Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu inwestorskiego - Duon

Skomentuj artykuł
© hues - Fotolia.com

Wraz z publikacją wyników za pierwsze półrocze 2014 r. spółka Duon wraz z SII zorganizowała czat internetowy dla inwestorów. Na pytania odpowiadał prezes spółki Mariusz Caliński.

 

Padało wiele, szczegółowych pytań odnoszących się do opublikowanych wyników za I półrocze 2014 rok. Prezes Caliński odpowiadał w następujący sposób:

 

„Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (przychody minus koszty) w I półroczu to minus 1,35 mln PLN, z tego blisko 1 mln PLN to odpisy na należności a ok 0,2 mln PLN to odpisy na prawa majątkowe za 2013 r.”

 

„Kontrybucja wyników na sprzedaży gazu TPA do wyników Grupy rośnie z uwagi na istotny wzrost sprzedaży - w pierwszym półroczy przychody ze sprzedaży w tym obszarze to 33,4 mln PLN; średnio- i długoterminowe marże na sprzedaży TPA są kilkuprocentowe.”

 

„Zyski na handlu hurtowym gazem jest trudno prognozować ponieważ zależą od szybko zmieniających się relacji cenowych pomiędzy kilkoma rynkami pomiędzy którymi możemy handlować dzięki posiadanemu dostępowi do interkonektorów na zachodniej, wschodniej i południowej granicy, dostępowi do giełd gazu, rynku bilansującego oraz umowom typu OTC z innymi kontrahentami obecnymi na rynku hurtowym gazu.”

 

„Ostatnie linie kredytowe mają na celu zabezpieczenie potrzeb na kapitał obrotowy wynikający z rosnącej sprzedaży i skali działalności, zwłaszcza w segmencie obrotu.”

 

Pojawiło się również pytanie w kontekście wpływu  konfliktu na wschodzie na działalność spółki.

 

„W naszej ocenie nie miał wpływu.”

 

„Krótkoterminowo nie ma obaw jeśli chodzi o ciągłość dostaw gazu sieciowego z Rosji przez Ukrainę: mamy możliwość importu przez inne interkonektory - przez Białoruś oraz z Europy zachodniej, są też zapasy gazu w magazynach. Jeśli chodzi o LNG to mamy źródła krajowe oraz możliwość importu z Zeebrugge. Ceny zakupu gazu na giełdach są podatne na wahania w wyniku napływających informacji o konflikcie Rosja-Ukraina-Europa, ale nadal utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie. Dla obecnego portfela klientów ceny mamy zabezpieczone w kontraktach terminowych. Pozytywnie na działalność importerów wpływa także utrzymujący się niski poziom kursu rubla. W dłuższym okresie ograniczenia podaży gazu na rynku oraz wzrosty cen mogą utrudniać prowadzenie biznesu.”

 

„Zakłócenia dostaw z Rosji pojawiają się często z przyczyn czysto operacyjno-technicznych. Nie odnotowaliśmy do tej pory wpływu czynników politycznych na ciągłość dostaw.”

 

„Produkcja w fabryce w Kaliningradzie po pierwszej fazie rozruchu stanęła z przyczyn technicznych; z posiadanych przez nas informacji wynika że wykonawca instalacji pracuje nad usunięciem usterek. , co jest typowe dla tego typu nowych obiektów. Liczymy że przed zimą będziemy mogli wznowić transporty z tego kierunku.”

 

Inwestorzy dopytywali się też (w domyśle w świetle dobrych wyników finansowych i historii z poprzedniego roku) o możliwości podwyżki obowiązującej obecnie prognozy wyników finansowych na obecnych rok.

 

„Na ten moment podtrzymujemy dotychczasową prognozę i jesteśmy spokojni że ją wykonamy. Ewentualne dalsze zmiany prognozy zależeć będą od wyników osiąganych w kolejnych miesiącach II półrocza,w szczególności na rynku hurtowym gazu.”

 

Inwestorzy mogli przeczytać także wypowiedź prezesa o możliwym rozpoczęciu wypłat dywidend od kolejnego roku.

 

„Rozważamy rozpoczęcie wypłaty dywidendy począwszy od 2015 r. ale obecnie nie chcemy tego przesądzać - tak jak sygnalizowaliśmy wcześniej polityka dywidendy zależeć będzie od możliwości rozwojowych i zapotrzebowania na kapitał, w szczególności na inwestycje w infrastrukturę LNG, kapitał obrotowy na potrzeby sprzedaży TPA.”

 

W kontekście perspektyw dla rozwoju spółki w przyszłości i wyników finansowych padły następujące wypowiedzi:

 

„Możliwości pobicia tych wyników w przyszłym roku zależeć będą od sytuacji rynkowej - przede wszystkim od tempa w jakim uda na się pozyskiwać nowych klientów TPA (liczymy zwłaszcza na klientów gazowych) oraz możliwości transakcyjnych na rynku hurtowym gazu.”

 

„W planach mamy oddanie kolejnej dużej stacji LNG w Rogowcu oraz kilka małych projektów rozwoju istniejących sieci gazowych. Łączne wydatki nie przekroczą kilku milionów złotych.”

 

W I półroczu „oddaliśmy do użytku jedna nowa stacja regazyfikacji LNG oraz realizowaliśmy mniejsze projekty dot. przyłączenia do posiadanych sieci gazowych - łącznie na wydatki na środki trwałe (CAPEX) w I pół. 2014 to 2,2 mln PLN.”

 

„Uruchomienie terminala (obecnie zaplanowane na drugą połowę przyszłego roku) zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ciągłości dostaw LNG do naszych klientów i zwiększy łączną podaż tego surowca na rynku. Jest to jeden z koniecznych warunków dalszego rozwoju małotonażowego rynku LNG w Polsce.”

 

„W ostatnim czasie możemy zaobserwować zdecydowane przyspieszenie liberalizacji rynku gazu w Polsce. Związane jest to przede wszystkim z uruchomieniem handlu produktami gazowymi na TGE oraz realizacją obliga przez PGNiG. W konsekwencji tych zdarzeń zwiększyła się płynność rynku hurtowego co pozwala optymistycznie patrzeć na możliwość rozwoju segmentu obrotu tj. sprzedaż gazu w formule TPA.”

 

„(…) pracujemy nad projektami akwizycyjnymi - prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami z sektora energetycznego, na razie nie zapadły żadne wiążące decyzje.”

 

„Rozważamy projekty przede wszystkim w obszarze kogeneracji, jednakże dzisiejsze uwarunkowania prawno-ekonomiczne nie pozwalają na podjęcie decyzji inwestycyjnej z uwagi na wysokie ryzyko i niską rentowność tych projektów. Mamy jednak nadzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości.”

 

Wykres

Źródło: atskaner.pl

 

Więcej:

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie