Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Trwa publiczna oferta akcji Pekabex S.A.

Do 19 czerwca inwestorzy mogą składać zapisy na akcje Pekabex S.A. – wiodącego polskiego producenta prefabrykatów żelbetowych i sprężonych. Są one wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa, w Polsce i za granicą. Środki z oferty Grupa Pekabex planuje przeznaczyć na dalszy rozwój, w szczególności na konsolidację krajowego rynku prefabrykacji oraz ekspansję zagraniczną.

 

Kluczowe informacje o Grupie Pekabex:

 • lider w branży prefabrykatów żelbetowych i sprężonych w Polsce (pod względem mocy produkcyjnych i osiąganych przychodów);
 • obecność na rynkach zagranicznych (Niemcy, Skandynawia);
 • silna pozycja finansowa: rosnąca sprzedaż, wysoka rentowność, niskie zadłużenie;
 • trzy zakłady produkcyjne, optymalnie zlokalizowane na zachodzie, południu i północy Polski;
 • polityka dywidendowa, zakładająca regularną wypłatę dywidendy (docelowo na poziomie 50% skonsolidowanego zysku netto);
 • energiczny, kompetentny zespół.

 

Strategia:

Celem Grupy Pekabex jest zbudowanie czołowej, polskiej grupy budowlanej, działającej przynajmniej na rynkach UE, w ramach swoich specjalizacji. Aby zrealizować ten cel, Grupa przyjęła strategię, która obejmuje:

 • konsolidację rynku producentów prefabrykatów żelbetowych i sprężonych w Polsce oraz zwiększanie mocy produkcyjnych Grupy;
 • zwiększanie sprzedaży zagranicznej, w tym na perspektywicznym rynku skandynawskim;
 • rozwijanie kompleksowych usług, także w formule „zaprojektuj i wybuduj”, oraz wprowadzane bardziej zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych produktów;
 • ciągłą poprawę efektywności operacyjnej.

 

Oferta publiczna akcji – najważniejsze informacje:

 • Oferta obejmuje 7.366.667 akcji, w tym 3.000.000 akcji nowej emisji (będą przydzielane w pierwszej kolejności) oraz 4.366.667 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
 • Cena akcji została ustalona na 10 zł w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
 • Dla inwestorów indywidualnych przewidziano 8% akcji oferowanych.
 • Zapisy na akcje przyjmowane są od 17 do 19 czerwca 2015 r. w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego – można je składać osobiście, telefonicznie lub przez Internet (więcej informacji na www.dm.pkobp.pl).

 

Planowane wykorzystanie wpływów z oferty

Pozyskane z emisji akcji środki Spółka zamierza przeznaczyć przede wszystkim na następujące cele:

 1. refinansowanie drugiej raty ceny za akcje spółki Kokoszki Prefabrykacja, włączonej do Grupy Pekabex w 2015 r.;
 2. zasilenie kapitału obrotowego w związku z planowaną realizacją kontraktów, w tym na rynkach zagranicznych;
 3. inwestycje w zakup innych podmiotów o podobnym profilu działalności lub aktywów.

 

Grupa Pekabex – wybrane dane finansowe

 

 

Przychody ze sprzedaży Zysk netto

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

www.pekabex.pl www.dm.pkobp.pl

 

 


 

Niedozwolone jest rozpowszechnianie niniejszego materiału, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii, ani w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, jak również samodzielnej podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”) i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wraz z wszelkimi opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.pekabex.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Oferującego – Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii i Japonii).

 

Emitent dokonał samodzielnej oceny swojej pozycji rynkowej, porównując wielkość przychodów ze sprzedaży uzyskanych przez Emitenta z dostępnymi danymi dotyczącymi przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstw działających na rynku prefabrykatów żelbetowych i sprężonych w Polsce.

 

 

Niniejszy materiał został przesłany na zlecenie spółki Pekabex S.A.

SII nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartych informacji oraz decyzje podjęte na ich podstawie.