Chat with us, powered by LiveChat

Oferta Enter Air S.A. - piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© whitelook - Fotolia.com

Enter Air jest największą w Polsce linią czarterową. W 2014 roku spółka przewiozła 1,5 mln pasażerów. Model biznesowy stosowany przez spółkę jest zbliżony do nowoczesnych linii niskobudżetowych. Pozwala to osiągać spółce dodatnie wyniki finansowe.

 

Do głównych klientów należą biura podróży takie jak Itaka, Rainbow Tours, TUI, Wezyr Holidays, Exim Tours czy Grecos Holidays. Obecnie spółka realizuje większość rejsów z polskich lotnisk, ale systematycznie rośnie udział przewozów pomiędzy zagranicznymi lotniskami na zlecenie zagranicznych klientów. Spółka widzi olbrzymi potencjał dla rozwoju właśnie na rynkach zagranicznych, charakteryzujących się wyższymi marżami. Flota Enter Air składa się z ośmiu samolotów Boeing 737-400 oraz dziewięciu Boeingów 737-800. Linia obsługuje około 160 tras turystycznych z Polski. W 2014 roku udział Enter Air w rynku czarterowym w Polsce wyniósł 31,6%. Na kolejnych dwóch miejscach znalazły się Travel Service (20,1%) i Small Planet (18,2%).

 

Wyniki finansowe

 

(mln zł)

2012

2013

2014

Przychody ze sprzedaży

572

633

732

Zysk operacyjny

10,1

14,0

31,9

EBITDA

11,5

22,0

42,2

Zysk netto

5,9

10,6

17,4

Aktywa razem

116

164

223

Kapitał własny

14,9

25,6

43,4

Źródło: Enter Air S.A.

 

Wyniki finansowe ostatnich trzech pełnych lat pokazują wzrostowe dynamiki na każdym poziomie rachunku zysków i strat. Z resztą od początku działalności (2010 r.) firma generuje zyski. Szczególnie warto zwrócić uwagę na skokowy wzrost wyniku operacyjnego i EBITDA w 2014 roku. W bilansie w oczy rzuca się niski udział kapitału własnego w sumie bilansowej. Dzięki generowanym zyskom netto, kapitał własny na koniec 2014 roku wyniósł 43,4 mln zł i stanowił blisko 20% sumy bilansowej. Po przeprowadzeniu oferty można spodziewać się skokowego wzrostu jego wartości.

 

Prognoza spółki zakłada osiągnięcie w 2015 roku 761,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk na poziomie EBITDA ma wynieść 69,5 mln zł, a zysk netto 33 mln zł.

 

Akcjonariat

 

Struktura akcjonariatu przed ofertą
Struktura akcjonariatu przed ofertą
Źródło: ir.enterair.pl

 

Struktura akcjonariatu po ofercie
Struktura akcjonariatu po ofercie
Źródło: ir.enterair.pl

 

Cele emisyjne

 

W ramach oferty publicznej spółka zamierza uplasować na rynku 7 mln akcji nowej emisji. Jeśli uda się spółce sprzedać wszystkie nowe walory, wówczas będą one stanowiły blisko 40% w podwyższonym kapitale firmy.

 

Pozyskane środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedpłaty na zakup nowych samolotów wynoszących do 15% ceny katalogowej. Docelowo firma planuje zakup 6 nowych maszyn – 2 Boeingi 737-800 oraz 4 Boeingi 737-8 MAX. Ceny katalogowe wynoszą odpowiednio około 350,8 mln zł (737-800) i 401,9 mln zł (737-8 MAX). Spółka nie podaje wynegocjowanej ceny zakupu powołując się na tajemnicę handlową. Docelowo w latach 2015-2021 spółka zamierza kupić łącznie 6 nowych samolotów.

 

Wielkość i struktura oferty

  • Do 7 000 000 akcji nowej emisji

Transza dla inwestorów indywidualnych

  • Do 1 000 000 akcji

Cena 1 akcji w ofercie

  • Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych odbywają się po cenie 19 zł
  • Do 01.07.2015 ogłoszenie ostatecznej ceny emisyjnej

Przewidywany harmonogram oferty

 

  • 22 – 30 czerwiec 2015 r. okres przyjmowania zapisów dla inwestorów indywidualnych
  • 2 – 6 lipiec 2015 r. okres przyjmowania zapisów dla instytucji finansowych
  • 7 lipiec 2015 r. przydział akcji
  • 16 lipiec 2015 r. – planowany debiut na GPW 

 

 

Wyceny Enter Air przez instytucje oferujące

 

 

Instytucja

Wycena Enter Air

Wycena jednej akcji Enter Air

po uplasowaniu całej emisji

Ipopema Securities

362 - 402 mln zł

20,6 – 22,9 zł

DM BZ WBK

381 - 506 mln zł

21,7 zł – 28,8 zł

Źródło: obliczenia własne, PAP

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie