Chat with us, powered by LiveChat

18 zmian na Liście ostrzeżeń SII po publikacji raportów okresowych za 2 kwartał

Skomentuj artykuł

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wobec nieprzekazania raportów okresowych za II kwartał 2015 r. przez 18 spółek z rynku NewConnect, w dniu 18 sierpnia br. dokonało licznych zmian na Liście ostrzeżeń SII. Zgodnie z regulacjami Alternatywnego Systemu Obrotu ostateczny termin publikacji raportów za II kwartał przypadał na dzień 14 sierpnia br.

 

Po ostatnich istotnych przetasowaniach na Liście ostrzeżeń SII związanych z wprowadzeniem nowych kryteriów dotyczących wpisów spółek, w przypadku których biegły rewident wydał negatywną opinię do zbadanego sprawozdania finansowego, a także w przypadku których biegły rewident odmówił wyrażenia opinii do rocznego sprawozdania finansowego lub odmówił wydania raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, przyszła kolej na wpisy związane z kryteriami obowiązującymi od momentu powstania Listy, a więc z wykonywaniem przez spółki elementarnego obowiązku informacyjnego, czyli publikacji raportów okresowych. Okazuje się jednak, że spółki Notowane na rynku NewConnect wciąż mają z tym problem.

 

Dzisiejsze zmiany na Liście dotyczą bowiem łącznie 18 spółek. Trzy z nich, tj. Good Idea, Playmakers oraz Zakłady Mięsne Mysław nie były wpisane na Listę SII przed dniem 18 sierpnia br. Pozostałe Spółki których dotyczy wpis, tj. Abpol Company Polska, Agtes, Artefe, Baumal Group, Colomedica, Depend, GC Investment, Geoinvent, Kampa, Korporacja Budowlana Kopahaus, Nicolas Games, PCZ, Uboat-Line, Vedia, Węglopex Holding, już wcześniej były obecne na Liście ostrzeżeń SII z związku z zaistnieniem innych zdarzeń stanowiących podstawę do dokonania wpisu. W przypadku tych spółek informacja o przyczynach wpisu na listę została więc jedynie rozszerzona o adnotację o niedopełnieniu obowiązku publikacji w terminie raportu śródrocznego.

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na dziewięciu obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. 

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie: www.sii.org.pl/listaostrzezen.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie