Chat with us, powered by LiveChat

Kto powinien płacić podatek giełdowy?

Skomentuj artykuł
© wawritto - Fotolia.com

Podobno są tylko dwie pewne rzeczy - śmierć i podatki. Wie to każda dorosła zarabiająca osoba, która pod koniec kwietnia każdego roku musi złożyć odpowiednie deklaracje podatkowe w swoim urzędzie skarbowym. Przed podatkami, w dzisiejszym kapitalistycznym świecie, uciec się nie da.

 

Większość osób pracujących na etacie, który jest ich podstawowym źródłem utrzymania, „nie widzi” swoich podatków. Ich płatnikiem jest pracodawca, a o ich istnieniu, wielkości płaconych sum, podatnik dowiaduje się dopiero składając roczne zeznanie podatkowe. Inaczej jest w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które co miesiąc lub co kwartał muszą samodzielnie obliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy.

 


 

SII poleca sprawdzony program do PIT 36, 36L, 37, 38!

 

Program stacjonarny na komputery z systemem Windows Program uruchamiany on-line w przeglądarce

 


 

Bardzo podobna sytuacja jest w przypadku podatku od zysków kapitałowych. Jeżeli oszczędzamy lub inwestujemy pieniądze za pomocą nieco bardziej tradycyjnych metod takich jak lokata terminowa, czy też inwestycja w jednostki funduszu inwestycyjnego, to problem płacenia podatków od zysków kapitałowych nas nie dotyczy. Robi to za nas bank lub TFI, a my na nasze rachunki otrzymujemy kwoty netto, już po potrąceniu podatku.

 

Podatek od zysków kapitałowych w przypadku inwestycji giełdowych każdy inwestor musi płacić samodzielnie. Jest to niezwykle istotny szczegół, o którym dosyć często zapominają inwestorzy po udanym i zyskownym okresie inwestycji. A niestety trzeba o tym pamiętać, by po zakończeniu roku, zawsze część zysku z inwestycji mieć odłożoną na podatek.

 

Działa to następująco. Sumujemy wszystkie zyski i straty z danego roku. Jeżeli w danym roku „wyszliśmy na plus”, to od zysku musimy samodzielnie zapłacić 19% podatku. Jeżeli osiągnęliśmy stratę, to możemy ją rozliczyć w kolejnym roku (nie więcej niż połowę straty w kolejnym roku).

 

Kto jest zobowiązany do płacenia podatku giełdowego? Każdy inwestor indywidualny, który w danym roku dokonał choć jednej transakcji sprzedaży, tj. „zamknął” jakąś inwestycję. Taka rozliczona transakcja kończy się zawsze zyskiem lub stratą. Sumę wyników uzyskanych na wszystkich inwestycjach zamkniętych i rozliczonych w danym roku należy wykazać w składanym zeznaniu podatkowym PIT 38.

 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy inwestujemy na rachunkach IKE lub IKZE. Wówczas zyski z inwestycji są z tego podatku zwolnione. Jeżeli inwestujemy tylko na takich rachunkach, nie musimy wówczas w ogóle składać deklaracji PIT 38. W pozostałych przypadkach musimy to uczynić, jak również samodzielnie zapłacić podatek od zysków kapitałowych.

 

Przeczytaj więcej o podatkach i pobierz profesjonalny program do rozliczenia PIT-ów.

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie