Chat with us, powered by LiveChat

PZU - mocne fundamenty wobec ambitnych planów wejścia na rynek bankowy

Skomentuj artykuł
© pressmaster - Fotolia.com

Od ostatniego raportu analitycznego SII na temat Grupy PZU (wydanego w lutym 2013 roku) zaszło wiele zmian w spółce.

 

Do tych największych zaliczymy przejęcie spółek ubezpieczeniowych w krajach nadbałtyckich od RSA, zakup LINK4, ogłoszenie nowej Strategii PZU 3.0 na lata 2015-2020 i w końcu rozpoczęcie inwestycji w sektorze bankowym, którego celem jest stworzenie dużego banku zaliczanego do pierwszej piątki największych banków w Polsce. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się obecnej sytuacji fundamentalnej Grupy PZU oraz jej nowym zamierzeniom inwestycyjnym. Poniżej prezentujemy aktualizację raportu analitycznego.

 

Spis treści:

 

  1. Wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku
  2. Udziały w rynku
  3. Udział PZU w konsolidacji sektora bankowego w Polsce
  4. Strategia PZU 3.0 na lata 2015-2020
  5. Perspektywa podnoszenia stóp procentowych, a portfel obligacyjny
  6. Perspektywa dywidendy za 2015 rok i kolejne lata

 

 

1. Wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

 

Wybrane dane finansowe (mln zł)

I półrocze 2015

I półrocze 2014

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

9 126 450

8 437 893

Składki zarobione netto

8 743 913

8 032 599

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto

-6 006 361

-5 418 087

Zysk z działalności operacyjnej

1 637 013

2 235 721

Zysk brutto

1 618 954

2 176 153

Zysk netto

1 321 527

1 720 361

Źródło: PZU SA

 

W I półroczu 2015 roku składka przypisana brutto osiągnęła wartość 9,13 mld zł, co było wyższym wynikiem wobec 8,44 mld zł w tym samym okresie rok wcześniej. Sam II kw. bieżącego roku przyniósł w tym zakresie 4,45 mld zł wobec 4,08 mld zł rok wcześniej. Wynik ten był zgodny z oczekiwaniami konsensusu PAP. Wyższe wartości składek ubezpieczeniowych to głównie efekt rozwoju działalności za granicą oraz przejęcie Link4 w ubiegłym roku. Wartość odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto w I półroczu br. była wyższa w ujęciu rok do roku i wyniosła 6 mld zł (wobec 5,42 mld zł rdr). W II kw. br. była to kwota 2,96 mld zł wobec 2,75 mld zł. Wynik na działalności inwestycyjnej w II kw. wyniósł 107 mln zł. Kwota ta okazała się 48% niższa od oczekiwań, które opiewały na poziomie 204,9 mln zł. Słabszy wynik z działalności inwestycyjnej to efekt spadku cen obligacji skarbowych (dołek na przełomie kwietnia i maja 2015 roku) i dodatkowo słabej koniunktury na GPW (rozpoczętej w połowie maja 2015 roku). Zysk netto w samym II kw. wyniósł 380,3 mln zł, a w II kw. rok wcześniej było to 959,9 mln zł, co oznacza duży spadek. Oczekiwania rynkowe były na poziomie 423,3 mln zł (PAP). Łącznie po 6 miesiącach tego roku zysk netto Grupy PZU wynosił 1,32 mld zł przy 1,72 mld zł w analogicznym okresie 2014 roku.

 

Podstawowa działalność PZU koncentruje się na ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (segment masowy i korporacyjny) oraz ubezpieczeniach na życie (segment ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych oraz indywidualnych).

 

  • Segment grupowych ubezpieczeń na życie jest najbardziej rentownym biznesem w działalności Grupy PZU. Odnotował on w I półroczu 2015 roku wzrost składki o 2,2% rok do roku. Po spadku marży w I kwartale, silny wzrost został odnotowany w II kwartale, co skutkowało powrotem do rentowności na poziomie 20% - czyli zgodnym z założeniami w strategii i celami średnioterminowymi spółki. Dobrze rozwijały się też ubezpieczenia indywidualne – wzrost składki brutto wyniósł 5,7% w I półroczu br. przy rentowności 12,7%. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka sprzedaż produktów ochronnych.
  • Na działalność PZU na rynku majątkowym istotne przełożenie miała wojna cenowa (trwająca od 2014 roku), która w szczególności wpłynęła na obniżenie rentowności ubezpieczeń OC. Tym niemniej w segmencie ubezpieczeń masowych PZU zanotował wzrost przypisu składki brutto o 10,8% przy lekko spadającej rentowności (spadek w ubezpieczeniach komunikacyjnych). Gorzej poradził sobie segment ubezpieczeń korporacyjnych z ujemną dynamiką przypisu składki brutto na poziomie 16,6%. Na słabszy rok do roku wynik z działalności operacyjnej segmentu ubezpieczeń majątkowych, miał głównie wzrost poziomu odszkodowań i wzrost średniej szkody oraz wzrost kosztów działalności ubezpieczeniowej.

 

 

2. Udziały w rynku


PZU utrzymuje stale wysoki udział w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na poziomie 31% plus 1,8% udziału Link4. Drugi gracz na tym rynku Talanx posiada 17,1% udziałów. W rynku ubezpieczeń na życie PZU ma 42,7% udziałów w rynku, przy 9,7% drugiej firmy w tym rynku – Avivie. Po przejęciach spółek od RSA Grupa PZU jest również numerem jeden rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na Litwie i Łotwie.

 

 

3. Udział PZU w konsolidacji sektora bankowego w Polsce

 

30 maja 2015 roku PZU podpisało przedwstępną umowę zakupu 25,25% akcji Alior Banku za cenę 89,25 zł za jedną akcję. Udziały te zostaną nabyte w trzech transzach. Obecnie spółka czeka na zgody m.in. KNF. PZU po przejęciu Aliora chce uczestniczyć na jego bazie w konsolidacji sektora bankowego w Polsce. Media spekulują, że kolejnym kandydatem do przejęcia może być Bank BPH, a w dalszej kolejności Bank Ochrony Środowiska czy Raiffeisen Polbank. Automatycznie PZU będzie łączony jako możliwy nabywca z każdym potencjalnym procesem sprzedaży znaczących udziałów w bankach działających na polskim rynku. Docelowo stworzony bank ma być w pierwszej piątce największych banków w Polsce. Wyróżniającym elementem przejętego Aliora jest jego dynamiczny rozwój od podstaw (utworzenie banku nastąpiło w 2008 roku), innowacyjność i nowoczesne zarządzanie, silna grupa menedżerów oraz brak ekspozycji na kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim. Celem inwestycji w budowę dużego banku z kilku funkcjonujących podmiotów jest wytworzenie wartości dla akcjonariuszy PZU poprzez osiągnięcie synergii kosztowych, a dodatkowo możliwe są do osiągnięcia synergie z obecną działalnością operacyjną Grupy PZU. Alior Bank powinien pojawić się w wynikach Grupy PZU na koniec tego roku (w dużej mierze termin jest zależny od decyzji KNF). Procesowi przejmowania kolejnych banków aktualnie nie sprzyja obecna niepewność dotycząca restrukturyzacji kredytów „frankowych”, podatku bankowego, wyborów parlamentarnych oraz kondycji gospodarki chińskiej wpływającej na niepewność rynków finansowych. Mimo to członek zarządu PZU Przemysław Dąbrowski, na ostatnim spotkaniu z analitykami nie wykluczył, że do końca tego roku PZU może ogłosić inwestycję w udziały w kolejnym banku.

 

 

4. Strategia PZU 3.0 na lata 2015-2020

 

Nowa strategia oparta jest na trzech filarach i zakłada przekształcenie instytucji opartej na dotychczasowej działalności ubezpieczeniowej na firmę opartą na trzech silnych filarach. Są nimi: działalność ubezpieczeniowa, zarządzanie aktywami oraz segment prywatnej opieki medycznej. We wszystkich tych obszarach PZU chce być liderem na rynku. Główne cele dla poszczególnych segmentów zostały zaprezentowane poniżej:

 

Główne cele dla poszczególnych segmentów
Źródło: PZU SA

 

 

Potencjalne akwizycje w działalności ubezpieczeniowej

 

Po zakupie spółek od RSA oraz przejęciu Link4 nadal nie wykluczone są dalsze akwizycje. PZU od dawna deklaruje, że jest zainteresowane regionem Europy Środkowo-Wschodniej, a tutaj obecnie nie ma potencjalnych celów akwizycyjnych. Wyniki PZU potwierdzają, że ubiegłoroczne akwizycje były bardzo udane dla PZU. Przejęte spółki w krajach bałtyckich przyniosły około 478 mln zł w I półroczu 2015 roku składki brutto. Link4 dodał kolejne 250 mln zł. Łączne składki całej Grupy wyniosły 9,126 mld zł, a rok wcześniej było to 8,437 mld zł. Po tych danych widać, że akwizycje odpowiadały za duży udział w dynamice wzrostowej składki brutto. Media ostatnio donosiły, że PZU może przejąć Liberty Ubezpieczenia. PZU na te doniesienia stwierdziło ogólnie, że monitoruje i nie wyklucza kolejnych przejęć. W działalności ubezpieczeniowej należy pamiętać, że zdecydowany prym wiedzie segment ubezpieczeń grupowych na życie. Ma on istotny udział w zyskowności podstawowej działalności. Tendencje zarówno pod względem przyrostu składek jak i rentowności segmentu są od wielu lat pozytywne i na razie nic nie wskazuje, by miało się to zmienić.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie