Chat with us, powered by LiveChat

Które OFE osiągnęły największe stopy zwrotu?

Skomentuj artykuł
© apops - Fotolia.com

Tydzień temu przyjrzeliśmy się portfelowi największego otwartego funduszu emerytalnego w Polsce – ING OFE. Fundusz ten posiada portfel o wartości 35,8 mld zł, a jego liczba członków przekracza 3 mln osób. Jakie spółki posiadają w portfelach OFE, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy wypracowały największą stopę zwrotu?

 

KNF publikuje stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych dwa razy w roku, na koniec pierwszego i trzeciego kwartału. Okres, dla którego liczone są stopy zwrotu, to 24 i 36 miesięcy. Ostatnia publikacja obejmuje okres do 30 września 2014 roku. Największą stopę zwrotu w okresie ostatnich 3 lat uzyskał Nordea OFE – 35,95%. Jest to jeden z mniejszych OFE, wartość jego portfela wynosi 6,9 mld zł, a liczba członków to niespełna 1 milion osób. Kolejne OFE o najwyższej stopie zwrotu we wspomnianym okresie to MetLife OFE – 34,07%, i PKO BP Bankowy OFE – 33,22%. PKO BP Bankowy OFE jest zbliżony wielkością do Nordea OFE. Z kolei MetLife OFE jest jednym z większych funduszy o aktywach netto wynoszących 11,8 mld zł i liczbie członków 1,6 mln osób.

 

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie 30.09.2011-30.09.2014

Nordea OFE

35,95%

MetLife OFE (dawniej Amplico OFE)

34,07%

PKO BP Bankowy OFE

33,22%

Allianz Polska OFE

33,21%

Aviva OFE Aviva BZ WBK

32,46%

AEGON OFE

31,62%

Pekao OFE

31,49%

ING OFE

31,28%

AXA OFE

31,09%

OFE PZU "Złota Jesień"

30,76%

OFE Pocztylion

29,86%

Generali OFE

28,82%

Źródło: KNF

 

Na koniec 2014 roku wszystkie trzy wymienione wcześniej fundusze, Nordea OFE, MetLife OFE oraz PKO BP Bankowy OFE, miały ulokowane około 80% aktywów w akcjach. Poza akcjami Nordea OFE 7,53% aktywów ulokowała w obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, między innymi spółek takich jak Energa (77,4 mln zł), BOŚ (51,7 mln zł), Millennium (50,9 mln zł) czy CCC (40,1 mln zł). Pozostałe dwa OFE ulokowały około 10% aktywów na depozytach w bankach. Poniżej prezentujemy wybrane spółki o największym udziale w portfelach OFE na dzień 31 grudnia 2014 roku.

 

Nordea OFE

MetLife OFE

PKO BP Bankowy OFE

Akcje

Udział w portfelu

Akcje

Udział w portfelu

Akcje

Udział w portfelu

PKO BP

595,8 mln zł

8,61%

PKO BP

940,4 mln zł

7,94%

PZU

405,4 mln zł

6,08%

PZU

457,4 mln zł

6,61%

PKN Orlen 663,3 mln zł

5,60%

Pekao

393,1 mln zł

5,89%

BZ WBK 398,5 mln zł

5,76%

PZU

641,6 mln zł

5,42%

PKN Orlen 343,4 mln zł

5,15%

PKN Orlen 319,3 mln zł

4,61%

Pekao

591,1 mln zł

4,99%

ING BS

337,4 mln zł

5,06%

Pekao

301,1 mln zł

4,35%

BZ WBK

456,9 mln zł

3,86%

BZ WBK

330,1 mln zł

4,95%

LPP

212,1 mln zł

3,06%

ING BS

393,2 mln zł

3,32%

mBank

189,8 mln zł

2,85%

mBank

187,1 mln zł

2,70%

PGE

334,5 mln zł

2,82%

LPP

184,4 mln zł

2,76%

PGE

166,3 mln zł

2,40%

LPP

326,8 mln zł

2,76%

PGE

172,7 mln zł

2,59%

Źródło: sprawozdania OFE

 

W portfelach OFE przewijają się te same spółki. Największe udziały w aktywach mają akcje: PKO BP, PZU, PKN Orlen, Pekao, czy BZ WBK. Pełne zestawienia portfeli tych OFE można znaleźć pod poniższymi linkami:

 

 

Źródło: KNF, Nordea OFEMetLife OFE, PKO BP Bankowy OFE

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie