Chat with us, powered by LiveChat

Lista ostrzeżeń SII: nowe kryteria kwalifikacji i kolejne spółki na cenzurowanym

Skomentuj artykuł

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zdecydowało o wprowadzeniu dwóch dodatkowych kryteriów kwalifikacji spółek na Listę ostrzeżeń SII. W konsekwencji w wykazie prowadzonym przez Stowarzyszenie pojawiły się kolejne wpisy dotyczące emitentów z warszawskiej giełdy.

 

Od 23 lipca 2015 roku na Listę ostrzeżeń SII będą trafiać spółki, które złożyły wniosek o upadłość układową (Kryterium "Wniosek o upadłość układową"), a także które złożyły wniosek o upadłość likwidacyjną (Kryterium "Wniosek o upadłość likwidacyjną"). Za okoliczność uzasadniającą wykreślenie wpisów odnoszących się do powyższych dwóch zdarzeń uznano rozstrzygnięcie odpowiedniego wniosku przez sąd (jego uwzględnienie lub oddalenie). Dotychczasowe dziewięć kryteriów kwalifikacji spółek na Listę ostrzeżeń SII pozostało bez zmian.

 

Decyzja Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych o dodaniu kolejnych kryteriów, na podstawie których dokonywane są wpisy na Listę ostrzeżeń SII, w dużej mierze podjęta została dzięki uwagom zgłaszanym przez samych akcjonariuszy emitentów notowanych na rynku publicznym. Nowo wprowadzone kryteria uznać przy tym należy za istotne z puntku widzenia oceny ryzyka inwestycyjnego przez inwestorów. Wniosek o upadłość układową lub likwidacyjną złożony przez kierownictwo firmy, które najlepiej jest w stanie ocenić jej sytuację, niewątpliwie świadczyć bowiem może o poważnych kłopotach finansowych przedsiębiorstwa.

 

Konsekwencją wprowadzenia nowych kryteriów kwalifikacji spółek są kolejne wpisy na Liście ostrzeżeń SII. W wykazie prowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych po raz pierwszy pojawiły się firmy Invico i PCZ, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Nowo wprowadzone kryteria kwalifikacji spełnia także czterech innych emitentów - De Molen, Nicolas Games, MSX Resources (Kryterium "Wniosek o upadłość likwidacyjną) oraz Baumal (Kryterium "Wniosek o upadłość układową). Te podmioty widniały na Liście ostrzeżeń SII jednak już wcześniej - kolejne wpisy zwiększyły zatem liczbę spełnianych przez nie kryteriów kwalifikacji.

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na dziewięciu obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. 

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie: www.sii.org.pl/listaostrzezen.

 

Lista ostrzeżeń SII 

 

 

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie