Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

ZWZ KOGENERACJA - Spółka stawia czoło zaostrzonym wymogom środowiskowym.

Skomentuj artykuł
© chones - Fotolia.com

W dniu 26 czerwca 2014 r. odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Obecni na ZWZ akcjonariusze mniejszościowi oprotestowali uchwałę w sprawie zatrzymania zysku w spółce. W obradach uczestniczył również przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, który przekazał Zarządowi pytania od inwestorów.

 

W pierwszej kolejności przedstawiciel SII pytał z czego wynikała potrzeba dokonania odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Renevis w kwocie 13 milionów złotych?

 

W odpowiedzi na pytanie Zarząd Kogeneracji wyjaśnił, że bardzo dużą pozycją w majątku spółki była instalacja służąca do poprawiania jakości popiołu (z niejakościowego na jakościowy). Na przełomie roku 2012 i 2013 ceny popiołu jakościowego były stosunkowo wysokie. W tamtym okresie jego produkcja była opłacalna, gdyż sprzedawany produkt pokrywał wszystkie koszty jego wytworzenia. Natomiast w 2013 r. ceny popiołu jakościowego istotnie spadły. Ten niekorzystny trend trwa do dzisiaj. W rezultacie okazało się, że koszty produkcji na tej instalacji przewyższają przychody jakie można uzyskać. W związku z powyższym z instalacji zaprzestano korzystać. Ponieważ nie był to składnik majątku przynoszący zyski dokonano odpisu aktualizującego. (Odpis na tej instalacji wyniósł 20,3 mln złotych). Miało to przełożenie na wycenę spółki Renevis, stąd dokonano odpisu aktualizującego udziałów w spółce Renevis, które są w posiadaniu Kogeneracji S.A.

 

Następnie SII wskazywało, że poszukując synergii w spółkach powiązanych Grupa EDF utworzyła w Krakowie Centrum Usług Wspólnych. Outsorcingiem objęto liczne obszary działalności spółki. W związku z powyższym SII pytało jakie korzyści pozwoliło osiągnąć Spółce utworzenie Centrum Usług Wspólnych?

 

Odpowiadając na powyższe pytanie Zarząd wskazał, że przy wydzielaniu każdej z części działalności w ramach outsourcingu dokonywany był rachunek finansowy opłacalności takiego kroku dla każdego z wydzielanych obszarów. Każdy wydzielony obszar oznaczał dla Kogeneracji spadek kosztów. Spółka szacuje, że outsourcingu tych obszarów zyskała nieco ponad 5 mln złotych oszczędności. Jednakże największy zysk to są wspólne zakupy w całej Grupie EDF, dlatego że organizowane są wspólne przetargi dla Grupy. Dzięki temu można uzyskiwać bardzo dobre oferty. Spółka szacuje, że dzięki temu rocznie zyskuje (oczywiście w zależności od skali zamówień) ok. 20 mln złotych.

 

W dalszej kolejności SII pytało jakie działania podejmowała spółka w roku 2013 celem redukcji kosztów stałych i zmiennych. W jaki sposób w przyszłości spółka zamierza dążyć do redukcji tych kosztów.

 

Udzielając odpowiedzi na pytanie Zarząd wskazał, że Spółka już na początku 2013 roku dostrzegła ryzyka związane z osiągnięciem przez Spółkę planowanego wyniku. Przede wszystkim chodziło o brak certyfikatów. W przypadku Elektrociepłowni Wrocław szczególnie istotny był brak certyfikatów czerwonych. Jeszcze większe znaczenie negatywne miał brak certyfikatów żółtych dla Elektrociepłowni Zielona Góra. W przypadku certyfikatów Zielonych nastąpił natomiast istotny spadek ich ceny. Był on na tyle istotny, że opłacalność produkcji energii odnawialnej stała się negatywna. W związku z powyższym na początku roku 2013 podjęta została decyzja o zatrzymaniu spalania biomasy. Spółce w 2013 roku udało się również mocno zredukować koszty. W przypadku kosztów stałych utworzony został recovery plan. Wzrost kosztów stałych w roku 2013 w stosunku do roku 2012 wynikał z dwóch powodów: zostały utworzone rezerwy na 16,4 mln złotych oraz wzrosła amortyzacja o 10,2 mln złotych. Natomiast wszystkie pozostałe grupy kosztowe, na co szczególnie zwracał uwagę zarząd, spadły. Łączny spadek pozostałych kosztów stałych to jest 4,5 mln złotych. Recovery plan pomógł znaleźć oszczędności we wszystkich obszarach kosztów stałych. W przypadku kosztów zmiennych, gdzie największy wpływ mają koszty paliwa, węgla i biomasy. Celem redukcji tych kosztów Spółka szukała węgla tańszego. Znaleziono węgiel czeski, który był tańszy od polskiego, również koszty jego transportu do Wrocławia były tańsze. Dodatkowo Spółka znalazła tańszy węgiel do Elektrociepłowni Czechnica. To się częściowo przełożyło na wyniki roku 2013, dlatego, że węgiel gromadzony jest to listopada, przełomu grudnia (dopóki jest sezon żeglugowy po Odrze). Jak następnie wskazał Prezes Zarządu te wszystkie działania będą kontynuowane w latach kolejnych. Dzięki powyższym działaniom udało się zrekompensować brak możliwości sprzedaży certyfikatów na rynku.

 

Czwarte pytanie SII dotyczyło jak istotny aspekt w działalności Spółki stanowi ryzyko zmienności cen gazu i węgla. SII pytało również w jaki sposób Spółka zabezpiecza się przed zmiennością cen gazu i węgla?

 

W odpowiedzi Zarząd wyjaśniał, iż jeśli chodzi o gaz to Kogeneracja we Wrocławiu bardzo niewiele go zużywa. Natomiast w Elektrociepłowni Zielona Góra działają dwa mechanizmy. Po pierwsze jest zawarta wieloletnia umowa na dostawy gazu, która to ryzyko zmienności niweluje. Jest to gaz polski, którego cena nie jest powiązana z ceną gazu rosyjskiego. Jest ona indeksowana dwoma wskaźnikami gusowskimi. Jest to gaz znacznie tańszy niż rosyjski. Natomiast odnośnie cen węgla to dzięki zakupom w grupie i efektowi skali uzyskiwane ceny są znaczne niższe. Dodatkowo jak wskazał Zarząd istotne jest to, że w Kogeneracji spalany jest węgiel nisko zasiarczony, gdyż Elektrociepłowni a nie posiada jeszcze zbudowanych instalacji odsiarczania. Węgiel ma poniżej 6,5% siarki, żeby spełniać wymogi emisyjne. Dzięki umowie wieloletniej również dostawy tego węgla nie są obarczone ryzykiem. 

 

W piątej kolejności SII pytało jak istotne było zmniejszenie liczby otrzymanych nieodpłatnie uprawnień emisji CO2 w nowym okresie zgodnie z KPRU?

 

Odpowiadając na niniejsze pytanie Zarząd wskazał, że w nowym KPRU Spółka otrzymała ok. 20% mniej uprawnień na emisję CO2. Oznacza to, że obecnie musi kupować uprawnienia do emisji CO2. W związku z powyższym utworzona została rezerwa na zakup uprawnień w kwocie 5,4 mln złotych.

 

W szóstym pytaniu SII zwracało uwagę, że zgodnie ze sprawozdaniem jednostkowym przychody ze sprzedaży certyfikatów w 2013 r. były niższe o 65,4 mln złotych w stosunku do roku 2012, zaś zgodnie ze sprawozdaniem skonsolidowanym spadły one w tym samym okresie aż o 134 mln złotych. W związku z powyższym SII pytało czy ten stan rzeczy spowodowany był wyłącznie brakiem stosownych regulacji prawnych?

 

Jak wskazał Zarząd w przeważającej większości tak. Zabrakło żółtych certyfikatów w Zielonej Górze, to jest poziom 70 mln złotych . We Wrocławiu nie było certyfikatów czerwonych i żółtych. Część tej kwoty we Wrocławiu to jest również m mniejsza ilość zielonych certyfikatów ze względu na nierentowność spalania biomasy.

 

W przedostatnim pytaniu SII zwracało uwagę, że projekt nowej dyrektywy wprowadza definicję źródła emisji (komin) i ostrzejsze standardy emisyjne dla SOx i NOx od 2016 roku. W celu dotrzymania zaostrzonych standardów Spółka poniesie bardzo wysokie nakłady inwestycyjne. W związku z powyższym SII pytało, czy Zarząd może przedstawić jak wysokie będą to nakłady?

W powyższej kwestii Zarząd wskazywał że same instalacje IMOX i DeNOx to jest ok. 320 mln złotych. Natomiast z pomocniczymi urządzeniami, które również trzeba będzie wybudować, to jest ok. 350 mln złotych.

 

W ostatnim pytaniu SII pytało, czy Zarząd może przybliżyć informacje na temat inwestycji DeSOx IMOX i DeNOx SCR. Jaki jest planowany termin ich ukończenia, jaki był stan realzacji inwestycji DeSOx IMOX na dzień 31 grudnia 2013?

 

DeSOx IMOX – z punktu widzenia inwestycji nie ma żadnych wątpliwości że zdążą z ukończeniem inwestycji do jesieni 2015 r., tak aby od 1 stycznia 2016 r. energię elektryczną  jak i ciepło produkować zgodnie z nowymi normami. Natomiast precyzyjnie wskazując zakres wykonanych prac na 31 grudnia 2013 r. to należy wskazać, że były już położone fundamenty.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie