Chat with us, powered by LiveChat

Dywidendy deweloperów. Sprawdzamy hojność 17 spółek z tej branży

Skomentuj artykuł
Proxima Studio - fotolia.com

Spośród 17 przeanalizowanych spółek deweloperskich notowanych na GPW, tylko 4 nie podzielą się ubiegłorocznym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Najwyższym poziomem dywidendy na akcję może się pochwalić Dom Development, natomiast najwyższą stopę dywidendy ma Lokum Deweloper. Wysoka stopa dywidendy wyróżnia również takie spółki jak Atal, Echo Investment i LC Corp, w przypadku których przekracza ona 10 procent.

 

Dywidenda to część zysku wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym, która decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy zostaje wypłacona posiadaczom akcji firmy. Z kolei stopa dywidendy jest to iloraz wartości dywidendy przypadającej na akcję do ceny rynkowej pojedynczej akcji spółki. Do obliczenia stopy dywidendy w przypadku przedstawionych poniżej spółek zastosowano kurs ich akcji z zakończenia wtorkowej sesji tj. 9 lipca 2019 roku.

 

Wysokość stopy dywidendy obrazuje poziom dochodu, jaki przynoszą inwestorowi środki zainwestowane w daną firmę. Jest to szczególnie istotne dla graczy inwestujących w spółki głównie ze względu na ich hojność przy rozdzielaniu zysków. Trzeba jednak pamiętać o wyższym ryzyku, jakie wiąże się z tą inwestycją. Gracz bowiem dodatkowo narażony jest na niespodziewaną zmianę kursu danego waloru. Oprócz tego należy mieć świadomość, że wysoki poziom dywidendy może także ograniczać możliwości inwestycyjne spółki. Firma ma bowiem mniej pieniędzy, a to zmniejsza pulę środków, które mogłyby zostać wykorzystane na jej rozwój.

Dom Development i Lokum Deweloper na czele

Nominalnie najwyższą dywidendą wypłacaną w tym roku może się pochwalić Dom Development. O wypłacie 9,05 zł posiadaczowi każdej akcji spółki w dniu 30 maja zdecydowało walne zgromadzenie akcjonariuszy. Z kolei sama wypłata nastąpiła 26 czerwca. Na tegoroczną dywidendę Dom Development składał się zysk wypracowany w 2018 roku (214,098 mln zł) oraz kapitał zapasowy (12,771 mln zł). Pochodzący z Warszawy deweloper może pochwalić się ponad 10-letnią historią dywidendową. Firma praktycznie od początku kariery na GPW dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Pierwsza wypłata dywidendy nastąpiła w 2007 roku i dotyczyła zysku wypracowanego w 2006 roku.

 

Porównując ze sobą stopy dywidendy poszczególnych deweloperów notowanych na rynku głównym warszawskiej giełdy, najbardziej hojny okazuje się Lokum Deweloper, którego stopa dywidendy przy kursie akcji spółki z wtorkowego zamknięcia wynosi 14,18 procent. Wrocławski deweloper wypłacił swoim akcjonariuszom w sumie 36 mln zł, co daje wartość 2 zł na akcję. Decyzję w tej sprawie walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło już 24 kwietnia, a wypłata dywidendy nastąpiła 14 maja 2019 roku.

 

Wartość dywidendy na akcję oraz poziom stopy dywidendy w przypadku wybranych spółek deweloperskich notowanych na GPW*

Spółka Dywidenda na akcję (w zł) Stopa dywidendy* (w proc.)
Archicom 1,15 8,21
Atal** 4,70 12,53
Dom Development 9,05 11,57
Echo Investment*** 0,50 11,49
GTC 0,37 3,90
i2 Development 0,00 -
Inpro 0,25 4,59
LC Corp 0,27 10,04
Lokum Deweloper 2,00 14,18
Marvipol 0,00 -
MLP Group*** 0,18 0,41
Orion Investment  0,25 4,31
Polnord  0,00 -
Polski Holding Nieruchomości 0,41 3,17
Ronson 0,06 6,67
Tower Investment 1,00 4,12
Wikana  0,00 -

*obliczona na podstawie kursu akcji spółek z zamknięcia sesji 09.07.2019 r.

**dywidenda wypłacona w dwóch ratach

***wypłacona w formie zaliczki w 2018 roku

Źródło: SII na podstawie danych spółek giełdowych

Ponad 10-procentowa stopa dywidendy

Oprócz Dom Development i Lokum Deweloper, wysokim poziomem stopy dywidendy może się pochwalić Atal, Echo Investment oraz LC Corp. W przypadku drugiej z nich trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wypłacono ją w formie zaliczki 19 grudnia 2018 roku (0,5 zł dywidendy na akcję). Atal wypłacił 4,70 zł dywidendy na akcję, a LC Corp 0,27 zł dywidendy na akcję. Dało to odpowiednio 12,53 procent i 10,04 procent stopy dywidendy. Dywidendę Atalu podzielono na dwie raty spośród których pierwsza została wypłacona 3 lipca, natomiast drugą zaplanowano na 10 lipca 2019 roku.

Spółki nie wypłacające dywidendy w 2019 roku

Spośród 17 przeanalizowanych spółek, 4 nie wypłacą w tym roku dywidendy. I2 Development, Polnord i Wikana osiągnęły słabe wyniki w 2018 roku, natomiast Marvipol mimo 47,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 roku, zdecydował się zasilić kapitał zapasowy. Decyzję w tej sprawie podjęli akcjonariusze spółki.

Które spółki nie dokonały jeszcze wypłaty?

Wśród wymienionych w powyższej tabeli spółek znajdziemy 5, w przypadku których inwestor może jeszcze otrzymać dywidendę. Inpro, LC Corp i Polski Holding Nieruchomości dokona wypłaty dywidendy 30 sierpnia, natomiast dzień dywidendy ustalono na 16 sierpnia (Inpro, PHN) i 19 sierpnia (LC Corp).

 

Dzień dywidendy w przypadku Tower Investment nastąpi 27 sierpnia, a wypłata 12 września. Z kolei Orion Investment ustalił dzień dywidendy na 20 września, a dzień jej wypłaty na 15 listopada.

 

Należy pamiętać, że ze względu na cykl rozrachunkowy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych określany jako „T+2” (czas od zawarcia transakcji do momentu jej zakończenia wynosi dwa dni), aby otrzymać dywidendę wypłacaną przez daną spółkę, należy kupić jej akcje najpóźniej dwie sesje przed dniem ustalania prawa do dywidendy (dzień dywidendy).

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie