Chat with us, powered by LiveChat

Amica: jeden z największych producentów sprzętu AGD w Europie

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z niezależnym raportem na temat spółki Amica Wronki SA przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena przyszłych wyników
  7. Analiza porównawcza
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

1.  Profil spółki

 

Amica należy do największych producentów sprzętu AGD w Europie. Historia powstania firmy sięga 1945 roku, kiedy to we wronieckich zakładach produkowano wyroby żeliwne i blaszane oraz maszyny rolnicze. Lata 60-te to początek produkcji kuchenek gazowych, które w znacznej mierze przeznaczone były na eksport do ZSRR. Okres lat 90-tych przyniósł prywatyzację, powstanie fabryki produkującej płyty kuchenne, fabryk lodówek i pralek. Amica zadebiutowała na GPW w 1997 r. Obecnie w ofercie spółki można znaleźć również mikrofalówki, okapy, zmywarki oraz inny, drobny sprzęt AGD. Marka Amica należy do najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce.

 

Przełomowym momentem w najnowszej historii spółki była zmiana modelu funkcjonowania. W grudniu 2009 r. Amica podpisała umowę sprzedaży dwóch zakładów we Wronkach produkujących pralki i lodówki. Nabywcą został koreański koncern Samsung. Całościowa kwota transakcji wyniosła 223 mln zł wraz z kosztami formalnego wydzielenia z grupy oraz wartością komponentów służących do ciągłej produkcji. Środki pieniężne zostały przeznaczone na spłatę części zobowiązań oraz na rozwój segmentu sprzętu grzejnego (kuchni, piekarników, płyt grzejnych), w którym Amica jest liderem w Polsce. Moce produkcyjne fabryki produkującej te produkty mają wzrosnąć do 1,5 mln sztuk rocznie. Z kolei produkcję lodówek czy pralek spółka zleca fabrykom w Turcji czy Chinach.

 

Struktura sprzedaży Amica Wronki S.A. (mln zł)

2011r.

2012r.

Polska

564,3

549,1

Rosja

296,2

435,4

Niemcy

284,2

295,3

Skandynawia

147,2

142,7

Czechy, Słowacja

44,1

41,6

Wielka Brytania

33,8

25,4

Pozostałe kraje

90,6

75,3

Źródło: Amica Wronki S.A.

 

Amica zmienia wizerunek - staje się liderem technologicznym i w obszarze design na rynku AGD. Przykładem jest piekarnik ZEN, który otrzymał nagrodę Red Dot (designerski Oskar). Spółka wprowadziła też jako pierwsza na rynek innowacyjne piekarniki do zabudowy z linii Smart (twarzą w reklamach jest Agnieszka Radwańska), wyposażone w dotykowy ekran, posiadające wbudowaną książkę kucharską i możliwość bardzo dokładnego ustalenia pracy urządzenia, łączność z Internetem czy funkcję elektronicznej ramki do zdjęć. Co ważne produkty Amiki są innowacyjne, ale również dostępne dla szerokiej grupy konsumentów poprzez politykę racjonalnych cen.

 

Głównymi rynkami zbytu sprzętu Amica poza Polską są Rosja, Niemcy oraz Skandynawia. Szczególny wzrost bo o 139,2 mln zł odnotowano u naszego wschodniego sąsiada. Natomiast spadek sprzedaży w ostatnim czasie został odnotowany w Wielkiej Brytanii (o 24,8%). Zarząd Amiki tłumaczy to spadkiem marż, przez co zdecydowano się wycofać część asortymentu z tego rynku. Sprzedaż w poszczególnych krajach realizowana jest głównie przez zależne spółki handlowe. Amica zamierza zwiększyć eksport na rynek wschodni, który charakteryzuje się wyższymi marżami.

 

Po transakcji z Samsungiem spółka skoncentrowała się na segmencie grzejnym. Poniższy wykres pokazuje jak rosła sprzedaż sprzętu grzejnego tj. kuchnie wolnostojące i do zabudowy oraz piekarniki (bez uwzględnienia płyt grzejnych). 

 

Źródło: Amica Wronki S.A.

 

 

2.   Akcjonariat

 

Głównym akcjonariuszem Amiki jest Holding Wronki kontrolowany przez Jacka Rutkowskiego – obecnego prezesa spółki. Posiada on 41,1% kapitału zakładowego dających 57% głosów na walnym zgromadzeniu badanej spółki. Dwaj pozostali akcjonariusze ponad 5-cio procentowym progiem to: Noble TFI oraz ING OFE. Do niedawna powyżej tego progu był również Quercus TFI, który zmniejszył swoje zaangażowanie w akcjonariacie. Free float stanowi 44,3% wszystkich akcji, jednakże wolumen obrotów na giełdzie nie jest duży.

 

Źródło: Amica Wronki S.A.

 

3.  Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Jakość komunikacji spółki z rynkiem należy ocenić pozytywnie. Raporty zawierają opis czynników, które miały wpływ na osiągane wyniki jak również opis potencjalnych ryzyk. Strona internetowa w dziale przeznaczonym relacjom inwestorskim zawiera podstawowe informacje. W tym zakresie z pewnością jest pole do ulepszeń np. o zapis wywiadów w mediach czy czatów internetowych z przedstawicielami spółki. W zakładce „analitycy i rekomendacje” wbrew oczekiwaniom ujęty jest jedynie przegląd prasy z … 2010 roku. Z drugiej strony zarząd spółki regularnie spotyka się z analitykami i zarządzającymi funduszami, organizuje konferencje po wynikach kwartalnych. Są otwarci, chętnie wyjaśniają, odpowiadają na pytania, dzielą się wiedzą o rynku i swoich planach biznesowych.

 

4.   Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

W Polsce produkuje się najwięcej dużego sprzętu AGD w Europie. Towar trafia głównie za zachodnią granicę kraju. Niemal 25% sprzętu odbierają Niemcy, a ponad 10% udziału w eksporcie mają Francja i Włochy.

 

Dane statystyczne informują, że w ubiegłym roku w polskich fabrykach AGD wyprodukowano 13,1 mln lodówek, pralek czy zmywarek. Wynik ten stanowił wzrost 9% wobec poprzedniego roku, co mogło zaskoczyć analityków, którzy w sytuacji kryzysowej spodziewali się gorszych dynamik.

 

Do konkurentów na rynku europejskim należy zaliczyć przede wszystkim takie firmy jak Electrolux, Whirlpool, Indesit czy Arcelik. Ta ostania firma znana w kraju pod marką Beko w ostatnich latach dość mocno „rozpychała się” w segmencie AGD, zarówno poprzez duże akcje marketingowe jak i atrakcyjne ceny produktów. Jej siłą są niskie koszty produkcji, gdyż posiada 10 zakładów produkcyjnych w Turcji. Obecnie jest trzecim co do wielkości producentem AGD w Europie (po Electroluksie i Whirlpoolu). W ostatnim czasie Beko jako lider w sprzedaży na rynku w Wielkiej Brytanii przeżywa kryzys. Spowodowany jest on „złą prasą” po incydentach wybuchania kuchenek tej firmy (i innych problemach z użytkowaniem) w wyniku czego życie straciło już 11 osób. Zarząd Amiki upatruje swoich szans na zwiększeniu swojej pozycji na tym rynku.

 

Wśród polskich producentów Amica jest liderem. Ogółem udział firmy w polskim rynku AGD wynosi ponad 14%. Po transakcji z Samsungiem skoncentrowała się na własnej produkcji tylko sprzętu grzejnego, a pozostałą część oferowanych produktów sprowadza z zagranicy i sprzedaje pod własnymi markami (Amica, Gram, Hansa). W październiku 2012 r. po raz pierwszy z linii produkcyjnych spółki zjechał milionowy egzemplarz sprzętu grzejnego w ciągu jednego roku. Dziennik „Rzeczpospolita” sklasyfikował Amicę na 48. pozycji w rankingu określającym siłę marki w Polsce. Krajowy Zelmer przoduje w produkcji małego AGD w Polsce i również jest drugim graczem w swoim segmencie na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

 

W badanej branży występuje pewna sezonowość wyników. Dwa pierwsze kwartały roku kalendarzowego charakteryzuje niższa sprzedaż.

 

5. Analiza wyników finansowych

 

Wybrane dane finansowe

2009r.

2010r.

2011r.

4 kwartały 2012r.

Przychody ze sprzedaży

1 317 567

1 359 594

1 454 300

1 565 051

Zysk z działalności operacyjnej

41 544

33 915

53 223

74 911

EBITDA

82 568

57 734

74 566

99 821

Zysk brutto

9 763

21 704

44 232

63 079

Zysk netto

5 422

15 143

80 959*

47 744

Amortyzacja

41 024

23 819

21 343

24 910

Aktywa ogółem

940 423

780 154

796 893

855 111

Kapitał własny

275 310

304 977

361 141

422 970

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

145 892

8 848

52 768

109 334

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

-85 356

176 577

-17 752

-54 281

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

-65 596

-203 503

-38 645

-2 486

Źródło: Amica Wronki S.A.

 

W ostatnich latach Amica wyraźnie zwiększała swoją rentowność przy nie przekraczającej 10% rocznie dynamice przychodów. Pierwsze półrocze 2012 r. zamknęła zyskiem netto w wysokości 12,5 mln zł, a po czterech kwartałach wartość ta wzrosła do 47,7 mln zł. Prócz zwiększonych przychodów ze sprzedaży w drugim półroczu zgodnie z sezonowością, wpływ na polepszające się roczne wyniki miało głównie zwiększenie eksportu na rynek rosyjski (wyżej rentowny), kilkuprocentowy spadek cen surowców takich jak stal oraz większy udział sprzedaży sprzętu grzejnego (również bardziej rentowny). Duży wpływ na zyskowność miało również zakończenie sprzedaży produktów powstających jeszcze w posiadanych wcześniej fabrykach sprzedanych Samsungowi.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Amica Wronki S.A.

 

Drugą charakterystyczną rzeczą przy analizowaniu wyników finansowych jest spadek ogólnego zadłużenia spółki. Pokrycie kapitałem obcym całego majątki w 2009 r. wynosiło 70% co można uznać za wysokie. Transakcja z Samsungiem oraz osiągane zyski w dwóch ostatnich latach pozwoliło zmniejszyć tą relacje do obecnych 50%. Taki poziom zadłużenia przy wypracowanej EBITDA w ostatnim roku w wysokości niespełna 100 mln zł (rentowność EBITDA 6,4% w 2012 r.) nie będzie wywierało presji na zarządzie do spłacania długu odsetkowego w dotychczasowym tempie. Tym bardziej, że kwota niespłaconych kredytów wynosiła na koniec ubiegłego roku 98,5 mln zł a czystej gotówki na kontach było 75,3 mln zł. Dominujący udział w kapitale obcym mają zobowiązania handlowe. Generowane zyski w większym stopniu mogą być spożytkowane na inwestycje bądź przeznaczone na dywidendę. Na uwagę zasługuje również wygenerowanie dużych przepływów z działalności operacyjnej w 2012 r. co przy prawie bilansujących się przepływach finansowych znacznie zwiększyło stan środków pieniężnych. Na koniec grudnia spółka posiadała ponad 75 mln zł środków pieniężnych.

 

(*) W czwartym kwartale 2011 r. Amica wykazała aktywo podatkowe wartości 45,7 mln zł (tarcza podatkowa, zmniejszenie efektywnej wielkości płaconych podatków), co istotnie wpłynęło na zysk netto za cały 2011 rok. Był to skutek przeniesienia m.in. znaku towarowego Amica do spółki córki Amica Marketing w ramach optymalizacji zarządzania kompetencjami w grupie kapitałowej. Oczyszczony zysk netto w 2011 r. wyniósł 35,2 mln zł.

 

Wybrane elementy bilansu

(mln zł)

2012r.

Aktywa trwałe

367,4

    Rzeczowe aktywa trwałe

    Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

235,7

62,4

Aktywa obrotowe

    Zapasy

    Należności krótkoterminowe

    Inwestycje krótkoterminowe

487,7

151,9

239,1

86,3

Kapitał własny

422,9

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

93,6

36,0

298,5

Suma bilansowa

855,1

Źródło: Amica Wronki S.A.

 

Wartość zakładu we Wronkach to główny składnik rzeczowych aktywów trwałych. Wspomniane wcześniej zawiązane aktywo podatkowe ujęte jest w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych. Zapasy względem poprzedniego roku zostały zmniejszone o 23,2 mln zł. W ich strukturze dominują materiały do produkcji (40,5 mln zł), wyroby gotowe (40,2 mln zł) oraz towary (53,4 mln zł). W ostatnim sprawozdaniu finansowym stan zapasów oraz należności krótkoterminowych znacznie zmalał względem poprzedniego roku. Taki poziom jest nie do utrzymania ze względu m.in. na rozwój sprzedaży na rynku wschodnim (wzrośnie wartość kapitału obrotowego). W posiadaniu spółki są dwa aktywa nieoperacyjne, które są wystawione od dłuższego czasu na sprzedaż. Jest to centrum handlowe Panorama w Gorzowie Wielkopolskim (wartość księgowa 40 mln zł) i centrum logistyczne (12 mln zł). Po stronie pasywów wśród zobowiązań krótkoterminowych przeważają zobowiązania handlowe (162 mln zł). Suma kapitału obcego dłużnego to niespełna 100 mln zł.

 

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2012 r. Amica miała otwarte kontrakty forward zabezpieczające ryzyko walutowe na: 55 mln EUR, 5 mln GBP, 110 mln CZK, 193,5 mln CNY (dodatkowo Amica International 54,2 mln CNY) oraz 2,5 mln USD. Poszczególne ilości wymienianych walut to planowane nadwyżki z eksportu bądź zapotrzebowanie na walutę wynikającą z zakupów importowych – głównie juan. Na cały rok 2013 spółka ma zabezpieczony kurs euro/pln na poziomie 4,35 zł. Z takiego poziomu zarząd jest zadowolony, gdyż kurs ten gwarantuje osiąganie zadowalających marż. Z kolei kurs chińskiego juana zahedgowany jest po kursie 51 groszy (w ilości 100% zamierzonych zakupów).

 

Zatrzymanie zysków pozwoli w większym stopniu uniezależnić się od zewnętrznego finansowania oraz zwiększyć wydatki na marketing. Wysokość potencjalnej dywidendy ma wynosić ponad 3 zł na akcję. Spółka posiadała obecnie 137 803 akcji własnych stanowiących 1,77% kapitału zakładowego, które mają zostać umorzone. Natomiast według zarządu obecny kurs akcji jest nieatrakcyjny w celu przeprowadzania dalszego skupu akcji.

 

6.  Ocena przyszłych wyników

 

Amica zamierza rozszerzać eksportowe rynki zbytu. W Rosji gdzie jest już obecna pod własną marką Hansa zamierza poszerzyć sprzedaż o nowe segmenty oferowanych towarów takie jak kuchenki gazowe czy kuchnie do zabudowy. Sprzyjać temu może wzrost rozpoznawalności marki, która obecna jest na wschodzie od wielu lat. Dodatkowo jedna z płyt indukcyjnych Hansy zdobyła w Moskwie tytuł „Product of the Year 2011”. Zarząd chce rozbudować również sieć sprzedaży na Ukrainie poprzez własną spółkę handlową. Z kolei we Francji i Włoszech Amica przymierza się do zakupu lokalnych firmy produkcyjno-dystrybucyjnych. Wiele tamtejszych podmiotów, które mają znaczny udział na swoich rynkach ma problemy m.in. z zadłużeniem (w przypadku jednej z francuskich firm wskaźnik dług netto do EBITDA wynosi 8). Problemem w potencjalnej akwizycji jest opór rządów tych państw do wyprowadzenia produkcji poza granice krajów a przy wysokich kosztach pracy ciężko znaleźć zasadność przejęcia. Wciąż jednak nie ma oficjalnych informacji o przeprowadzeniu transakcji. Należy pamiętać, że inwestycje w sieć sprzedaży wygenerują dodatkowe nakłady inwestycyjne w krótkim okresie, a w długim mogą zaowocować większymi przychodami ze sprzedaży.

 

Nakłady inwestycyjne w 2012 r. zbliżyły się do kwoty 60 mln zł – głównie w zwiększenie mocy produkcyjnych. W obecnym roku spółka dalej będzie inwestować w moce produkcyjne a dzięki realizowaniu tych inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej (ok. 69 mln zł) będzie mogła korzystać z ulg podatkowych. Z tego tytułu w trzecim bądź czwartym kwartale obecnego roku zostanie utworzone aktywo podatkowe w kwocie 27 mln zł, które będzie miało jednorazowy, dodatni wpływ (tylko) na wynik netto. Kolejnymi obszarami, w które spółka chce inwestować to przede wszystkim wzmocnienie marki a wydatki na ten cel mają być wyższe niż wcześniej zakładano.

 

Zamierzeniem zarządu na 2013 rok to sprzedaż 1,2 mln sztuk kuchni i osiągnięcie lepszych wyników finansowych względem 2012 roku. Możliwe jest przekroczenie 120 mln zł zysku EBITDA.

 

Dużym czynnikiem ryzyka są różnice kursowe. Relacja polskiej złotówki do rubla, juana czy euro wpływała na wyniki wcześniejszych lat. Zarząd jednak dostrzegał te problemy i w większym stopniu zapowiadał wprowadzenie strategii zabezpieczeń kursów walutowych, co widać po stanie otwartych pozycji w ostatnim bilansie.

 

Pewne niedogodności stwarza również konieczność składania zamówień do chińskich fabryk z 4 miesięcznym wyprzedzeniem. Z drugiej strony outsourcowanie produkcji pozwala elastycznie dostosowywać ofertę handlową w poszczególnych krajach.

Nie można wykluczyć scenariusza zakładającego przejęcie badanej spółki przez zagraniczną, znacznie silniejszą firmę z tej samej branży. Amica z ugruntowaną pozycją w Polsce i krajach sąsiednich, posiadającą własny, nowoczesny zakład produkcyjny oraz rozpoznawalne marki własne może być ciekawym celem do przejęcia szczególnie dla firm nieobecnych jeszcze w naszej części Europy.

 

7.  Analiza porównawcza

 

Do analizy porównawczej wybrano drugiego i zarazem jedynego przedstawiciela branży producentów AGD notowanego na GPW – spółkę Zelmer. Z racji nieopublikowania jeszcze raportu za czwarty kwartał przez tę spółkę, prezentowane wartości wskaźników oparte są o dane na koniec trzeciego kwartału 2012 r.

 

 Wybrane wskaźniki

Amica

Zelmer

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,51

0,52

Rentowność EBITDA

6,4%

8,3%

Rentowność netto

3,0%

4,0%

ROA

5,6%

4,5%

ROE

11,2%

9,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

 

Poziom zadłużenia obydwu firm jest podobny i oscyluje wokół 0,5, co przy generowanej rentowności EBITDA nie wymusza ograniczania zadłużenia. Przy obliczaniu wskaźników rentowności, które biorą pod uwagę zysk netto, w przypadku firmy z Wronek wynik netto w czwartym kwartale 2011 r. skorygowano o wartość wykazanego w tym okresie aktywa podatkowego, które bardzo mocno dodatnio wpłynęło na końcową wartość. Na poziomie rentowności EBITDA i netto Amica wypada słabiej od konkurenta. Średnia rentowność na poziomie brutto europejskich producentów AGD kształtuje się w przedziale 5,5-6,5% a w przypadku Amiki ten rodzaj rentowności w 2012 r. wyniósł 4%. 

 

Wybrane wskaźniki

Amica

Zelmer

C/WK

1,31

1,88

C/Z

11,62

20,10

EV/EBITDA

5,76

10,65

Dług netto / EBITDA

0,23

0,99

Kapitalizacja

551,6 mln zł

590,3 mln zł

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

 

Wartości wskaźników oceniających wartość akcji, do której użyto cen z 15 marca 2012 r.( w przypadku Zelmera są zbliżone do ceny z wezwania – Bosch oferował 40 zł za 1 akcje) pokazują dyskonto wycen. Amica aby osiągnąć poziom wskaźników Zelmera powinna urosnąć ponad 40 procent, nawet do około 100 zł za akcję. Należy jednak pamiętać, że konkurent ma większy udział sprzedaży drobnego sprzętu AGD i osiąga obecnie wyższe rentowności EBITDA i netto. Mimo mniejszej wartości kapitałów własnych, wielkości sprzedaży czy poziomu rocznej EBITDA to Zelmer ma obecnie większą kapitalizację. Amica przeważa od niedawna pod względem rentowności kapitałów własnych i aktywów.

Duży udział zobowiązań handlowych w strukturze kapitału obcego obydwu firm powoduje dość niską relację długu netto do EBITDA (w przypadku Amiki w długu netto nie był brany pod uwagę factoring – przy jego uwzględnieniu wskaźnik ten wynosi 0,6). Na tle innych firm o podobnej kapitalizacji notowanych na giełdzie jest to dobry wynik. Spółka może wydać nawet 150-200 mln zł na akwizycje bez pogorszenia pozycji finansowej spółki.

 

8. Analiza techniczna

 

Kurs akcji porusza się w mocnym trendzie wzrostowym i obecnie nie ma zagrożeń do odwrócenia tego trendu. Pierwsze wsparcie wynika z ostatnich dołków na poziomie ok. 62 zł, natomiast linia trendu wzrostowego obecnie znajduje się w okolicy 55 zł. Poziomy ponad 70 zł były jeszcze w 2009 r. nie do pomyślenia dla ówczesnych akcjonariuszy. Wtedy to kurs akcji wynosił nawet 3 zł w lokalnym dołku. W momencie transakcji z Samsungiem (grudzień 2009 r.) cena akcji wynosiła ok. 15 zł, a po trzech miesiącach już 40 zł. 

 

Źródło: http://stooq.com

 

9.   Podsumowanie raportu i wnioski

 

Sprzedaż dwóch fabryk Samsungowi w 2009 roku wyszła Amice na dobre, co pokazują wyniki finansowe i kurs akcji. Pozwoliło to zmniejszyć poziom zadłużenia a zlecanie produkcji fabrykom z Chin czy Turcji skutkuje osiąganiem większej rentowności. Rozbudowa zakładu we Wronkach zwiększająca moce produkcyjne sprzętu grzejnego, działania zmierzające do zwiększenia sprzedaży eksportowej w Rosji i na Ukrainie oraz utrzymująca się wzrostowa dynamika sprzedaży sprzętu AGD w Polsce mimo spowolnienia gospodarczego w 2012 r. pozwala oczekiwać wzrostu przychodów w kolejnych okresach. Wygenerowana w ostatnich kwartałach gotówka ma zostać wykorzystana do rozwoju sieci sprzedaży w Rosji oraz wejścia na rynek ukraiński, francuski i włoski. Szczególnie wzrost aktywności na atrakcyjnym, wysoko marżowym wschodnim rynku jest szansą dla spółki. Z kolei największym czynnikiem ryzyka wpływającym na wyniki finansowe prócz ogólnego popytu na produkty spółki jest kurs polskiej złotówki. Rozpoczęcie znacznego importu rozliczanego m.in. w chińskim juanie oraz zwiększający się udział eksportu zwiększa znaczenie kształtowanie się kursów walutowych. Jednak spółka efektywnie stosuje hedging ryzyka kursowego, przez co minimalizując je.

 

Analiza porównawcza wykazała m.in. niższe rentowności badanej spółki na tle Zelmera. Jednakże aby poziom wskaźników rynkowych Amiki osiągnął wartości podobne do Zelmera kurs akcji powinien wzrosnąć o ok. 40%. Dobre perspektywy dla akcji Amiki potwierdza również analiza techniczna wykazująca trend wzrostowy.

 

 

 

 

Rafał Irzyński

Analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

 

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII nie świadczyło i nie świadczy obecnie usług z zakresu relacji inwestorskich spółce Amica Wronki S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza jednak w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie