Chat with us, powered by LiveChat

Kolejna spółka Leszka Czarneckiego trafi na GPW

Skomentuj artykuł
© Julien Eichinger - Fotolia.com

Kolejna spółka znanego inwestora Leszka Czarneckiego będzie notowana GPW. Tym razem chodzi o Idea Bank S.A. Spółka ta ogłosiła zamiar przeprowadzenia swojej oferty publicznej.

 

Oferta ma obejmować zarówno emisję nowych akcji oraz sprzedaż części istniejących walorów będących w posiadaniu obecnych akcjonariuszy. W pierwszej kolejności będą przydzielane jednak akcje nowej emisji. Dzięki emisji nowych akcji bank zamierza wzmocnić swoją pozycję kapitałową, co w konsekwencji umożliwi mu zwiększenie sprzedaży produktów i usług oferowanych zarówno przez sam bank jak i jego podmioty zależne.

 

Przeprowadzenie oferty planowane jest na pierwsze półrocze obecnego roku. Dokładny termin spółka uzależnia od warunków rynkowych. Przypomnijmy, że Idea Bank pod tą nazwą funkcjonuje na polskim rynku od 2010 roku. Produkty Grupy dedykowane są przede wszystkim  przedsiębiorcom i małym firmom. Idea Bank został uznany za najlepszy bank dla firm za lata 2011, 2012 i 2013 przez polską edycję magazynu Forbes. Na koniec ubiegłego roku stacjonarna sieć sprzedaży Idea Banku obejmowała 71 placówek, 63 biur Tax Care, 43 placówki Idea Expert oraz 23 placówki Idea Leasing. Bank dociera do klientów również poprzez wykorzystanie kanałów internetowych i poprzez call center.

 

„Większościowym akcjonariuszem Idea Banku jest dr Leszek Czarnecki, który bezpośrednio i pośrednio (w tym poprzez Getin Holding S.A.) posiada akcje stanowiące 85,73% kapitału zakładowego Banku i dające prawo do 85,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Wśród pozostałych akcjonariuszy są członkowie wyższej kadry kierowniczej Grupy. Kadrę kierowniczą Idea Banku tworzy zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w sektorze usług finansowych. Pracami zarządu Banku kieruje Jarosław Augustyniak, współzałożyciel i prezes zarządu Banku, który w ciągu ostatnich 15 lat z sukcesem uruchomił i rozwinął wiele firm w branży usług finansowych.”

 

"Strategia rozwoju Idea Banku zakłada dalszą koncentrację na rosnącym segmencie przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, wzrost organiczny oraz strategiczne akwizycje. Grupa opracowała szeroką gamę produktów i usług, co pozwala na budowę długoterminowych relacji z dotychczasowymi klientami i pozyskiwanie nowych klientów, dzięki wykorzystaniu cross-sellingu" – napisano w komunikacie prasowym spółki.

 

W 2014 roku Grupa Idea Bank osiągnęła 817,3 mln zł przychodów netto z działalności operacyjnej wobec 465,2 mln zł w 2013 roku. Zysk netto wyniósł odpowiednio 241,3 mln zł oraz 104,2 mln zł. Na koniec 2014 roku wartość aktywów Grupy wyniosła 15,1 mld zł. Współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 13,45% na koniec grudnia ubiegłego roku wobec 11,91% na koniec 2013 roku. 

 

 

Źródło: Idea Bank S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie