Chat with us, powered by LiveChat

Ciech z nową strategią rusza na podbój rynku

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens - Fotolia.com

Pierwszy raport analityczny SII na temat Grupy Ciech został opublikowany w czerwcu 2012 roku. Przedstawiamy aktualizację raportu.

 

Spis treści:

 1. KI Chemistry przejmuje kontrolę nad Grupą Ciech

 2. Strategia Grupy Ciech na lata 2014-2019

 3. Słaba jakość relacji inwestorskich
 4. Analiza wyników finansowych
 5. Aktualne wskaźniki Ciech S.A.
 6. Rekomendacje dla akcji Ciech S.A. oraz perspektywy na przyszłość

 

CIECH S.A.

 

 

Grupa Ciech jest jedynym w Polsce i drugim w Europie producentem sody. Posiada zakłady produkcyjne w Polsce, Niemczech i Rumunii. Do głównych produktów grupy oprócz sody należą: żywice poliestrowe i epoksydowe, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, sól, siarkę, chemikalia organiczne i nieorganiczne, tworzywa, nawozy czy krzemiany. Odbiorcy to przede wszystkim przemysł szklarski, detergentowy, spożywczy, farmaceutyczny, meblarski, a także segment rolny i budowlany. 

 

KI Chemistry przejmuje kontrolę nad Grupą Ciech

5 marca 2014 r. zostało ogłoszone przez spółkę KI Chemistry z siedzibą w Luksemburgu wezwanie na 66% akcji Ciech S.A. Wzywający podmiot należy do grupy Kulczyk Investments. W wyniku zapisów ostatecznie KI Chemistry nabył dnia 9 czerwca 2014 roku 51,14% akcji Ciech S.A. Wśród sprzedających był m.in. Skarb Państwa, który upłynnił 37,9% akcji Ciechu oraz OFE PZU „Złota Jesień”, który sprzedał cały posiadany wcześniej pakiet – 8,03%. Ostateczna cena w wezwaniu wyniosła 31 zł za jedną akcję. W maju 2014 r. została również zawarta umowa między KI Chemistry a Ciechem o strategicznej współpracy. Spółka z Luksemburga zobowiązała się do wspierania Ciechu w jego dotychczasowej działalności oraz podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do wzmocnienia jego sytuacji rynkowej oraz finansowej. Spółka Jana Kulczyka zobowiązała się też do zintegrowania działalności przejmowanej spółki ze spółkami z grupy kapitałowej w celu uzyskania synergii.

 

Przedstawiciele Zarządu Ciechu nie kryli nadziei, że dzięki szerokim kontaktom nowego właściciela, spółce będzie łatwiej poszukiwać i pozyskiwać nowych odbiorców szczególnie poza rynkami rodzimymi. Sprzyjać temu ma chociażby fakt, że rumuńska fabryka sporą część produkcji już teraz eksportuje poprzez port w Konstancy przez Morze Czarne do Indii, Ameryki Południowej czy też Afryki Północnej.

 

Strategia Grupy Ciech na lata 2014-2019

3 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła nową strategię dla Grupy Kapitałowej Ciech. Rozwój będzie skoncentrowany na obszarze sody. Główne cele strategiczne to:

 • wzrost przychodów w segmencie sodowym,
 • podwojenie udziałów w polskim rynku środków ochrony roślin,
 • wzrost EBITDA znormalizowanej,
 • wzrost wartości Spółki. 

 

W strategii ujęto założenia osiągnięcia następujących celów finansowych dla Grupy:

 • średnioroczne przychody ze sprzedaży w latach 2014 – 2019 wyniosą około 3.8 mld zł,
 • średnioroczna EBITDA znormalizowana w latach 2014 – 2019 wyniesie około 660 mln zł,
 • średnioroczna marża EBITDA znormalizowana w latach 2014 – 2019 osiągnie wartość około 17%,
 • wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA w 2019 r. ma wynieść poniżej 1,00.

 

Założenia określają średnioroczną stopę dywidendy na poziomie 3%. Jednak wartość wypłacanej dywidendy będzie zależeć od rynkowej sytuacji i kondycji finansowej Grupy. Realizacja celów określonych w strategii ma być dokonana poprzez wzmocnienie dominującej pozycji w segmencie sodowym na kluczowych rynkach w Europie (poprzez efektywne docieranie do nowych klientów), konsekwentnie wzmacnianie pozycji rynkowej w segmencie organicznym (poprzez wzrost efektywności produkcji i zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych), rozwój produktów organicznych wysoko przetworzonych wraz z utworzeniem centrum badawczo rozwojowego w Sarzynie, ukończenie inwestycji odtworzeniowych (zapewnienie wysokiej jakości i efektywności kosztowej produkcji w segmencie krzemiany i szkło) oraz aktywne działanie w celu identyfikacji i realizacji nowych inicjatyw rozwojowych, które będą ukierunkowane na budowę wartości Grupy Ciech.

 

Po przyjęciu przedstawionej Radzie Nadzorczej strategii, Zarząd zapowiada kontynuację działań dwutorowych – koncentracja na dalszym cięciu kosztów oraz rozwoju i budowie nowych linii produkcyjnych. Warto podkreślić, że w październiku 2014 r. została uruchomiona rozbudowana instalacja do produkcji nasyconych żywic poliestrowych w spółce Organika-Sarzyna. Z kolei pod koniec 2014 r. uruchomiono w rumuńskiej fabryce sody nowy kalcynator. W I kwartale 2015 r. w zakładzie w Inowrocławiu wystartuje nowa linia produkcyjna.

 

Słaba jakość relacji inwestorskich

Inwestorzy indywidualni mają prawo narzekać na relacje inwestorskie bądź co bądź jednej z największych spółek chemicznych w Polsce. Na stronie internetowej Ciechu nie znajdziemy prezentacji inwestorskich, gdyż spółka ich nie sporządza. „Kowalskim” jako źródło informacji muszą wystarczyć obligatoryjne raporty okresowe oraz aktywność prezesa w mediach. Spółka nie przeprowadza czatów internetowych, jak również nie bierze udziału w konferencjach inwestorskich, podczas których inwestor indywidualny mógłby skorzystać z bezpośredniego kontaktu. W lepszej sytuacji są profesjonalni analitycy i zarządzający funduszami. Dla nich organizowane są cyklicznie bezpośrednie spotkania z przedstawicielami Zarządu oraz telekonferencje.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie