Chat with us, powered by LiveChat

Sprawdź jakie akcje posiadają w portfelu 3 największe OFE

Skomentuj artykuł
© Gajus

Zgodnie z danymi publikowanymi przez KNF, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku największe OFE pod względem aktywów netto to Nationale-Nederlanden OFE – 34,27 mld zł, Aviva OFE Aviva BZ WBK – 30,94 mld zł, i OFE PZU „Złota Jesień” – 18,5 mld zł. W sprawozdaniach rocznych fundusze te publikują dokładną specyfikę struktury aktywów.

 

Otwarte fundusze emerytalne lokują w polskie akcje znacznie powyżej 75% posiadanych aktywów. Inwestycje w akcje spółek zagranicznych nie przekraczają 10% aktywów. Niezmiennie w portfelu akcyjnym dominują instytucje finansowe i PKN Orlen. Pięć spółek o największym udziale stanowi ponad 28% łącznych aktywów, a w przypadku OFE PZU jest to ponad 26%. Na pierwszym miejscu wśród wszystkich trzech funduszy plasuje się PKO BP, a na drugim PKN Orlen. Pozostałe miejsca to instytucje finansowe, takie jak PZU, Pekao, BZ WBK, mBank i ING.

 

Pomimo tak dużej ekspozycji na instytucje finansowe (około 25% aktywów uwzględniając jedynie spółki o udziale w aktywach przekraczającym 1%) i słabej giełdzie w 2015 roku, OFE odnotowały znacznie mniejsze straty niż główne indeksy giełdowe. Okresowa roczna stopa zwrotu na dzień 31 grudnia 2015 roku, podawana przez KNF, wyniosła -4,73% dla NN OFE, -5,79% dla Aviva OFE i -2,89% dla OFE PZU. Patrząc w szerszej perspektywie, w ciągu ostatnich trzech lat i od 2003 roku stopa zwrotu wyniosła odpowiednio 2,35% i 123,92% (6,4% średniorocznie) dla NN OFE, 1,81% i 114,63% (6,1% średniorocznie) dla Aviva OFE, i 3,91% i 124,54% (6,42% średniorocznie) dla OFE PZU.

 

Patrząc na strukturę aktywów OFE w porównaniu do poprzedniego roku widać oczywiste różnice. Spadły udziały banków i wszystkich innych spółek, które dotknęła silna przecena w minionym roku. Należy mieć świadomość, że na tej podstawie nie można oceniać, czy i w jakiej skali OFE sprzedawały czy dokupywały akcje, ponieważ na procentowy udział w aktywach znaczny wpływ ma bieżąca wycena akcji. I tak na przykład udział Getin Noble Banku jeszcze rok temu stanowił ponad 1% w aktywach omawianych OFE, podczas gdy na koniec 2015 roku było to około 0,35%. Z kolei próg 1% przekroczyły takie spółki jak Ciech, Kruk, Grupa Azoty, Amrest czy Budimex. Warto zwrócić uwagę, że przy ogólnej tendencji spadku udziału banków w aktywach, w przypadku PKO BP udział w aktywach NN OFE wzrósł w porównaniu do 2014 roku z 8,37% do 9,14%.

 

Wśród spółek zagranicznych w portfelach OFE można znaleźć takie spółki jak Erste Group Bank AG, Komercni Banka A.S., Commerzbank AG, Raiffeisen Bank International AG, Uniqua Insurance Group AG, Yahoo! Inc., Alphabet Inc., Deutsche Bank AG, Daimler AG, czy też Allianz.

 

Poniżej w tabeli przedstawione są wybrane spółki o znacznym udziale w łącznych aktywach OFE. Z pełnym zestawieniem można zapoznać się, klikając w tabeli w nazwę OFE.

 

Nationale-Nederlanden OFE

Aviva OFE Aviva BZ WBK

OFE PZU „Złota Jesień” 

Spółka

Udział w aktywach

Spółka

Udział w aktywach

Spółka

Udział w aktywach

PKO BP

9,14%

PKO BP

7,74%

PKO BP

7,06%

Orlen

7,91%

Orlen

7,02%

Orlen

6,64%

BZ WBK

4,95%

PZU

5,41%

Pekao

4,52%

PZU

4,08%

Pekao

4,95%

BZ WBK

4,30%

mBank

2,24%

ING

3,07%

ING

3,50%

PGE

2,13%

LPP

2,49%

KGHM

2,72%

PGNiG

2,01%

mBank

2,14%

LPP

2,52%

Pekao

1,97%

PGNiG

2,12%

Amrest Holding SE

2,34%

Bank Millennium

1,90%

Asseco Poland S.A.

1,91%

PGNiG

2,31%

LPP

1,80%

Kęty

1,82%

Unicredit

2,31%

Azoty

1,75%

PGE

1,76%

Azoty

2,28%

Kęty

1,49%

Cyfrowy Polsat

1,66%

PGE

1,99%

KGHM

1,45%

KGHM

1,47%

mBank

1,90%

Amrest Holding SE

1,33%

Bank Millennium

1,43%

GTC

1,84%

PKP Cargo

1,24%

Inter Cars

1,34%

Police

1,67%

Ciech

1,19%

CCC

1,31%

Kęty

1,47%

Kruk

1,01%

Azoty

1,15%

Asseco Poland

1,39%

Tauron

1%

Amrest Holdings SE

1,10%

Lotos

1,36%

 

 

Budimex S.A.

1,07%

Bank Millennium

1,31%

 

 

 

 

CCC

1,31%

 

 

 

 

Alior Bank

1,18%

 

 

 

 

Budimex

1,12%

Źródło: sprawozdania roczne OFE

 

Źródło: KNF

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie