Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Lokaty Budowlane - czy ZWZ zatwierdziło sprawozdania, których nie widziało?

© peshkova - Fotolia.com

Na początku bieżącego tygodnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane zatwierdziło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Emitenta za 2014 rok oraz zdecydowało o sposobie pokrycia straty za ten sam okres. Niby nic w tym dziwnego, jednak w całej historii jest pewien "mały" szczegół. Otóż dokumenty finansowe, które były przedmiotem głosowań na Walnym Zgromadzeniu, do tego czasu nie zostały upublicznione, a termin ich przekazania ustalono na 26 czerwca, czyli... cztery dni po Walnym Zgromadzeniu.

 

W ostatnich dniach Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przyjrzało się emitentom z rynku NewConnect pod kątem prawidłowego wypełniania przez te podmioty obowiązków, wynikających z przepisów prawa i regulaminu ASO, w zakresie terminów publikacji raportów rocznych i zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń. Wyniki analizy były zatrważające - w tym roku aż 137 spośród nieco ponad 400 zbadanych emitentów nie zastosowało się do obowiązujących regulacji. Podobnie jak w poprzednich latach, tym razem także zdarzyły się przypadki skrajne, kiedy spółka do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia nie opublikowała raportu rocznego - w takich okolicznościach akcjonariusze zazwyczaj decydują o przerwaniu obrad do czasu przekazania przez emitenta niezbędnych dokumentów finansowych do publicznej wiadomości. Sytuacja, jaka ma miejsce w firmie Lokaty Budowlane, prawdopodobnie pobije jednak na głowę wszystkie pozostałe tego typu przypadki (choć kilka notowanych na NewConnect spółek w tym roku ma jeszcze szansę zrównać się swoimi "wyczynami" z tym Emitentem). 

Jasnowidztwo akcjonariuszy czy ujawnienie informacji poufnej?

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane odbyło się 22 czerwca 2015 roku. Zgodnie z komunikatem przekazanym przez Emitenta obecni na nim akcjonariusze podjęli uchwały w przedmiocie m.in.: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, a także pokrycia straty za rok 2014. Co istotne, w treści podjętych uchwał pojawiły się sformułowania, z których jednoznacznie wynika, że akcjonariusze zapoznali się z zatwierdzonymi dokumentami, w tym także opinią biegłego. Podano w nich także istotne dane finansowe dotyczące minionego okresu - wartości: wyniku netto, sumy aktywów i pasywów, zmiany w kapitale własnym oraz przepływów pieniężnych netto.

Zgodnie z przepisami prawa spółki mają obowiązek publikowania raportu rocznego najpóźniej w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ (26 dni przed terminem obrad)

Problem jednak w tym, że Spółka Lokaty Budowlane do momentu obrad ZWZ nie przekazała do publicznej wiadomości raportu okresowego za 2014 rok. Termin publikacji tego dokumentu ustalony został przez Emitenta dopiero na 26 czerwca, a więc aż cztery dni po dacie Walnego Zgromadzenia, które to zdążyło już zatwierdzić sprawozdania Spółki. Na pewno nie był to też przypadek - raport bieżący, w którym podano nową datę publikacji raportu rocznego, ustaloną na 26 czerwca, opublikowano dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Szybko nasuwa się zatem pytanie: czy rzeczywiście podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z rocznym raportem firmy Lokaty Budowlane, skoro Spółka dzień po zakończeniu obrad zdecydowała się na przesunięcie terminu publikacji dokumentów finansowych? Bez odpowiedzi pozostają także pytania, dlaczego Spółka nie ujawniła raportu rocznego od razu w dniu Walnego Zgromadzenia, skoro dokumenty te były dostępne podczas obrad, jak również dlaczego nie ogłoszono przerwy w obradach do czasu upublicznienia sprawozdania finansowego w systemie EBI? Zna je najpewniej tylko Zarząd, a być może także akcjonariusze obecni podczas obrad.

 

Niezależnie od odpowiedzi na wyżej postawione pytania, należy zauważyć, że mogło dojść do ujawnienia w czasie obrad Walnego Zgromadzenia informacji poufnych m.in. w zakresie istotnych danych finansowych dotyczących 2014 roku, czyli wyniku netto, sumy aktywów i pasywów, zmiany w kapitale własnym oraz przepływów pieniężnych netto (wielkości te znalazły się w treści podjętej uchwały), jak i opinii biegłego czy też pozostałych elementów raportu rocznego.

 

Dwa scenariusze

 

Dalsze rozważania zależą natomiast od jednego z dwóch wykluczających się wzajemnie scenariuszy:

  1. Jeśli faktycznie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu udostępniony został akcjonariuszom pełny raport okresowy firmy Lokaty Budowlane za 2014 rok, zupełnie niezrozumiałe jest, dlaczego Emitent zaplanował publikację tego raportu dopiero cztery dni po terminie obrad tego Walnego Zgromadzenia. Taka sytuacja prowadziłaby do dużej asymetrii informacyjnej pomiędzy akcjonariuszami Spółki, a także wyraźnie wskazywałaby na pokrzywdzenie tych inwestorów, którzy nie brali udziału w obradach, a którzy musieli czekać na istotne informacje finansowe dotyczące Emitenta cztery dni dłużej od akcjonariuszy, którzy w tym Walnym Zgromadzeniu brali udział. W tym przypadku należałoby zbadać, czy Zarząd Spółki Lokaty Budowlane nie ujawnił informacji poufnej także w postaci pełnych danych finansowych Emitenta za rok 2014, jak również czy Spółka Lokaty Budowlane nie naruszyła Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, ujawniając informacje finansowe w inny sposób niż przewidziany przepisami tego Regulaminu.
  2. Jeśli natomiast w rzeczywistości Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zapoznało się z pełnym raportem okresowym Spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok 2014 (ta kwestia wymaga weryfikacji), należy się zastanowić, dlaczego podjęto uchwały, którymi zatwierdzono sprawozdania Emitenta, skoro dokumenty te nie były dostępne do wglądu, a także dlaczego w treści uchwał pojawiły się nieprawdziwe informacje, że akcjonariusze zapoznali się z tymi dokumentami? W praktyce oznaczałoby, że podjęte uchwały są nieważne. Mając na względzie te wszystkie wątpliwości, zbadać należałoby także, czy Zarząd Spółki Lokaty Budowlane nie dokonał manipulacji poprzez umyślne rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które mogą wprowadzać w błąd inwestorów.

Stowarzyszenie interweniuje

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zawiadomiło Komisję Nadzoru Finansowego, wnioskując o zbadanie, czy w opisanym przypadku nie doszło do ujawnienia informacji poufnej oraz do ewentualnej manipulacji informacją. Ponadto SII poinformowało Giełdę Papierów Wartościowych o możliwości naruszenia przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, a także zwróciło się do Giełdy z wnioskiem o zobowiązanie Emitenta do przekazania w formie raportu bieżącego wyjaśnień dotyczących okoliczności przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z tak późną datą planowanej publikacji raportu okresowego za rok 2014.