prezesie, macie jakiś pomysł żeby NFZ refundował niektóre testy? Skoro są skuteczne i nowoczesne to wydaje się to logiczne…

 

Jacek Wojciechowicz: Nam tez wydaje się to logiczne, bo stosując badania profilaktyczne lub terapie celowana wszystkie strony zyskują. Niestety NFZ kieruje się krótkofalowa ocena kosztów. Nasz pomysł to opracowanie większej liczby testów mieszczących się w kwocie 1000pln, kwoce refundacji NFZ.

 

kki: Witam, jakie są realne szanse na refundacje testów przez NFZ?

 

Jacek Wojciechowicz: NFZ refunduje badania genetyczne od kwoty 1000pln, jeśli jest pozytywny wywiad rodzinny (np. w kierunku raka piersi). Dlatego wprowadzamy na rynek test roboczo nazwany platforma BCT - analiza obejmuje dwa geny w pełnej sekwencji BRCA 1 i BRCA2 za kwotę <1000pln. Nastawienie lekarzy genetyków jest bardzo pozytywne . Następnie będziemy opracowywać inne testy w kierunku innych nowotworów za mniej niż 1000pln.

 

Ewa74: Czy spółka zamierza otwierać nowe laboratoria?

 

Jacek Wojciechowicz: W chwili obecnej mamy nowoczesne laboratoria w Poznaniu i Warszawie pracujące w najnowocześniejszych technologiach. Rozważamy otwarcie nowego laboratorium w obszarze badan prenatalnych w kooperacji z lokalnym KOL w tym obszarze.

 

Helena: Gdzie fizycznie wykonywane są badania?

 

Jacek Wojciechowicz: Wszystkie badania wykonywane są w Polsce (Poznań lub Warszawa). Taką mam wizję, aby próbki nie wylatywały poza granicę. Pod tym względem jesteśmy jedynym tego typu podmiotem w kraju. 

 

małgorzata: Co stanowi barierę wejścia na rynek?

 

Jacek Wojciechowicz: To na pewno nie tylko sprzęt. To przede wszystkim ludzie (specjaliści z genetyki, bioinformatyki i lekarze genetyce), których w kraju jest niewielu. Umiejętne polaczenie tych obszarów stanowi duża barierę wejście . Plus opracowane własne technologie (testy), które musza być zwalidowane na próbkach klinicznych. To właśnie je przez ostatnie lata tworzyliśmy.

 

Anna: Dzień dobry, co to jest terapia celowana?

 

Jacek Wojciechowicz: Terapia celowana to terapia indywidualnie dobrana do pacjenta lub czynnika infekcyjnego (np. wirus HCV). Coraz więcej leków jest uzależniona od wykonania badania genetycznego i sprawdzenie czy np. w tkance nowotworowej pacjenta nie występują określone mutacje. Mogą one powodować oporność na standardowa chemioterapie. Wykonujemy badanie genetyczne po to aby dobrać skuteczna chemioterapie w oparciu o nowoczesne dostępne leki.

 

inwessstor: Czym się różnią badania predyspozycji genetycznych wykonywanych starą technologią od tych robionych NGSem?

 

Jacek Wojciechowicz: Stara technologia oparta o sekwencjonowanie met. Sangera umożliwiała odczyt małego wycinka sekwencji DNA. Odczyt był jednokrotny (jeden raz). NGS pozwala odczyt kilkuset czy kilku tysięcy genów jednocześnie i daje bardziej wiarygodne i pewne wyniki. Świat w kierunku NGS.

 

inwestormm: Jakie trzeba przejść procedury aby wprowadzić produkt na rynek?

 

Jacek Wojciechowicz: Jeśli wykonujemy usługi w oparciu o opracowany test to musimy zrobić pełna walidacje na próbkach klinicznych. Trwa to zwykle kilka miesięcy. Nie są to badania kliniczne jak w przypadku leków, które trwają ok 15 lat. Nasze produkty potrafimy komercjalizować w ciągu kilku tygodni lub miesięcy.

 

berek: Czego dotyczy regulacja prawna rynku badań genetycznych, która ma być czynnikiem wzrostu rynku?

 

Jacek Wojciechowicz: Wprowadzona regulacja prawna z pewnością usunie z rynku nielegalnie działające małe laboratoria. Obecnie są poza kontrola. My z nadzieja patrzymy na wprowadzenie tej ustawy . Spełniamy wszystkie normy, również tez zagraniczne.

 

Kasia: Czy spółka rozgląda się za kolejnymi przejęciami? Czy ma na oku już jakieś spółki?

 

Jacek Wojciechowicz: Nie planujemy przejęć, jeśli będą powoływane kolejne spółki, to tylko pod kątem ewentualnych projektów unijnych, które czasami maja takie wymogi

 

Ryszard: Jakie badanie DNA jest najczęściej zamawiane przez klientów?

 

Jacek Wojciechowicz: Obecnie są to przede wszystkim szeroko rozumiane badania infekcji (wykrywania DNA wirusów , bakterii) oraz predyspozycje genetyczne.

 

Gutek: Jaki jest koszt jednostkowy jednego badania IONA w Polsce i na Zachodzie? W Ilu krajach test IONA jest refundowany?

 

Jacek Wojciechowicz: Koszt dla pacjenta to w Polsce około 2300-2500pln. Za granica koszt badan NIPT t o400-600 Euro. Refundacja IONA jest np. w Szwajcarii. 

 

Mija: Czy self-testy będzie można w przyszłości wykonywać bezpośrednio w aptece? Ile docelowo tego typu testów będzie dostępnych?

 

Jacek Wojciechowicz: Materiał do części z tych testów będzie można oddać w aptece, a cześć z testów będzie można wykonać w domu (pobranie materiału).

 

TWKorzec: W 2013 roku ukazała się informacja o pracach nad szczepionką na żółtaczkę typu B. Szczepionka miała być wytwarzana z transgenicznej sałaty. Czy Spółka ma zamiar wznowić prace nad szczepionką w przypadku powodzenia emisji akcji ?

 

Jacek Wojciechowicz: Liderem konsorcjum które ma największy udział w patencie światowym na „sałatę żółtacznową” jest Instytut Genetyki Roślin w Poznaniu. Od lidera konsorcjum zależy dalszy rozwój prac . Temat badan nad tym wynalazkiem jest nadal kontynuowany w IGR. Nie wykluczamy oczywiście ze wspólnie podejmiemy się komercjalizacji tego produktu. Jednak jest to produkt przeznaczony typowo dla krajów rozwijanych się np. Afryka , nie posiadanej infrastruktury (szpitale, kadra medyczna).

 

Adrian: Czy przewidujecie scenariusz, w którym za kilka lat zostaniecie przejęci przez jednego z dużych zagranicznych podmiotów? Czy raczej będziecie się przed tym bronić?

 

Jacek Wojciechowicz: Na dzisiaj koncentruję się na rozwoju biznesu. Genetyka to bardzo ciekawy obszar i jest jeszcze wiele do zrobienia.

 

inwestormm: Jaki jest cel właścicieli na przyszłość? Czy sprzedaż czy dalszy rozwój?

 

Jacek Wojciechowicz: Dalszy rozwój. Genetyka to bardzo ciekawy obszar i ciągle znajduje nowe zastosowania dla badan genetycznych. Błękitnym oceanem jest genetyka weterynaryjna i przemysłowa. Tam też będziemy wprowadzać kompleksowe i szybkie rozwiązania. Rozwój przede wszystkim :)

 

Jacek Wojciechowicz: Bardzo dziękuję za udział w naszym czacie :-) Jeśli macie dodatkowe pytania, możecie wysyłać je na adres c.ziarkowski@inno-gene.eu. Przypominam, że do czwartku można zapisywać się na akcje w trwającej ofercie :-) Jeszcze raz dzięki, do usłyszenia.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie