Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zapisy na akcje Torpol 25-27 czerwca 2014 r.

Czołowy podmiot na rynku budownictwa infrastruktury kolejowej i tramwajowej w Polsce:

 • Posiada zdywersyfikowany portfel zamówień na lata 2014-2015, o łącznej wartości ponad 2,2 miliarda złotych netto (z wyłączeniem konsorcjantów). Torpol zwraca uwagę, że dane te nie stanowią oficjalnej prognozy przychodów.
 • W związku z najwyższym w 23-letniej historii Spółki portfelem kontraktów Torpol prognozuje 801,3 mln zł przychodów w 2014 roku  (wobec 415,7 mln zł w 2013 roku) oraz zysk netto 24,9 mln zł (wobec 4,8 mln zł w 2013 r.).
 • Działa na perspektywicznych rynkach Polski i Norwegii, na których realizowane są wielomiliardowe projekty inwestycyjne w infrastrukturę kolejową i tramwajową.
 • Zatrudnia ok. 400 doświadczonych pracowników, z czego aż 90 osób stanowi wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżersko-inżynierską.
 • Posiada nowoczesny park maszynowy, który umożliwia szybkie i efektywne prowadzenie prac.
 • Spółka realizuje są z dodatnią rentownością, wg stanu na koniec 2013 roku rentowność brutto  na sprzedaży wynosi 5,8%
 •  Od 2010 r. Spółka pozyskała kilka istotnych kontraktów pomimo zaoferowania ceny wyższej, niż inni oferenci, w tym dwa największe obecnie kontrakty kolejowe w Polsce - Łódź Fabryczna i E75 Rail Baltica, gdzie oferta Spółki była droższa, w porównaniu z najtańszymi ofertami, łącznie o ponad 346 mln PLN brutto.

 Wyniki i prognozy finansowe

 • Niemal dwukrotny wzrost przychodów w 2014 roku w stosunku do 2013 roku.
 • Marża EBITDA wyniesie w tym roku 5,8 proc. (ponad dwukrotny wzrost w stosunku do 2013 roku do 46,7 mln zł)
 • Spółka chce wypracować w tym roku 24,9 mln zł zysku netto, a więc pięć razy więcej niż w minionym roku. 

Dane finansowe za lata 2012-2013 GK Torpol oraz prognoza na 2014 rok

 

Wyniki za 2012 rok

Wyniki za 2013 rok

Prognoza na 2014 rok

Przychody

380,4

 415,7

801,3

EBIT

9,4

10,7

35,4

EBITDA

20,2

21,4

46,7

Zysk netto

5,6

4,8

24,9

Źródło: GK Torpol, dane skonsolidowane w mln zł.

Perspektywiczny rynek

Torpol prowadzi działalność w Polsce i w Norwegii na rynkach budownictwa kolejowego oraz tramwajowego.  Rynki te przeżywają obecnie dynamiczny wzrost ze względu na dostępność środków z UE w Polsce oraz decyzje administracji norweskiej, która chce szybko rozbudować  obecną sieć połączeń szynowych.  

 • Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku przewiduje łączne nakłady na infrastrukturę kolejową w latach 2007 – 2030 o wartości 115 mld zł. „Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015” ogłoszony w listopadzie 2013 przewiduje realizację 140 projektów o wartości 24,9 mld zł. Na tę kwotę złożą się: środki unijne, publiczne środki krajowe oraz środki własne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zgodnie z budżetem UE na lata 2014-2020, Polska otrzyma w ramach polityki spójności 82,3 mld euro. Według ostatnich informacji prasowych PKP PLK S.A., 10,5 mld EUR (ok. 44 mld zł) środków unijnych będzie przeznaczonych na inwestycje kolejowe. W związku z tym PKP PLK S.A. opracowały Krajowy Program Kolejowy (dokument programowy dla perspektywy finansowej 2014 – 2020), w którym ujęto projekty inwestycyjne o łącznej wartości 58,7 mld zł (uwzględniając udział środków krajowych).
 • W Polsce jest obecnie 14 sieci tramwajowych. Ze względu na dostępność środków z UE wiele z nich jest obecnie modernizowanych, co daje szanse na zdobycie zleceń dla wykonawców.  Trwa budowa kolejnej sieci w Olsztynie, rozważane jest stworzenie linii w Płocku.
 • Torpol od 2010  r. prowadzi działalność w Norwegii ( poprzez Torpol Norge). Do czynników uzasadniających ekspansję na rynku norweskim należą m.in.: niezależność od budżetu UE, planowane znaczne inwestycje w infrastrukturę kolejową (w latach 2014-2023 prawie 168 mld NOK, czyli ponad 80 mld PLN), wyższe marże osiągane na rynku budownictwa kolejowego w Norwegii niż w Polsce , niewielka konkurencja na rynku w porównaniu ze skalą planowanych inwestycji w Norwegii, stabilność uchwalanych budżetów inwestycyjnych  oraz konsensus na scenie politycznej odnośnie realizacji przyjętych planów inwestycyjnych. Łączna wartość kontraktów Torpolu pozyskanych dotychczas w Norwegii wynosi  ok. 100 mln zł.

STRATEGIA ROZWOJU

Torpol zamierza koncentrować się na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku polskim oraz  
dynamicznym rozwoju działalności na rynku w Norwegii.  Spółka nie angażuje się w  segmenty budownictwa, nie występuje więc ryzyko związane z „uczeniem się” nowych branż. Priorytetem Torpolu jest rozwój organiczny.  Cele strategiczne Spółki to:

 

 • Umocnienie czołowej pozycji w Polsce w segmencie projektów budowlanych rynku kolejowego z udziałem rynkowym na poziomie ok. 12%.
 • Osiągnięcie 5-6% udziału na rynku budownictwa kolejowego w Norwegii. Wykorzystanie potencjału tego rynku oraz posiadanych zasobów kapitałowych w celu osiągania wyższych marż.

O OFERCIE

Oferta obejmuje emisję do 7 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz sprzedaż do
15 570 000 akcji serii A należących obecnie do Polimex Mostostal S.A. Docelowo właściciela może zmienić do 100 proc. kapitału Torpolu. Pierwszeństwo przy sprzedaży akcji mają akcje nowej emisji serii B. Oferta kierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych na rynku polskim. Oferujący to Dom Maklerski BZ WBK i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
W dniu 25 czerwca cena akcji została ustalona na poziomie 8 złotych.

CELE OFERTY

 • Finansowanie kapitału obrotowego wykorzystywanego w realizacji istniejących
  i planowanych kontraktów na terenie Polski w kwocie około 25 mln PLN.
 • Inwestycje w sprzęt budowlany, który będzie wykorzystywany do realizacji kontraktów tramwajowych i kolejowych na terenie Norwegii w kwocie około 15 mln PLN oraz inwestycje w kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii w wysokości około
  9,6 mln PLN.

 

HARMONOGRAM OFERTY

 

16-24 czerwca 2014r.

proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

nie później niż 25 czerwca 2014r.

ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny akcji oferowanych

25-27 czerwca 2014r.

zapisy w transzy inwestorów indywidualnych

25-27 czerwca 2014r.

zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych

do 1 lipca 2014r.

przydział akcji oferowanych

8 lipca 2014r.

pierwszy dzień notowania akcji istniejących oraz PDA na GPW

 

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt emisyjny Torpol S.A. („Spółka”) zawierający informację o ofercie publicznej akcji Spółki został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.torpol.pl) oraz stronach Współoferujących: Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (www.dmbzwbk.pl) oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Japonii i Kanadzie.