Chat with us, powered by LiveChat

Aduma, Ecotech i Kampa publikują spóźnione raporty kwartalne - zmiany na Liście ostrzeżeń SII

Skomentuj artykuł
© vector_master - Fotolia.com

W dniu 20 lutego 2015 roku Spółki Ecotech, Aduma i Kampa opublikowały wymagane raporty kwartalne. W konsekwencji firma Ecotech została wykreślona z Listy ostrzeżeń SII. Dwaj pozostali emitenci widnieją na niej jednak nadal, choć liczba aktualnie spełnianych przez nich kryteriów kwalifikacji spadła do jednego.

 

Spółki Ecotech, Aduma i Kampa wpisane zostały na Listę ostrzeżeń SII już na początku jej istnienia, tj. 18 lutego 2015 roku. Wszyscy trzej emitenci nie przekazali do dnia 16 lutego wymaganego raportu okresowego za ostatni kwartał ubiegłego roku. Ponadto Aduma i Kampa widnieją na Liście ostrzeżeń SII z jeszcze jednego powodu - pierwsza z nich znajduje się w upadłości likwidacyjnej, a druga do tej pory nie zwołała jeszcze zwyczajnego walnego zgromadzenia w związku z rokiem obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

 

Wspomniane wyżej spółki opublikowały wymagany raport okresowy za ostatni kwartał 2014 roku w dniu 20 lutego 2015 roku. W konsekwencji Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych podjęło decyzję o wykreśleniu z Listy ostrzeżeń SII firmy Ecotech. W przypadku Adumy i Kampy liczba kryteriów kwalifikacji została natomiast zredukowana o brak wymaganego raportu śródrocznego i spadła do jednego - tj. odpowiednio "Upadłość likwidacyjna" i "Brak ZWZ".

 

Lista ostrzeżeń SII publikowana jest od dnia 19 lutego 2015 r. Lista jest autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Opiera się na dziewięciu kluczowych kryteriach stanowiących podstawę dokonania wpisu. Lista jest na bieżąco aktualizowana i publikowana na stronie Stowarzyszenia. Adresowana jest do wszystkich uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności do akcjonariuszy spółek publicznych i inwestorów planujących inwestycje na rynku giełdowym. Wpisy dokonywane na liście mają za zadanie z jednej strony ułatwić procesy analityczne inwestorom, a z drugiej mają za zadanie ułatwić selekcję tych spółek, które obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem, które może implikować zawieszenie bądź też nawet wykluczenie danej spółki z obrotu giełdowego.

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie: www.sii.org.pl/listaostrzezen.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie