Chat with us, powered by LiveChat

Amica na ważnym wsparciu

Skomentuj artykuł
© Sandra Kemppainen - Fotolia.com

Kurs Amiki Wronki jest obecnie na linii trendu wzrostowego. Jest to bardzo ważne miejsce, w którym będzie się toczyć walka dwóch obozów.

 

Źródło: stooq.pl

Argumenty po stronie byków:

  • Wyraźnie poprawiające się wyniki finansowe w ostatnich kwartałach. 4q2013 rekordowe przychody ze sprzedaży (497 mln zł) oraz zysk z działalności operacyjnej (38,6 mln zł).
  • Zysk netto po czterech kwartałach 2013 r. wyniósł 89,3 mln zł. Przy 7 775 273 wszystkich akcje daje 11,65 zł zysku na jedną akcję. C/Z przy cenie 100 zł wynosi 8,6. Z kolei C/WK 1,60. Pamiętać należy, że w wynikach uwzględniony jest one off o wartości 27 mln zł z tytułu aktywa podatkowego. Oczyszczony wskaźnik C/Z za 2013 wynosi niespełna 13.
  • Potencjał kapitałowy na przejęcia (Francja, Włochy).
  • Spółka zapowiedziała na początek maja konferencje wraz z zaprezentowaniem strategii na kolejne lata. Można spodziewać się odniesienia do wielkości dywidendy za 2013 r. oraz przewidywań na bieżący rok.
  • Przejęcie części udziałów rynkowych po upadku Mastercooka.

Argumenty po stronie niedźwiedzi:

  • Strach o powtórkę wydarzeń np. z LPP, czyli wysokiej ekspozycji na rynek rosyjski (25% przychodów ze sprzedaży).
  • Spadek wartości rubla, czyli ryzyko ujemnych różnic kursowych.

 

Ostatnie rekomendacje:

Data wydania

Cena docelowa

Rekomendacja

Instytucja

11-02-2014

100 zł

sprzedaj

ING Securities

21-01-2014

133 zł

kupuj

Millenium DM

 

DM Trigon prognozuje uzyskanie w 2014 r. przez Amikę wyniku EBITDA na poziomie 135 mln zł, a zysku netto 75 mln zł. Byłaby to poprawa o kilkanaście procent na każdym poziomie.

 

Więcej:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie