Chat with us, powered by LiveChat

Debiuty giełdowe minionych 12 miesięcy. Enter Air i Auto Partner zdecydowanymi zwycięzcami!

Skomentuj artykuł
© denisismagilov - Fotolia.com

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na warszawskiej giełdzie zadebiutowało 29 spółek – najwięcej od analogicznego okresu z lat 2010-2011. Spora w tym zasługa rekordowej liczby 12 spółek, które zdecydowały się na przeniesienie swoich notowań na parkiet główny z NewConnect. Inwestorzy mieli więc w czym wybierać, lecz czy inwestycje w debiutantów okazały się trafionym pomysłem?

 

W okresie od 01.07.2015 - 01.07.2016 po raz pierwszy do obrotu swoje akcje wprowadziło 17 emitentów, obyło się jednak bez fajerwerków. Największym debiutantem została spółka X-Trade Brokers, której wartość emisji wyniosła niemal 189 mln zł. Emisje warte ponad 100 mln zł wypuściły jeszcze tylko InPost oraz Kofola Československo.  Dla porównania, w samym tylko pierwszym półroczu 2015 roku na 10 emisji aż 3 były warte ponad 250 mln zł (Wirtualna Polska, Uniwheels, Idea Bank).

 

Biorąc pod uwagę sam tylko dzień debiutu, najbardziej dochodowe okazały się Master Pharm (15%) oraz wspomniana już Kofola (11,42%). Na przeciwnym biegunie znalazł się Archicom, którego walory w pierwszym dniu notowań uległy przecenie o 6,39% w stosunku do ceny emisyjnej.

 

Spośród debiutantów ponad połowa (9 z 17) odnotowała wzrost wartości akcji na koniec analizowanego okresu. Najlepszą inwestycją okazały się papiery Enter Air – linii lotniczych notowanych na GPW od 14 grudnia 2015 roku. Spółka od kilku lat pokazuje dodatnią dynamikę przychodów i zysków, a rok 2015 okazał się dla niej zdecydowanie rekordowy z zyskiem netto na poziomie 33,8 mln zł (wzrost o 94% rok do roku). Pomimo debiutu, który zakończył się obniżką notowań w stosunku do ceny emisyjnej, do lipca 2016 roku akcje spółki zyskały około 55%

 

Drugim z debiutantów, który pozwolił zarobić inwestorom najwięcej jest Auto Partner. Jest to o tyle zaskakujące, że jest to najmłodsza obecnie spółka giełdowa, której pierwsze notowanie odbyło się 6 czerwca 2016 roku. W niespełna miesiąc walory spółki zdrożały o ponad 40% z 2,20 zł do 3,09 zł. W tym czasie Auto Partner opublikował wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 roku, w których odnotował wzrost przychodów rok do roku o 36%, zysku brutto na sprzedaży o 60% oraz zysku operacyjnego o ponad 500%.

 

Najbardziej niekorzystne dla inwestorów okazały się akcje InPost – największego niezależnego konkurenta Poczty Polskiej. Już w dniu debiutu zostały one przecenione o blisko 3%, co okazało się zapowiedzią dalszego kierunku kursu. Do końca czerwca walory spółki straciły niemal 60% - zdecydowanie najwięcej spośród emitentów, którzy w tym okresie wprowadzili swoje papiery do obrotu. Spadki cen akcji zostały spotęgowane między innymi poprzez zdecydowane pogorszenie wyników finansowych. W 2015 roku spółka odnotowała spadek zysku operacyjnego o 32% i zysku netto o blisko 50%. Pierwszy kwartał 2016 roku to strata na działalności operacyjnej na poziomie ponad 9 mln zł i strata netto na poziomie 8,5 mln zł.

 

Średnia stopa zwrotu z akcji spółek, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeprowadziły IPO wyniosła 1,82%.

 

Spółka

Data debiutu

Cena emisyjna

Cena zamknięcia z dnia debiutu

Zmiana kursu w dniu debiutu [%]

Cena zamknięcia w dniu 29.06.2016

Zmiana kursu do dnia 29.06.2016

Pekabex

08.07.2015

10,00

10,00

0,00%

12,20

22,00%

Prairie Mining Limited

04.09.2015

-

0,74

-

0,50

-32,43%

AAT Holding

05.10.2015

24,00

22,89

-4,63%

18,51

-22,88%

InPost

13.10.2015

25,00

24,26

-2,96%

9,63

-61,48%

Wittchen

09.11.2015

17,00

18,16

6,82%

16,28

-4,24%

City Service

16.11.2015

6,95

7,05

1,44%

7,21

2,27%


Kofola
Československo

09.12.2015

80,53

89,73

11,42%

63,00

-21,77%

Korporacja KGL

10.12.2015

19,00

18,22

-4,11%

21,64

13,89%

Enter Air

14.12.2015

14,00

13,68

-2,29%

21,81

55,79%

Lokum deweloper

15.12.2015

12,00

12,49

4,08%

12,85

7,08%

Krynica vitamin

16.12.2015

12,25

11,70

-4,49%

11,50

-6,12%

Archicom

22.03.2016

15,50

14,51

-6,39%

14,11

-8,97%

Master Pharm

28.04.2016

6,00

6,90

15,00%

6,90

15,00%

Polski  Bank Komórek Macierzystych

29.04.2016

47,00

51,39

9,34%

50,00

6,38%

X-Trade Brokers Dom Maklerski

06.05.2016

11,50

12,05

4,78%

14,94

29,91%

I2 Development

19.05.2016

20,00

20,75

3,75%

19,20

-4,00%

Auto Partner

06.06.2016

2,20

2,38

8,18%

3,09

40,45%

Źródło: Wyliczenia własne na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

Z NewConnect na GPW

W analizowanym okresie na przejście z rynku alternatywnego na regulowany zdecydowała się rekordowa liczba 12 spółek. Niepokoić może jednak fakt, że ujemne stopy zwrotu przyniosło aż 8 z nich, jedna pozostała neutralna, a tylko trzy przyniosły dodatnie stopy zwrotu inwestorom. 

 

Spółka

Data debiutu

Cena zamknięcia  z ostatniego dnia notowań na NC

Cena zamknięcia z dnia debiutu na GPW

Zmiana kursu w dniu debiutu [%]

Cena zamknięcia w dniu 29.06.2016

Zmiana kursu do dnia 29.06.2016

Esotiq & Henderson

16.07.2015

41,00

39,87

-2,76%

10,60

-74,15%

Sunex

30.07.2015

20,40

17,60

-13,73%

4,70

-76,96%

Wind Mobile (obecnie Ailleron)

25.09.2015

8,00

8,10

1,25%

7,10

-11,25%

APS Energia

08.10.2015

4,50

4,97

10,44%

3,54

-21,33%

Grodno

09.10.2015

5,45

5,70

4,59%

5,37

-1,47%

Adiuvo Investments

12.10.2015

24,15

24,39

0,99%

26,80

10,97%

Orion Investment

17.12.2015

85,50

93,50

9,36%

96,98

13,43%

11 Bit Studios

18.12.2015

67,25

67,00

-0,37%

77,88

15,81%

Labo Print

22.12.2015

14,92

13,50

-9,52%

9,26

-37,94%

SARE

15.02.2016

22,00

22,30

1,36%

18,22

-17,18%

Gekoplast

11.05.2016

12,00

13,00

8,33%

12,00

0,00%

Airway Medix

24.05.2016

1,33

1,30

-2,26%

1,11

-16,54%

Źródło: Wyliczenia własne na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W dniu debiutu najwięcej zarobić można było na walorach APS Energia (10,44%), Orion Investment (9,36%) oraz Gekoplast (8,33%). Największymi stratami przygodę na GPW rozpoczęły Labo Print (-9,52%) oraz Sunex (-13,73%).

Negatywnymi rekordzistami pośród debiutantów zostały spółki Esotiq & Henderson oraz Sunex, które w przeciągu niespełna 12 miesięcy straciły ponad 70% wartości. W przypadku E&H zmiana rynku notowań przyniosła ze sobą także zmianę trendu, bowiem w ciągu ostatniego roku na NC, jej notowania wrosły o około 65%. Niestety drugie półrocze 2015 i początek 2016 roku to pogorszenie wyników finansowych, ujemne przepływy z działalności operacyjnej i coraz większe straty netto, co natychmiast znalazło odzwierciedlenie w kursie.

 

Z kolei akcje produkującej między innymi kolektory słoneczne i pompy ciepła firmy Sunex, mocno pikowały już od stycznia 2015 roku. Spółka pokazała także niekorzystne wyniki finansowe za I półrocze 2015, co spowodowało dalszą wyprzedaż. W listopadzie, gdy kurs znajdował się w okolicach 0,18 zł zdecydowano o scaleniu akcji w stosunku 40:1, nie zapobiegło to jednak dalszym spadkom. Na koniec analizowanego okresu jej akcje notowane były po 4,70 zł, co oznacza spadek o niemal 77% od ostatniego dnia notowań na NewConnect i niechlubne miano najbardziej nieopłacalnego debiutanta ostatnich 12 miesięcy.

 

Spośród przedsiębiorstw, które w tym okresie przeszły z rynku alternatywnego na regulowany, jedynie trzy odnotowały dodatnie stopy zwrotu. Pierwsze z nich to działające w segmencie deweloperskim Orion Investment, które w porównaniu do kursu zamknięcia z ostatniego dnia notowań na NC zyskało 13,43%. Nieco mniej, bo o 10,97% wzrosła cena akcji Adiuvo Investment, polskiego przedsiębiorstwa inwestującego w projekty z segmentu nutraceutycznego, urządzeń medycznych oraz digital health.

 

Najbardziej udanym debiutantem z rynku NewConnect, którego akcje dały zarobić inwestorom na rynku głównym najwięcej,  jest polski deweloper i dystrybutor gier komputerowych 11 Bit Studios.  Przełomowy dla spółki był 2014 rok, kiedy to jej zyski wzrosły niemal dziesięciokrotnie. Od tego czasu spółka utrzymuje wyniki na wysokim poziomie, co znajduje odbicie w kursie akcji – na jej notowaniach od momentu grudniowego przejścia na GPW  można było zarobić ponad 15%.

 

Średnia stopa zwrotu z akcji spółek przechodzących z NC na rynek główny wyniosła -21,15%.

Podsumowanie

 

Procentowa zmiana wartości

Akcje 17 debiutujących emitentów

  1,82%

Akcje 12 spółek, które przeszły z NewConnect

-21,15%

Akcje wszystkich 29 spółek

-7,69%

WIG

-15,55%

Źródło: Wyliczenia własne na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Na pierwszy rzut oka widać dużą rozbieżność w wycenie akcji emitentów, którzy po raz pierwszy wprowadzali swoje papiery do obrotu, a podmiotami działającymi wcześniej na NewConnect. Pierwsza grupa spółek przyniosła średnią dodatnią stopę zwrotu na poziomie 1,82%, natomiast akcje wcześniej notowane na rynku alternatywnym traciły średnio 21,15%. Akcje  wszystkich 29 debiutantów straciły średnio 7,69% wartości, jednak jest to i tak wartość ponad dwukrotnie mniejsza niż straty, które poniósł w tym czasie WIG.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie