Chat with us, powered by LiveChat

W poszukiwaniu małych spółek dywidendowych

Skomentuj artykuł
© apops - Fotolia.com

Prezentujemy zestawienie spółek z indeksu sWIG80, które regularnie wypłacają dywidendę. W tabeli poniżej pokazujemy kwotę wypłaconej dywidendy i stopę dywidendy dla ceny z ostatniego dnia prawa do dywidendy w latach 2012-2014.

 

Ostatnia rubryka tabeli pokazuje termin publikacji przez spółki raportu rocznego za 2014 rok. Jest to ważne ponieważ dywidenda jest wypłacana z zysku pokazanego w raporcie rocznym, który może się różnić od danych pokazywanych w raportach za ostatni kwartał roku obrotowego.

 

Dywidenda [zł] i stopa dywidendy [%]

2014

%

2013

%

2012

%

Publikacja raportu rocznego za 2014 rok

Pelion

3

3,9%

2

3,5%

1,5

5,1%

20 marca

Medicalgorithmics

1,35

0,5%

1,1

1,6%

-

-

30 kwietnia

Comarch

1,5

1,9%

1,5

1,8%

1,5

2,3%

30 kwietnia

Kofola

0,65

1,8%

0,89

2,3%

0,89

3,3%

17 marca

Elektrobudowa

2

2,5%

2

1,5%

4

4,1%

20 marca

Action

1

2,4%

1,5

4,0%

0,84

4,0%

23 marca

Dom Development

2,2

4,4%

3,68

8,5%

1,5

4,9%

26 lutego

Benefit

8

3,1%

7,5

2,6%

6

3,8%

18 marca

PHN

2,16

0,7%

-

-

-

-

16 marca

Mennica

0,45

3,2%

0,5

2,9%

-

-

20 marca

Robyg

0,08

3,6%

0,08

5,7%

0,12

9,1%

19 marca

Asseco Business

0,8

6,2%

0,79

6,9%

0,96

9,1%

3 marca

Dębica

4,18

4,2%

3,38

4,1%

3,29

6,1%

29 kwietnia

Śnieżka

2,5

6,0%

2,5

4,8%

1,35

4,1%

24 kwietnia

ZPUE

12,38

3,4%

10,44

2,6%

6,4

3,4%

23 marca

Ferro

1

8,7%

0,24

3,1%

0,3

3,8%

19 marca

ACE

0,24

1,8%

0,07

0,8%

0,05

0,9%

30 kwietnia

ABC Data

0,36

8,3%

0,24

5,5%

0,16

7,8%

19 marca

Kruszwica

2,34

3,6%

0,11

0,2%

0,98

3,7%

20 marca

Radpol

0,28

2,8%

0,2

2,1%

0,47

5,3%

20 marca

Rainbow Tours

0,35

2,1%

0,04

0,6%

-

-

30 kwietnia

Wielton

0,29

4,7%

0,24

4,7%

0,2

6,7%

29 kwietnia

Asbis

0,06

1,5%

0,05

0,9%

0,04

1,7%

26 marca

Źródło: opracowanie własne na podstawie GPW

Dom Development

W ostatnich trzech latach spółka wypłacała wysoką dywidendę mierzoną wskaźnikiem stopy dywidendy – powyżej 4%. Dodatkowo spółka posiada wysoki stan gotówki (328,2 mln zł na koniec III kwartału 2014 roku, co stanowi niemal 20% aktywów). Analitycy DM Millennium w strategii na 2015 rok zalecali kupowanie spółek dywidendowych. Wytypowali Dom Development jako jedną z najlepszych inwestycji w 2015 roku.

 

Z drugiej strony większość ostatnio wydanych rekomendacji nie zaleca kupowanie akcji dewelopera (DM Banku BPS "sprzedaj" z ceną docelową 42,80 zł, DM BDM "redukuj" z ceną docelową 41,78 zł). Jedynie analitycy DM mBanku w rekomendacji z dnia 26 stycznia 2015 roku rekomendują „kupuj” z ceną docelową 57,90 zł. Większość pozostałych rekomendacji wycenia akcje poniżej 50 zł (DM BZ WBK "trzymaj" z ceną docelową 49 zł, Banco Espirito Santo de Investimento "neutralnie" z ceną docelową 46,86 zł). Kurs akcji Dom Development porusza się obecnie pomiędzy 46,50 zł a 48,50 zł. W całym 2014 roku deweloper zanotował sprzedaż 1 889 lokali (1 605 w 2013 roku).

ABC Data

W ostatnich trzech latach wysokie dywidendy płaciło ABC Data, o stopie dywidendy powyżej 5%. W 2014 roku Grupa ABC Data publikowała słabsze wyniki od prognoz, a w listopadzie 2014 roku zdecydowała się na obniżenie wstępnych prognoz na cały 2014 rok. Zysk netto po trzech kwartałach 2014 roku spadł o połowę do 20 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Dodatkowo Grupie nie udało się uplasować obligacji na oczekiwanych przez siebie warunkach w grudniu 2014 roku. W spółce nastąpiła także zmiana za sterami, od nowego roku prezesa Norberta Biedrzyckiego zastąpiła prezes Ilona Weiss.

 

Na wysokość ostatecznej dywidendy wpływ będzie miał MCI, który posiada 61,52% udziałów w spółce. Kolejnymi akcjonariuszami pod względem wielkości udziałów są OFE PZU „Złota jesień” (9,28%) i Aviva OFE (6,98%), które zapewne również liczą na dywidendę. Istotny jest fakt, że ABC Data wypłaca dywidendę z jednostkowego zysku netto. Po trzech kwartałach 2014 roku jednostkowy zysk netto spółki wyniósł 32,3 mln zł i był wyższy o 29% niż przed rokiem.

Action

W przypadku Action należy liczyć na dywidendę nie mniejszą niż w 2014 roku. W wywiadzie udzielonym SII prezes Action, Piotr Bieliśnki, powiedział: „jeśli chodzi o dywidendę za 2014 r., to powinna być co najmniej na takim poziomie jak za 2013 r., ale oczywiście nie wykluczam, że będzie większa.”

 

Spółka weszła niedawno na rynek niemiecki. Jak zaznaczają przedstawiciele spółki jest on wielokrotnie większy od polskiego. Szybciej wchodzą tam nowości oraz sprzedają się produkty droższe ze względu na większy zasób portfela klienta. Spółka zainwestowała także w podmiot zajmujący się produkcją gier mobilnych. Gra wydana z końcem 2014 roku nosi nazwę „Nelly’s Puzzle Jam”. Jest darmowa i zawiera w sobie mikropłatności. W wywiadzie prezes poinformował, że najlepsze tytuły gier mobilnych zarabiają w takim schemacie nawet ponad 1 milion dolarów dziennie.

Rainbow Tours

Spółka Rainbow Tours zaczęła wypłacać dywidendę w 2013 roku. O ile pierwsza wypłacona dywidenda charakteryzowała się stopą dywidendy na poziomie 0,6%, to już kolejna w 2014 była znacznie wyższa (stopa dywidendy 2,1%). Spółka poprawia swoje wyniki. W III kwartale 2014 roku Rainbow Tours zanotował rekordowe przychody (447,4 mln zł, wzrost o 18% rdr) i zysk netto (27,3 mln zł, wzrost o 150%).

 

Dodatkowo działalności spółki mogą sprzyjać niskie ceny ropy, które pociągają za sobą spadek cen biletów lotniczych, co oznacza mniejsze koszty dla biur podróży. Z drugiej strony ciężko jak na razie odnotować spadek cen wycieczek turystycznych zorganizowanych przez biura turystyczne. W takiej sytuacji spółki z tej branży mogą notować wzrost marży operacyjnej. Po trzech kwartałach 2014 roku spółka pokazała 35,4 mln zł zysku netto (15,5 mln zł zysku netto w analogicznym okresie roku 2013). Na rekomendację zarządu w sprawie dywidendy należy oczekiwać co najmniej do 30 kwietnia 2015 roku, kiedy opublikowany zostanie raport za 2014 rok.

 

Więcej:

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie